درحال بارگذاری ....
به هایپرتمپ خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : ضرب یک رقمی ریاضی پایه سوم

ضرب یک رقمی ریاضی پایه سوم

تاریخ ارسال پست:
جمعه 27 شهریور 1394
نویسنده:
nevisandeh
تعداد بازدید:
1245

ضرب یک رقمی

بسمه تعالی

طرح درس روزانه

 

ریاضی پایه سوم

 

موضوع : ضرب اعداد یک رقمی

 

نام استاد : جناب آقای پور شیخ

 

سال تحصیلی 89 88

 

 

نام طراح : عبدالرسول جعفری

      مدت : 20 دقیقه

 

 

 

مشخصات کلی :

نام درس : ریاضی             موضوع : ضرب اعداد یک رقمی         کلاس سوم

مدت : 20 دقیقه     تعداد 30 نفر        مکان : مدرسه بلال حبشی    

نام طراح : عبدالرسول جعفری

 

هدف کلی :

 آشنایی فراگیران با درک و فهم بیشتر مفاهیم و مهارت های ریاضی و بکارگیری این مهارت ها در زندگی روزمره اهداف رفتاری پس ازپایان درس باید بتوانند .

هدف جزئی :

1 ـ حاصل ضرب اعداد یک رقمی را بدانند.

2 ـ جواب تمرین ضرب و مسائل را بدانند.

3 ـ بتواند ضرب کند.

مهارتی ( حیطه شناختی )

1 ـ علامت ضرب را تشخیص دهد .

2 ـ مفهوم ضرب را به صورت ساده بیان کند.

3 ـ عبارت ضرب را از چپ به راست بخواند.

مهارتی ( حیطه روانی حرکتی )

1 ـ کاربرد جدول ضرب را پیدا کنند.

2 ـ روش حفظ کردن جدول ضرب را پیدا کند.

3 ـ توانائی حفظ کردن و بخاطر سپردن ضرب های یک رقمی داشته باشند.

4 ـ بتواند ضرب عدد یک رقمی را بیان کند.

نگرشی ( حیطه عاطفی )

1 ـ علاقه به یادگیری ضرب و کاربرد آن در زندگی روزمره داشته باشند.

2 ـ ایجاد علاقه به خاطر سپردن و حفظ کردن جدول ضرب و تهیه جدئول ضرب.

3 ـ با احساس و درک به مفاهیم مورد نظر برسند.

رفتار ورودی:

قبل از شروع از فراگیران انتظار می رود که درس های قبل را خوب یاد گرفته باشند. جواب تمرینات درس های قبل را بدانند و بتوانند تمرینات خواسته شده را جواب بدهند .

ارزشیابی تشخیصی : ( بعد از ایجاد انگیزه قرار می گیرد)

1 ـ  از فراگیران خواسته می شود که پاسخ ضرب های زیر را بگویند .

7×3                                                =6×3                                            =9×2

2 ـ از فراگیر خواسته می شود تمرینات کتاب را انجام دهد .

3 ـ از دانش آموز خواسته می شود تمرنهای درس قبل را بیان کند .

4 ـ جدول ضرب از چند خانه ی مربع شکل تشکیل شده است ؟

روش انتخابی برای تدریس :

تلفیقی از روش های ( مجسم و نیمه مجسم ، آموزشی مستقیم از طریق هم سالان کاوشگری ـ روش پرس و جو و روش پیش بینی سازمان دهنده ) نمایشی .

وسایل آموزشی :

کتاب ـ جدول ضرب ـ کاغذ ـ تخته سیاه ـ تخته پاک کن ـ گچ ـ گچ رنگی ـ وسایل برای ضرب.

اجرای تدریس :

مراحل آمادگی و ایجاد انگیزه :

با انجام یک بازی به نام ( بازکن و بیاموز ) و گفتگو درباره ی جدول ضرب و اینکه همه دانش آموزان باید آن را یاد بگیرند.

این بازی را دو نفری انجام دهند.

شرح بازی به این صورت است که ابتدا یک مکعب که از قبل ساخته ایم و روی آن عدد 1 تا 6 را نوشته ایم و یا یک عدد تاس منچ یا مارپله آماده می کنیم برای هر نفر یک عدد و یک مقوا که روی آن جدول مسابقه را کشیده ایم از هر گروهی می خواهیم که هر کدام به نوبت 2 بار تاس را بیندازند و عددهایی را که به دست می آورند در جدول که در اختیار دارند نوشته و حاصل ضرب آن را بدست آورند و جدول را کامل کنند و سپس هر دو نفر مجموع حاصل ضرب های خود را محاسبه کنند. کسی که بیشترین مجموع را آورد برنده است . سپس فرد برنده را تشویق می کنیم ،‌ لذا از این طریق هم تمرین و تکرار ضرب های یادگیرفته است و هم آمادگی برای یادگیری درس جدید و سپس گفتگو درباره ضرب که می گویم همه باید آن را یادگیرند و حفظ کنند . خواهم گفت که بعضی ها هستند که توانسته اند جدول ضرب را خوب حفظ کنند و عنوان می کنم که آیا شما می خواهید از یک روش آگاه شوید ؟

پس خود را برای یاد گرفتن درس جدید آماده کنید.

مرحله ارائه درس

با نام خدا و خواندن یک پیام قرآن کریم : سلام و احوالپرسی و حضور غیاب و دقت در وضع روحی وجسمی فراگیران و برطرف کردن مشکلات روحی و جسمی در صورت امکان از فراگیران انتظار دارم که درس های قبل را یاد گرفته باشند و جواب ضرب های

7×3                                                =6×3                                            =9×2

را بدانند وتمرینات و تمرینات خواسته شده جلسه ی قبل و فعالیت های خواسته شده را انجام داده باشند و بررسی و رفع اشکال می کنم .

برای ایجاد انگیزه از آنها می پرسم آیا دوست دارید یک بازی انجام بدهیم ؟

خوب بچه ها این بازی یک مسابقه است با دو نفر ابتدا یک تاس مارپله یا مکعب برای هر دو نفر که از قبل آماده کردیم و روی آن از 1 تا 6 را نوشته ایم و یک مقوا برای هر نفر که روی آن جدول مسابقه کشیده شده است در اختیار آن ها قرار می دهیم از هر نفر می خواهیم که به نوبت 2 بار تاس بیندازند و عددهایی را که به دست می آورند در روی مقوا روی جدول بنویسند و حاصل آن را بدست آورند و این بازی را انجام دهند و جدول کامل شود . سپس هر نفر مجموع حاصل ضرب های خود را محاسبه کنند کسی که بیشترین مجموع را بدست آورده است برنده است و فرد برنده را تشویق می کنیم از این طریق هم تمرین و تکرار ضرب های یاد گرفته شده قبل است و هم آمادگی برای یادگیری درس مورد نظر.

ارزشیابی تشخیص

گام اول ـ  سپس گفتگو درباره جدول ضرب که باید آن را خوب یاد بگیرم و به خاطر بسپاریم و خواهم گفت که بعضی ها هستند که جدول ضرب حفظ کنند و عنان می کنم که آیا شما می خواهید یا دوست دارید از یک آشنا شوید ؟

گام دوم : پس خود را برای یادگرفتن درس جدید آماده کنید .

گام سوم : از یک یا دو نفر از فراگیران می خواهم که روشی را که توانسته اند ضرب را یاد بگیرند و حفظ شده اند را برای دوستان خود بیان کنند از هر روش که باشد . بعد از توضیح فراگیران ، می پرسم آیا دوست دارید با یک روش جدید ضرب 9 را یاد بگیرید؟

گام چهارم : خوب ضرب 9 را با کمک انگشتان دست یا ( بازی کن یا بیاموز؟) توضیح داده و عملی انجام می دهیم به این صورت که :

1 ـ کف دست خود را مقابل خودت بگیر و به انگشتان خود از چپ به راست از عدد 1 تا 10 ختصاص بده.

2 ـ برای ضرب =9×4 انگشت شماره 4 را ببندد مانند شکل

 

 

 

گام پنجم : با توجه که در جدول ارزش مکانی همواره سمت چپ ده تایی ها و سمت راست یکی ها است . انگشتانی که در سمت راست انگشت بسته قرار دارند تعداد یکی ها را نشان می دهند و انگشتانی که در سمت چپ انگشت بسته هستند ، تعداد ده تایی ها را نشان می دهند . با توجه به شکل ، سه انگشت در سمت چپ است . یعنی 30 و 6 انگشت در سمت راست و جمع این دو عدد 36 می شود و می دانید حاصل ضرب  36=9×4 است .

گام ششم : بعد از فراگیران می خواهم با همین روش حاصل ضرب

       9×8                           =9×5                      =9×6  را حساب کنند.

این روش فقط برای یادگیری ضرب 9 می باشد . برای فراگیران نیز تازگی خواهد داشت و با علاقه یاد می گیرند اگر فراگیران در یادگیری از این روش مشکل داشته باشند از خودشان می خواهم که ره های پیش نهادی خود را بگویند و فراگیران دیگر نیز از آن طریق ضرب را یاد بگیرند و می خواهم از هم روش که برای یادگیری از نظرشان مناسب تر است استفاده کنند.

گام هفتم : در پایان با نظر سنجی هایی که می کنیم جدولی را روی تابلو کشیده و می خواهم در دفتر خود پبت کنند . در اینجا با نظر خواهی از روش های دیگری نیز از طریق خود فراگیران استفاده می کنند که در یادگیری بیشتر موثر خواهد بود.

می پرسم خوب بچه ها : امروز ضرب چه عددی را یاد گرفتید؟ و چه روشی را برای یادگیری مناسب می دانید ؟ هر روش را که یاد گرفته اند ضرب های مربوط را بنویسند .

9×3                           =9×7                      =9×5

جواب چند ضرب را بنویسید.

 

و حاصل ضرب =8×7              =7×9 را پیدا کنند و کدام راه برای جواب دادن به ضرب     

پیش نهاد می کنید برای تعیین تکلیف از فراگیران می خواهم که هر یک فعالیت خواسته شده را انجام بدهند .

1 ـ ضرب های زیر را نوشته با راه حل انجام دهید .

=8×7                                 =9×2

2 ـ ضرب    =10×3   را با رسم شکل نشان دهند .

3 ـ تمرینات کتاب را انجام دهند .

و همراه با این فعالیت ها فعالیت مکمل نیز انجام دهند .

1 ـ دو مسئله ضرب بنویسند و حل کنند .

با دوستان و بستگان خود مصاحبه کنید و بپرسید که چگونه جدول را یاد گرفته اند ؟

ارزشیابی تکوینی

در حین تدریس ارزشیابی به عمل می آورم ضرب

=9×8                           =9×6                      =9×5

و چه روشی را پیش نهاد می کنید برای یادگیری ضرب و انجام دهید .

مراحله جمع بندی و نتیجه گیری :

امروز ضرب چه عددی را یاد گرفته اید ؟ چه روشی را برای یادگیری ضرب متناسب می دانید ؟ هر روشی را که مناسب می دانید بنویسید و ضرب را یاد بگیرید . تمرینها را انجام دهند و آنچه پرسیده می شود جواب داده شود.

ارزشیابی پایانی

1 ـ حاصل ضرب  9×3          =9×7        =9×5 را  بنویسید .

2 ـ حاصل ضرب = 8×7          =7×9    پیدا کنید .

3 ـ کدام راه برای جواب دادن به ضرب   =4×5   پیش نهاد می کنید ؟

تعیین تکلیف

1 ـ ضرب زیر را با نوشتن راه حل انجام دهند .

= 8×7                       =9×2

2 ـ برای ضرب  =10×3    شکل رسم کنید .

3 ـ تمرینات کتاب را انجام دهید .

فعالیت مکمل :

1 ـ دو مسئله ضرب بنویسید و حل کنند.

2 ـ با دوستان و اقوام خود مصاحبه کنند و بپرسند که چگونه جدول ضرب را یاد گرفته اند ؟

در پایان با ختم صلوات و خسته نباشید و آرزوی موفقیت برای تک تک فراگیران .


کلمات کلیدی

ضرب یک رقمی ریاضی پایه سوم

مطالب مرتبط
نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش