close
دانلود آهنگ جدید
خانواده مرغابی هاو غازها را بهتر بشناسیم

سایت پروژه های علمی

banner adsbanner adsbanner ads
banner ads

خانواده مرغابی هاو غازها را بهتر بشناسیم :

 

خانواده مرغابی سانان

 

 

 

مرغابی سانان پرندگانی آبزی و شناگری هستند

 

 

 

که در آبهای شیرین و شور زیست می کنند ودر جزایر

 

کنار رودخانه ها و تالابها آشیانه می سازند .

 

 

 

پاهای کوتاه دارند و بین انگشتان جلویی آنها پرده داراست .

 

در خشکی به آهستگی راه میروند و دمی کوتاه و بالهای باریک دارند .

 

 

 

منقار آنها تخت و مضرس است که در هنگام تغذیه همانند صافی عمل می کند .

 

 

 

آنها پرندگانی عموما اجتماعی بوده تنها در فصل زاد آوری جفت جفت دیده می شوند .

 

از پرندگان مهاجر ایران به شمار می روند که در فصول پاییز و زمستان به تعداد فراوان

 

به ایران مهاجرت می کنند.

 

 

 

 

منبع:     www.ake.blogfa.com     منبع:     www.ake.blogfa.com     منبع:     www.ake.blogfa.com    

 

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها