درحال بارگذاری ....
به هایپرتمپ خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : علوم سوم- مهره داران

علوم سوم- مهره داران

تاریخ ارسال پست:
سه شنبه 24 شهریور 1394
نویسنده:
nevisandeh
تعداد بازدید:
1436

علوم سوم- مهره داران

طرح درس روزانه شماره 2

نام درس : علوم تجربی            پایه ی : سوم ابتدایی              تعداد فراگیران ....

روش تدریس : دستیابی مفهوم             موضوع درس : مهره داران

هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با جانوران مهره دار.

اهداف جزئی :

1-    آشنایی دانش آموزان با نوع پوشش جانوران مهره دار.

2-    آشنایی دانش آموزان با طریقه ی تنفس جانوران مهره دار.

3-    آشنایی دانش آموزان با طریقه ی تولید مثل جانوران مهره دار.

4-    آشنایی دانش آموزان با محل زندگی جانوران مهره دار.

5-    آشنایی دانش آموزان با تفاوت ها و شباهت های جانوران مهره دار.

6-     .....

اهداف رفتاری :

1-    جانوران مهره دار را طبقه بندی کنند و نام ببرند. (شناختی)

2-    ویژگی های هر طبقه از جانوران مهره دار را بیان کنند. (شناختی)

3-    بتوانند با دیدن جانوران مهره دار در محل زندگی خود یا باغ وحش طبقات آنها را مشخص کنند. (مهارتی)

4-    دانش آموزان نسبت به شناخت جانوران مهره دار از خود کنجکاوی نشان دهند. (نگرشی)

5-    دانش آموزان نسبت به شناخت جانوران مهره دار از خود علاقه نشان دهند . (نگرشی)

6-     .....

مدل کلاس : مدل U شکل

وسایل مورد نیاز :

کتاب درسی، کتاب راهنمای معلم، فیلم، تصاویر حیوانات مهره دار، پازل، تخته سیاه، گچ و ...

آزمون ورودی :

از فراگیران خواسته می شود :

1-    چند جانور مهره دار نام ببرند ؟

2-    جانوران مهره دار به چه نوع جانورانی می گویند؟

3-    تفاوتها و شباهت های ظاهری جانوران را بیان کنید؟

4-    .....

ایجاد انگیزه :

پخش فیلم در مورد حیوانات مهره دار و ارائه چند سوال در مورد فیلم مانند :

تولید مثل حیوانات چگونه است؟

حیوانات خون گرم یا خون سرد هستند؟

حیوانات چگونه تنفس می کنند؟

چیوانات در کجا زندگی می کنند؟

ارائه درس :

گام اول : به هر تیم از دانش آموزان پازل یکی از طبقات جانوران مهره دار را داده، از آن ها می خواهیم که پازل تیم خود را مرتب کنند. پس از آن که دانش آموزان پازل ها را تکمیل کردند جدولی را که شامل طبقات جانوران مهره دار و ویژگی های آن هاست را به هر یک از دانش آموزان داده و از آن ها می خواهیم به دقت مطالب جدول را مطالعه کنند.

سپس آموزگار از یکی از دانش آموزان می خواهد که نام حیوانات را روی تخته سیاه لیست نماید . آموزگار در مقابل هر یک از حیوانات گزینه ی بله یا خیر را می نویسد، آن گاه از دانش آموزان می خواهد به جدول خود با دقت نگاه کرده و با تیم خود مشورت کرده و دلیل عنوان انتخاب شده (بلی یا خیر) در مقابل هر کدام از حیوانات را پیدا کنند. (وجه مشترک را) سپس دانش آموزان به تدوین و آزمون فرضیه ها می پردازند و به نتیجه می رسند که چه مطلبی مورد نظر بوده است و آموزگار نتیجه ی به دست آمده توسط دانش آموزان را روی مقوای بزرگی که در کنار تخته سیاه نصب شده است می نویسد و برای یادگیری بهتر این مقوا را برای دو هفته در کلاس نگه می دارد.

 

نوع پوشش

محل زندگی

طریقه تنفس

خونگرم یا خون سرد بودن

تولید مثل

پستانداران

پشم و مو

خشکی

شش

خون گرم

بچه زا

پرندگان

پر

خشکی

شش

خون گرم

تخم گذار

خزندگان

پولک

خشکی و آب

شش

خون سرد

تخم گذار

ماهی ها

پولک

آب

آب شش

خون سرد

تخم گذار

دوزیستان

پوست

خشکی و آب

شش . آب شش

خون سرد

تخم گذار

 

جدول مربوط به گام اول فعالیت

فراگیری پس از مطالعه ی جدول اولیه باید پی به عناوین نوشته شده در جدول زیر ببرد .

حیوانات

عنوان 1 ..................................

عنوان 2 ........................................

پستانداران

خیر

بلی

پرندگان

خیر

بلی

خزندگان

بلی

بلی

ماهی ها

بلی

خیر

دوزیستان

خیر

خیر - بلی

                                  

فراگیری با مطالعه ی موارد بلی و خیر در مورد حیوانات و با مطابقت دادن با جدول اولیه ای که در اختیار آنان قرار گرفته است پی به عنوان شماره ی (1) می برند که تولید مثل مد نظر بوده است و عنوان تولید مثل را در زیر عنوان (1) می نویسند. و نتیجه می گیرند که تمامی حیوانات تخم گذار هستند به غیر از پستان داران که بچه زا هستند. (البته حالت های خاصی نیز وجود دارد مد نظر نمی باشد)

عنوان (2) مربوط خون گرم یا خون سرد بودن حیوانات است که در زیر عنوان (2) خون گرم یا خون سرد بودن را می نویسد و نتیجه می گیرند که پستان داران و پرندگان خون گرم هستند و خزندگان ، ماهی ها ، دو زیستان خون سرد می باشند.

گام دوم : در این مرحله فراگیران در مقابل تعدادی از نام حیوانات بلی یا خیر نوشته و تعدادی را نمی نویسد و هر تیم با بحث تبادل نظری که انجام می دهند جداولی مانند نمونه ذیل ساخته و به تابلو نصب کرده و معلم از دانش آموزان می خواهد با هم مشورت کرده و فرضیه سازی نموده و مفهوم سایر تیم ها را پیدا نموده و نامگذاری نمایند و نتیجه ی خود را بیان نمایند و آموزگار فرضیه ی آنان را تایید یا رد می کند و در صورت درست بودن فرضیه نتیجه ی بدست آمده را در لیست نتایج یادداشت می نماید.

نام حیوان

شغل

صادرات

.....................................

بلی +

بلی +

.....................................

بلی +

خیر-

.....................................

بلی +

خیر-

.....................................

بلی +

بلی +

.....................................

بلی +

خیر+

 

گام سوم : در پایان آموزگار از تلاش دانش آموزان تشکر کرده و می خواهد از هر تیم یک نفر نماینده انتخاب شده و در مورد یکی از حیوانات اطلاعاتی را که با توجه به تولید مثل، خونگرم یا خونسرد بودن، نوع پوشش ، محل زندگی، طریقه تنفس و ... به دست آورده اند را بیان کنند.

جمع بندی و نتیجه گیری :

معلم : بچه ها امروز با چه مطلبی آشنا شدیم ؟

دانش آموزان : با ویژگی های مهره داران

معلم : آیا می توانید ویژگی های پستان داران را نام ببرید؟

 

دانش آموزان :

1- خون گرم هستند 2- بدنشان از مو و پشم پوشیده شده است . 3- بچه زا هستند و ...

معلم : ویژگی های پرندگان را نام ببرید ؟

دانش آموزان :

1- خون گرم هستند 2- تخم گذار هستند 3- بدنشان از پر پوشیده شده است. 4- پرواز می کنند و ....

ارزشیابی پایانی :

به هر تیم از دانش آموزان عکس یکی از طبقات جانوران مهره دار را داده از آن ها می خواهیم ویژگی های هر طبقه را با همکاری اعضا بنویسند و به کلاس ارائه دهند.

تکلیف تمرینی :

از دانش آموزان می خواهیم که به صورت گروهی طبقات جانوران مهره دار را روی مقوا نوشته و عکس های مربوط به هر طبقه را در کنار آن چسبانده و به صورت روزنامه دیواری برای جلسه بعد به کلاس ارایه دهند.

تکلیف خلاقیتی :

1-    از فراگیران می خواهیم برای جلسه ی آینده اطلاعاتی به غیر از اطلاعات داده شده در کلاس در مورد حیوانات جمع آوری کرده و به کلاس ارایه دهند.

2-    از فراگیران می خواهیم یک داستان خیالی در مورد یکی از حیواناتی که در اطراف آن ها زندگی می کند بنویسد و به کلاس ارائه دهد؟

 
کلمات کلیدی

علوم سوم مهره داران

مطالب مرتبط
نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش