درحال بارگذاری ....
به هایپرتمپ خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : آموزش پیام قرآنی « وَ ثِیابَکَ فَطَهِّر اول ابتدایی

آموزش پیام قرآنی « وَ ثِیابَکَ فَطَهِّر اول ابتدایی

تاریخ ارسال پست:
جمعه 27 شهريور 1394
نویسنده:
nevisandeh
تعداد بازدید:
2157
آموزش پیام قرآنی « وَ ثِیابَکَ فَطَهِّر

موضوع : آموزش قرآن کریم              مقطع: ابتدایی              پایه : اول                          محل تدریس : کلاس

زمان پیش بینی شده : 40 دقیقه     روش تدریس : فعال          نوع ارزشیابی : شفاهی       تعداد فراگیران : 20 نفر

-      هدف کلی : آموزش قرآن کریم 

-      هدف جزیی : آموزش پیام قرآنی « وَ ثِیابَکَ فَطَهِّر » و لباست را پاکیزه نگه دار .

-     هدف رفتاری :

1.    دانش آموز بتواند 3 مورد از کارهایی که جزء نظافت شخصی هستند را نام ببرد .

2.    دانش آموز بتواند 3 مورد از ویژگی هایی که بچه مرتب و تمیز دارد را نام ببرد .

-      حیطه شناختی : دانش آموز بتواند تفاوت بچه تمیز و پاکیزه را با بچه کثیف درک کند .

-      حیطه روانی و حرکتی : دانش آموز بتواند در مدرسه کارهای مربوط به نظافت شخصی را انجام دهد .

-      حیطه عاطفی : این بچه تمیزه پیش همه عزیزه

-      وسایل مورد نیاز : کتاب ، ضبط صوت ، کیسه ای با مهره های رنگی جهت گروه بندی کارت تصویر

-      رفتار ورودی : معلم با روی خوش و سلام وارد کلاس می شود و بعد از خوش و بشی کوتاه با دانش آموزان و با نام خدا و یاد خدا کلاس خود را شروع می کند . ابتدا به حضور و غیاب دانش آموزان و سپس به دیدن تکالیف دانش آموزان می پردازد و اگر اشکالی در کار آنان باشد به اصلاح می پردازد .

-      ارزشیابی تشخیصی : معلم قبل از ارائه درس جدید از دانش آموزان سوالاتی درباره درس گذشته می پرسد تا مطمئن شود که دانش آموزان آن درس را فرا گرفته اند و آنها را برای درس جدید آماده کند .

-      گروه بندی کلاس : معلم کیسه ای که درونش مهره های رنگی وجود دارد را در مقابل دانش آموزان قرار می دهد تا از داخل آن یک مهره را بردارند بعد از این که همه این کار را کردند معلم از دانش آموزان می خواهد که مهره های هم رنگ کنار هم بنشینند و با یکدیگر هم گروه شوند کلاس به 4 گروه 5 نفره تقسیم می شود .

-     ایجاد انگیزه :

معلم : امروز می خواهیم با یکدیگر یک شعر گوش کنیم خوب به این شعر دقت کنید که می خواهم درباره ی آن با یکدیگر صحبت کنیم و از شما سوالاتی بپرسم .

(شعر) : توی ده شلمرود حسنی تک و تنها بود / حسنی نگو بلا بگو تنبل تنبلا بگو / موی بلند ، روی سیاه ، ناخن دراز ، واه واه واه / نه فلفلی نه قلقلی نه مرغ زرد کاکلی / هیچ کس باهاش رفیق نبود / تنها روی سه پایه نشسته بود تو سایه / باباش می گفت : حسنی میای بریم حموم . نه نمیام نه نمیام / سرتو می خوای اصلاح کنی ؟/ نه نمی خوام نه نمی خوام / کره الاق کد خدا یوتمه می رفت تو کوچه ها /الاغه چرا یوتمه میری ؟ / دارم میرم بار ببرم دیرم شده عجله دارم / الاغه خوب و نازنین سر در هوا سم بر زمین / یالت بلند و پرمو دمت مقال جارو / یکمی به من سواری میدی ؟ نه که نمی دم / موی بلند روی سیاه ناخن دراز واه واه واه / غازه پرید تو استخر تو اردکی یا غازی / من غاز خوش زبانم میای بریم بازی ؟ نه جانم / چرا نمیای ؟ واسه اینکه من صبح تا غروب میون آب کنار جوب مشغول کار و شستشو اما تو چی ؟ / موی بلند روی سیاه ناخن دراز واه واه واه / درباز شد جوجه دوید و اومد تو کوچه / جیک جیک کنان گردش کنان اومد و اومد پیش حسنی / جوجه کوچولو کوچولو موچولو میای با من بازی کنی / قد قد قدا برو خونتون تو رو به خدا / جوجه ی ریزه میزه ببین چقد تمیزه اما تو چی ؟ / موی بلند روی سیاه ناخن دراز واه واه واه / حسنی با چشم گریون پا شد اومد تو میدون / آی فلفلی آی قلقلی میای با من بازی کنی ؟ / نه که نمیام چرا نمیای ؟ / من و داداشمو و بابامو و عموم هفته ای دو بار میریم حموم اما تو چی ؟ / موی بلند روی سیاه ناخن دراز واه واه واه / حسنی دوید پیش باباش . حسنی میای بریم حموم / میام میام / سرتو می خوای اصلاح کنی ؟ می خوام می خوام / حسنی نگو یه دسته گل تر و تمیز و تپل و مپل / الاغ و خروس و جوجه و ببعی / با فلفلی با قلقلی / با مرغ زرد کاکلی حلقه زدن دور حسنی / اگه کاری نداری بریم الاغ سواری / قوقولی قوقول هر چی بخوای فوری بگو / حسنی برو تو کوچه بازی بکن با جوجه / حسنی بیا با همدیگه بریم شنا / توی ده شلمرود حسنی دیگه تنها نبود .

ارائه درس :

گام اول : بچه ها به نظر شما چرا در ابتدای شعر حسنی شعر ما تنها ؟ کسی حاضر نبود با او بازی کند ؟ چه اتفاقی می افتاد که همه اهالی ده حاضر شدند حسنی را دوست بدارند و با حسنی بازی کنند و حسنی تنها نباشد به گروه ها 3 دقیقه فرصت می دهم تا با همفکری اعضای گروه جواب را پیدا کنند . بعد از پایان زمان تعیین شده معلم از هر گروه می خواهد پاسخ گروه خود را بگویند این شنیدن پاسخ باید ازهمه گروه صورت گیرد و معلم به تصحیح و تکمیل آن بپردازد و نکات مهم آن را متذکر و دانش آموزان را تا جایی همراهی کند که آنها بفهمند که بچه ی کثیف را کسی دوست ندارد و همیشه تنهاست «بچه که تمیزه پیش همه عزیزه »

گام دوم : خوب حالا از شما می خواهم که کتاب خود را باز کنید و صفحه 59 را همدیگر نگاه کنیم بچه ها دوباره من به گروه ها 3 دقیقه وقت می دهم تا با همفکری  و مشورت یکدیگر هر چیزی را که درباره تصاویر این صفحه می بینید را برای من تعریف کنید و بعد از پایان 3 دقیقه معلم از همه 4 گروه نظر خواهی می کند بعد از تحسین دانش آموزان به تکمیل و تصحیح گفته هایشان می پردازیم و دانش آموزان باید از نظر فهم درس جدید به حدی برسند که بدانند چه کارهایی جزء نظافت شخصی به حساب می آید و آنها را باید خود شخصاً انجام دهند و اینکه بچه تمیز چه کارهایی را انجام می دهد که او را تمیز می نامیم .

گام سوم :

بین هر گروه 4 کارت پخش می کنیم و از دانش آموزان می خواهیم با توجه به تصویر روی کارت تصاویر مربوط به بچه های تمیز را از بچه های کثیف جدا کنند و تصاویر بچه های تمیز را در سمت راست تخته و تصاویر بچه های کثیف را در سمت چپ تخته بچسبانند .

گام چهارم : خواندن پیام قرآنی از روی کتاب

معلم :

دانش آموزان عزیز از آنجائیکه همه ی ما بچه های تمیز را دوست داریم خدا نیز بچه ی تمیز را دوست دارد تا جایی که در قرآن کریم سخن از آن به میان آورده مانند همین آیه ی قرآن که در این صفحه آمده است را همه با هم با صدای بلند بخوانیم . بچه ها باید همیشه م همه جا تمیز باشیم نه فقط در مهمانی ها بلکه در منزل در مدرسه در هر جایی که باشیم چون بچه تمیز پیش همه عزیز است و هیچ وقت تنها نیست و همه او را دوست دارند مخصوصاً نزد خداوند مهربان «در این مرحله به معنی هر کلمه نیز اشاره می شود »

ارزشیابی تکوینی : مروری درباره موضوع درس جدید می کنیم و اگر دانش آموزی اشکالی داشته باشد به رفع آن می پردازیم و مطالب را جمع بندی می کنیم .

ارزشیابی پایانی : در پایان ازدانش آموزان سوالاتی می پرسیم اینکه :

1.      سه مورد از کارهایی که جزء نظافت شخصی هستند را نام ببرد .

2.      سه مورد از ویژگی های بچه ی تمیز را نام ببرد .

3.      تفاوت بین بچه ی تمیز و بچه ی کثیف را نام ببرد .

4.      چرا بچه ای که تمیزه پیش همه عزیزه .

5.      سه مورد از کارهایی که دانش آموزان می توانند در مدرسه انجام دهند تا تمیز و پاکیزه باشند را نام ببرند .

-        ارائه تکلیف خلاقانه :

-         دانش آموزان در منزل با نقاشی تفاوت بین دانش آموز تمیز و دانش آموز کثیف را نشان دهند .

 
 
   rezap502.epage.ir
کلمات کلیدی

آموزش پیام قرآنی « وَ ثِیابَکَ فَطَهِّر اول ابتدایی

مطالب مرتبط
نظرات این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]