درحال بارگذاری ....
به هایپرتمپ خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : جمع اساسی نوع دوم

جمع اساسی نوع دوم

تاریخ ارسال پست:
جمعه 27 شهريور 1394
نویسنده:
nevisandeh
تعداد بازدید:
1051

جمع اساسی نوع دوم

طرح درس شماره 1

 

نام کتاب: ریاضی پایه دوم ابتدایی

زمان تدریس: ¢ 45

نام مدرس: الهام حسنی آبادی

عنوان درس: آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم

                        تاریخ تدریس: 23/3/89

روش تدریس: الگوی یادسپاری

               تعداد فراگیر: 30 نفر

       

  ریاضی دوم ابتدایی

هدف کلی: جمع دو عدد یک رقمی با حاصل دو رقمی(آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم)

هدف جزئی:

1-دانش آموز اعداد را تشخیص دهد

2-دانش آموز مفهوم جمع را درک کند

3-دانش آموز مفهوم جمع دو عدد را تشخیص دهد

هدف رفتاری:

1-دانش آموز بتواند جمع دو عدد را انجام دهد.

2-دانش آموز بتواند دو جمع بدون انتقال را بیان کند.

3-دانش آموز بتواند جمع دو عدد یک رقمی با حاصل دو رقمی را توضیح دهد.

4-دانش آموز بتواند با استفاده از وسایل (مداد) یک جمع را بیان کند.

5-دانش آموز بتواند با استفاده از تصاویر یک جمع بسازد.

حیطه کلامی

دانش آموز بتواند در جمع بدون انتقال بیان کند.

دانش آموز بتواند جمع دو عدد یک رقمی با حاصل دو رقمی را توضیح دهید.

حیطه مهارت ذهنی

1-دانش آموز بتواند با استفاده از وسایل یک جمع را طراحی کند.

2-دانش آموز بتواند جمع دو عدد را با هم ترکیب کند.

3-دانش آموز بتواند جمع دو عدد یک رقمی را با حاصل دو رقمی را با یکدیگر طبقه بندی کند.

حیطه شناختی

دانش آموز بتواند با استفاده از اعداد (یک جمع) مثال بزند.

حیطه نگرشی

1-دانش آموز با علاقه به سخنان گوش کند.

2-دانش آموز جمع دو عدد را توصیف می کند.

حیطه حرکتی:

1-دانش آموز به جمع اعداد علاقه دارد.

2-دانش آموز اشتباهات خود را در جمع می سازد.

3-دانش آموز اشتباهات خود را در جمع رفع می کند.

4-دانش آموز برای یادگیری بیشتر تمرین می کند.

ابزار و وسایل:

کتاب تخته- گچ رنگی- طناب- گیره- خود دانش آموزان- مهره سیاه و رنگی- اشکالی از کاغذ رنگی (ستاره دایره)

برقراری ارتباط:

سلام و احوال پرسی دانش آموزان و خواندن دعای شروع کلاس، بررسی وضعیت جسمانی و روحی، حضور و غیاب دانش آموزان

ایجاد انگیزه:

بردن 7 تراش قرمز و 5 تراش سبز که بچه ها ما می توانیم این تراشها را به چند نفر بدهیم.

ارزشیابی ورودی:

در مورد درس گذشته که آماده سازی برای جمع های اساسی بوده است چند مثال روی تابلو   می نویسیم و می خواهیم چند دانش آموز پای تابلو بیایند و آنرا حل کند که اگر اشکالی داشتند رفع شود.

دیدن تکالیف:

تمرین های درس گذشته را بررسی کنیم، تمرینات کتاب را حل کرده باشد را بررسی کنیم.

ارائه درس:

گام اول

طنابی را در مقابل دانش آموزان به دو میخ می بندیم و 7 گیره سیاه و 5 گیره سفید به آن نصب می کنیم توضیح می دهیم که می خواهیم 7 را با 5 جمع کنیم یکی از شاگردان را صدا می زنیم و او را راهنمایی می کنیم که آنقدر گیره سفید پیش گیره های سیاه بیاود تا 10 تا شود و در واقع یک دسته ده تایی درست کند و در اینجا خاصیت شرکت پذیری جمع را به کار می بریم و جمع دو عدد 7 و 5 به جمع دو عدد 10 و 2 تبدیل می شود.

گام دوم

چند شکل جالب و متنوع روی تابلو می توانیم در کلاس مطرح کنیم در واقع شکلهایی که برای توضیح روش گام اول در قسمت قبل رسم شده است می تواند الگوی گام دوم باشد شکلی را رسم می کنیم و از شاگردان می پرسیم در این شکل چند ستاره قرمز و چند ستاره سبز رسم شده است.

سپس می نویسیم :     12 = 5 + 7

و عدد 5 را در ذهن خود تجزیه کنند که (2 و 3) است،

بعد به جمع 10 و 2 می رسیم یعنی چه عددی را باید جمع کنیم

 که شود 10 ¬ 3 بعد جمع دو عدد 10 و 2 را انجام می دهیم و با

 این گونه مثالها در پای تابلو یادگیری آنها سهل تر و آسان تر می شود.

گام سوم

در این مرحله از بچه ها می خواهیم که کتابهای خود را باز کرده و تمرین های ص 38 را انجام دهند.

ارزشیابی تکوینی

نوشتن چند سوال در مورد درس در روی تابلو و نوشتن پاسخ آنها توسط دانش آموزان در روی کاغذ و جمع آوری پاسخ های آنها و دقت در رفتارهایی که نشانه علاقه مندی یا عدم علاقه نسبت به درس می باشد.

ارزشیابی پایانی

خلاصه کردن درس ارائه شده، مرور کردن درس، دادن تمرین برای کسب مهارتهای بیشتر

ارائه تکلیف

یک برگه مربوط به درس جدید تکثیر کرده و از دانش آموزان می خواهیم به آن جواب دهند.

طرح درس شماره 2

 


نام کتاب: ریاضی پایه دوم ابتدایی

زمان تدریس: ¢ 45

نام مدرس: الهام حسنی آبادی

عنوان درس: شناخت شکلهای هندسی

                        تاریخ تدریس: 20/3/89

روش تدریس: الگوی یادسپاری

                  تعداد فراگیر: 35 نفر

       

 

هدف کلی: شناخت شکلهای هندسی

هدف جزئی:

1-دانش آموز شکلهای هندسی را تشخیص دهد.

2-دانش آموز شکلهای هندسی را با هم مقایسه کند.

3-دانش آموز شکلهای هندسی را رسم کند.

هدف رفتاری:

1-دانش آموز بتواند در کلاس درس و بدون کمک معلم یکی از اشکال هندسی را رسم کند.

2-دانش آموز بتواند در مدت زمان 5 دقیقه در کلاس درس شکل مستطیل را کشیده و آن را رنگ کند.

3-دانش آموز بتواند با استفاده از شکلهای هندسی یک تصویر بسازد.

4-دانش آموز شکلهای مشابه هندسی را در اطراف خود دیده و نام ببرد.

5-دانش آموز بتواند تعریف شکلهای هندسی را به صورت مجزا بیان کند.

حیطه کلامی :

دانش آموز بتواند تعریف شکلهای هندسی را بیان کند.

دانش آموز بتواند شکلهای هندسی را توضیح دهد.

حیطه مهارتهای ذهنی :

1-دانش آموز بتواند با استفاده از شکل های هندسی تصاویری را طراحی کند.

2-دانش آموز بتواند شکل های هندسی را از همدیگر تمایز دهد.

3-دانش آموز بتواند هر کدام از شکلهای هندسی را با هم ترکیب کند.

حیطه شناختی :

1-دانش آموز بتواند با استفاده از شکلهای هندسی یک ماکت حیوان بسازد.

2-

حیطه نگرشی:

هر کدام از دانش آموزان در مورد یکی از شکل های هندسی اظهار نظر کنند.

دانش آموز با علاقه بر سخنان معلم گوش می دهد.

هر کدام از دانش آموزان در مورد شکل های باهم بحث کنند.

مهارت حرکتی :

دانش آموز با استفاده از شکل های هندسی یک ماکت حیوان بسازد.

دانش آموز با دقت یکی از شکل های هندسی که خط تقارن دارد را ببرد.

ابزار و وسایل:

کتاب- گچ- تخته- کاغذ رنگی- نمونه ماکت ساخته شده حیوان یا انسان با استفاده از اشکال هندسی- کیت های آموزشی اشکال هندسی حلقه بازی- قاب عکس- توپ

برقراری ارتباط:

سلام و احوال پرسی با دانش آموزان و خواندن دعای شروع کلاس- بررسی وضعیت جسمانی و روحی- حضور و غیاب دانش آموزان

ایجاد انگیزه:

بردن ماکت حیوان به کلاس که از شکل های هندسی- دایره- مستطیل- مثلث و غیره درست شده است به کلاس می آوریم و یا یک ماسک درست می کنیم که باعث ایجاد انگیزه می شود.

ارزشیابی ورودی:

در مورد درس گذشته که آموزش تفریق اعداد دو رقمی بدون انتقال بوده است چند تمرین تفریق را پای تابلو می نویسیم از دانش آموزان می خواهیم که آنها را حل کنند اگر اشکالی داشتند آنها را رفع کنیم.

دیدن تکالیف:

تمرین های درس گذشته را بررسی کنیم. تمرینات کتاب را حل کرده باشد را بررسی کنیم.

ارائه درس:

گام اول: ابتدا معلم توجه دانش آموزان را به موضوع جلب کند می توانیم یک توپ را به کلاس ببریم و شکل دایره را روی تخته بکشیم و می گوییم بچه ها اسم این شکل دایره است و نام آنرا زیر شکل می نویسیم و سپس یک تابلو مستطیل شکل در یک قاب عکس مربعی به کلاس آورده شکل آنها را روی تابلو می کشیم و نام هر کدام را زیر شکل مربوطه می نویسیم و نام هر کدام را می خوانیم و با بچه ها تکرار می کنیم.

گام دوم: چند شکل را روی تابلو می کشیم و از بچه ها می خواهیم نام هر کدام از آنها را بگویند. در این مرحله می توانیم مدل ماکت حیوان را که از شکل های هندسی ساخته شده را روی تابلو می کشیم بعد از بچه ها می پرسیم:

معلم ¬ بچه ها سر این حیوان از چه شکلی درست شده.

بچه ها ¬ از دایره

و به همین صورت ادامه می دهیم تا بچه ها به تمام سوالات پاسخ دهند.

گام سوم: در این مرحله از بچه ها می خواهیم که کتابهای خود را باز کرده شکلهای هندسی را مشخص نموده و ص 122 و ص 123 و گوشه های شکل را پیدا کنند.

ارزشیابی تکوینی:

چند سوال از دانش آموزان در مورد ماکت می پرسیم و تکرار می کنیم و یا از شکل هایی که در کلاس است را نشان داده و از بچه ها می پرسیم تا نام شکل را بگویند مثلاً توپ چه شکلی دارد¬ بچه ها: دایره قاب عکس چه شکلی دارد ¬ بچه ها: مربع تابلو کلاس چند گوشه دارد ¬ بچه ها : چهار گوشه

ارزشیابی پایانی:

می توانیم یک طراحی از قبل طرح شده را در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم و از آنها می خواهیم که آن را رنگ آمیزی کنند.

مثلاً دایره را زرد و هر کدام از قسمت های طرح را با رنگ های مختلف رنگ آمیزی کنیم.

ارائه تکالیف:

دانش آموزان با استفاده از مقوا- تلق های رنگی یک مدل از شکل هندسی را طراحی کنند یا با استفاده از کاغذ رنگی روی برگهای سفید شکل هندسی را رسم کنند.

 

کلمات کلیدی

جمع اساسی نوع دوم

مطالب مرتبط
نظرات این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی