درحال بارگذاری ....
به هایپرتمپ خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : معرفی کامل رشته ریاضی

معرفی کامل رشته ریاضی

تاریخ ارسال پست:
جمعه 01 آبان 1394
نویسنده:
reyhaneh
تعداد بازدید:
854

گروه آزمايشي

بر اساس تقسيم بنديهاي انجام شده ، مجموعة رشته هاي مختلف تحصيلات دانشگاهي، بر حسب مواد امتحاني آزمون سراسري كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي پذيرد ، به چهار گروه آزمايشي : (1) علوم رياضي و فني  (2)  علوم تجربي  (3) علوم انساني (4) هنر تقسيم مي شود.

2 . رشته

رشته ، زير مجموعه اي از يك گروه آزمايشي است كه دانشجويان پذيرفته شده در آن ، در يك موضوع خاص‏ علمي كه متمايز از ساير موضوعهاست ، به تحصيل پرداخته و با توجه به مقطع تحصيلي مربوط ، كارآيي و مهارت لازم را در آن موضوع كسب مي نمايند ؛ نظير رشته هاي : كامپيوتر و كتابداري .

در آزمون سراسري ، هر شته با كدي خاص از ساير رشته ها متمايز مي گردد .

3 . گرايش

رشته هاي مختلف علمي ، در نهايت به تخصصهاي فرعي تر به نام گرايش منتهي مي شوند . اين تقسيم بندي در پاره اي از رشته ها در مقطع كارشناسي ( نظير رشته كامپيوتر ، گرايش نرم افزار و يا رشته برق ، گرايش الكترونيك ) و در پاره اي ديگر ، در مقطعهاي تحصيلي بالاتر مانند كارشناسي ارشد ( نظير رشتة فيزيك ، گرايش نجوم) صورت مي گيرد.

4 . دانشگاه

به مجموعه اي از واحدهاي علمي و آموزشي گفته مي شود كه در شاخه ها و رشته هاي خاصي از علوم فعاليت داشته ، با مديريت واحد و برابر ضوابط خاص وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اداره شوند.

دانشگاههايي كه فعاليت خود را در يك گروه آزمايشي خاص متمركز كرده اند ، دانشگاه تخصصي (نظير دانشگاه صنعتي شريف ) و ساير دانشگاهها كه در گروههاي آزمايشي مختلف فعاليت دارند ، دانشگاه جامع ( نظير دانشگاه تهران ) ناميده مي شوند. وظايف دانشگاه عبارت است از : تربيت نيروي متخصص ، نشر و اشاعه علوم ، گسترش مرزهاي دانش و . . .

5 . دانشكده

به واحدي از يك دانشگاه كه در تعدادي از رشته هاي خاص علمي مرتبط با هم فعاليت دارد دانشكده گفته مي شود ؛ نظير : دانشكدة علوم تربيتي و دانشكدة كشاورزي . دانشكده ها همان وظيفه دانشگاه را در سطحي محدودتر به عهده دارند.

6 . گروه آموزشي

هر دانشكده به واحدهاي كوچكتري به نام گروه آموزشي تقسيم مي شود . گروه ، مسئووليت فعاليت در يك رشته خاص يا چند رشته متجانس را بر عهده دارد: نظير : گروه زبان و ادبيات فارسي ، گروه حسابداري و گروه آبياري  .

 

 

 

7 . دوره ( مقطع تحصيلي ) رشته ریاضی

دوره يا مقطع تحصيلي ، نشان دهندة ميزان و تعداد درسها ، نوع مدرك اعطايي در پايان تحصيل و طول مدت تحصيل در يك رشته خاص است ؛ مانند : دوره ها يا مقطعهاي تحصيلي كارداني ( فوق ديپلم ) ، كارشناسي ( ليسانس ) ، كارشناسي ارشد ( فوق ليسانس ) ، دكتراي حرفه اي و دكتراي تخصصي .

ب ) نظام آموزشي دانشگاهها

نظام آموزشي حاكم بر تمام دانشگاههاي كشور ، نظام واحدي است كه در آن ، ارزش هر درس با توجه به سرفصل و حجم مطالب آن و نيز تعداد واحد اختصاص داده شده به آن درس ، سنجيده مي شود .

هر سال تحصيلي ، شامل دو نيمسال ( و در پاره اي موارد يك دوره تابستاني ) است كه در پايان هر يك ، درسهاي انتخاب شده از سوي دانشجو در آن نيمسال ( يادواره تابستاني ) ، ارزيابي مي گردد . در صورتي كه دانشجو نتواند در يك درس نمره قبولي بياورد ، ملزم به گذراندن مجدد همان درس خواهد بود . طول هر نيمسال 17 هفته و هر دوره تابستاني ، 6 هفته آموزشي ( بدون احتساب مدت امتحانات ) است.

طبق مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي ، هر واحد درس ، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن در طول يك نيمسال تحصيلي ( و يا دوره تابستاني ) به صورت 17 ساعت نظري ، يا 34 ساعت آزمايشگاهي ( عملي ) ، يا 51 ساعت كارگاهي ( عملياتي ميداني ) و يا 68  ساعت كارآموزي و كارورزي ( كار در عرصه ) تدريس مي شود .

 

ج ) انواع دانشگاهها

د ريك تقسيم بندي كلي ،‌مجموعه دانشگاههاي كشور به سه نوع تقسيم مي شوند : دانشگاههاي دولتي ، دانشگاههاي غير انتفاعي و غير دولتي و دانشگاههاي آزاد اسلامي ( مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش ، جداي از اين تقسيم بندي است ) .

آموزش در دوره هاي روزانه دانشگاههاي دولتي به صورت رايگان و در دوره هاي شبانه دانشگاههاي دولتي و همچنين در دانشگاههاي آزاد اسلامي و غير انتفاعي و غير دولتي با پرداخت شهريه ، امكان پذير است .

د ) شرايط ثبت نام در يك گروه آزمايشي ( در آزمون سراسري )

داوطلبان مي توانند در امتحانات سراسري دانشگاهها كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي گردد ، بدون توجه به نوع گواهينامه دوره متوسطه خود ، فقط در يكي از چهار گروه آزمايشي ثبت نام و شركت نمايند .

هـ ) شرايط ورود و نام نويسي در دانشگاهها ( دولتي ،‌ غير انتفاعي و غير دولتي )

براي ورود و ثبت نام در دانشگاههاي دولتي و دانشگاههاي غير انتفاعي و غير دولتي لازم است داوطلبان ، داراي شرايط عمومي و اختصاصي مربوط باشند كه از آن جمله مي توان به داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه ( مورد تاييد آموزش و پرورش از داخل يا خارج كشور ) و يا معادل آن براي آموزشهاي حوزوي ( مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) براي ورود به دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته ، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه اي و همچنين داشتن گواهينامه دوره كارداني ( مورد تاييد از سوي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ) براي ورود به دوره هاي كارشناسي ناپيوسته اشاره كرد.

دانشجو نمي تواند به صورت همزمان در بيش از يك رشته و يا در هر رشته در بيش از يك گرايش در يك يا چند دانشگاه ، نام نويسي كند وادامه تحصيل دهد . در صورت تخلف ، بر اساس تشخيص كميسيون موارد خاص وزارت دانشجو از ادامه تحصيل در غير از يك رشته ، محروم و موظف به پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به رشته يا رشته هاي حذف شده مي شود . ضمنا دانشجويان ممتاز ( استعدادهاي درخشان ) مشمول مقررات خاص خود هستند .

و ) شرايط و ضوابط خاص دوره هاي شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي

اگر چه شرايط عمومي و اختصاصي براي داوطلبان شركت در دوره هاي شبانه ، مشابه دوره هاي روزانه لازم است داوطلبان به پاره اي از تفاوتها از جمله موارد زير ، توجه كامل داشته باشند :

1- كلاسهاي اين دوره ها معمولا از ساعت 3 و 4 بعدازظهر به بعد تشكيل مي شود .

2- دانشگاهها به هيچ وجه امكاناتي نظير خوابگاه ، وام تحصيلي ، تغذيه ، لوازم كمك آموزشي و همچنين ساير امور رفاهي ، در اختيار دانشجويان اين دوره ها قرار نخواهند داد .

3- در مدرك تحصيلي اين گونه دانشجويان ، كلمه ((شبانه )) قيد مي گردد .

4- در دوره هاي شبانه ، دانشجو موظف به پرداخت شهريه است . اين شهريه شامل دو قسمت: شهريه ثابت براي هر نيمسال تحصيلي و شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي است كه در طول دوران تحصيل بتدريج و به تناسب از دانشجو دريافت مي شود . ميزان شهريه ثابت و متغيير ، همه ساله تعيين و اعلام مي گردد كه داوطلبان مي توانند حدود هزينه هاي مربوط به كل دوره و حدود مبلغ پرداختي براي هر نيمسال تحصيلي را برآورد نمايند .

ز) شرايط و ضوابط خاص رشته هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي نوع اول

در اين موسسات كه مشمول آيين نامه هاي آموزشي موسسات آموزش عالي دولتي هستند ، شرايط عمومي و اختصاصي لازم براي دانشگاههاي دولتي نيز نافذ است با اختلاف مختصري ، از جمله آن كه به تناسب رشته ، مقطع تحصيلي و موسسه همه ساله توسط مسئوولان آموزش عالي كشور شهريه اي تعيين ودريافت مي شود.

ح ) شرايط و ضوابط خاص تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي

پاره اي مقررات در دانشگاههاي آزاد اسلامي و گاه در يك واحد خاص از آن ، با مقررات موجود در موسسات آموزش عالي دولتي متفاوت است كه مهمترين آنها عبارت است از : ضرورت پرداخت شهريه هاي ثابت و متغير دانشجو كه ميزان اين شهريه ، همه ساله توسط مسئوولان اعلام مي گردد .

ط ) عنوان پاره اي از رشته هاي مختلف در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

در اين قسمت ، عنوان مهمترين رشته تحصيلي در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني به همراه مقطع تحصيلي مربوطه به نقل از دفترچه راهنماي شماره 1 آزمون سراسري سال 1377  سازمان سنجش و آموزش كشور آورده شده است تا دانش آموزان و داوطلبان گرامي با اطلاع از آن و بررسي بيشتر در مورد كم و كيف رشته ها ، بتوانند با نگرشي عميق در اين زمينه تصميم گيري نمايند .

رشته تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني ( گروه آزمايشي 1 ) :

مهندس برق ( الكترونيك ، قدرت ، مخابرات ، كنترل ) ، مهندسي پزشكي ،‌مهندسي پزشكي ( باليني بيوالكتريك ) ، مهندسي برق ( جنگ الكترونيك ) ، دبير فني برق ( الكترونيك . قدرت ) مهندسي الكترونيك و مخابرات دريايي ، كاردان فني برق ( الكترونيك ، قدرت و مخابرات ) ، معلم فني برق ( الكترونيك ، قدرت ) كارداني علمي كاربردي برق الكترونيك و ابزار دقيق كارداني علمي كاربردي برق ( قدرت ) كارداني تكنولوژي هسته اي ، مهندسي پليمر صنايع پليمر ، مهندسي پليمر تكنولوژي و علوم رنگ ، مهندسي دريا كشتي سازي ، مهندسي دريا مهندسي كشتي ، مهندسي دريا دريانوردي ، كارداني دريانوردي ، كاردان فني كشتي ، مهندسي شيمي صنايع پليمر صنايع پتروشيمي صنايع شيميايي معدني صنايع گاز صنايع غذايي ، طراحي و فرايندهاي صنايع نفت بهره برداري از منابع نفت ، كارشناسي طراحي و مهندسي پتروشيمي ، مهندسي شيمي شيميايي سلولزي ، كاردان فني شيمي عمليات پالايش ، كاردان فني شيمي عمليات پتروشيمي ، كارداني فني شيمي صنايع شيميايي ، معلم فني صنايع شيميايي ، كاردان فني شيمي صنايع قند ، كاردان فني صنايع غذايي توليد صنعتي ، مهندسي صنايع تكنولوژي صنعتي ، مهندسي صنايع برنامه ريزي و تحليل سيستمها ، كارشناسي ايمني صنعتي ، كاردان فني صنايع ايمني صنعتي ، معلم فني صنايع چوب ، كاردان فني صنايع چوب ، مهندسي عمران نقشه برداري ، مهندسي عمران آب ، مهندسي بهره برداري راه آهن ، مهندسي خط و ابنيه راه آهن ، مهندسي جريه راه آهن ، دبير فني عمران ، تربيت دبير فني عمران دبير فني عمران ساختمان . كاردان فني عمران روسازي راه ، كاردان فني عمران زير سازي راه كارداني راه داري ، كارداني ماشين الات كارداني حمل و نقل ، كارداني فني عمران پل سازي و ابنيه فني ، كاردان فني عمران نقشه برداري ، كاردان فني عمران كارتوگرافي ، كارداني فني عمران ، فتوگرامتري ، كاردان فني عمران ساختمانهاي بتني ، كاردان فني عمران عمران روستايي ، كاردان فني عمران پل سازي و ابنيه فني ، كاردان فني عمران نقشه برداري ، كاردان فني عمران كارتوگرافي ، كارداني فني عمران فتوگرامتري ، كاردان فني عمران ساختمانهاي بتني ، كاردان فني عمران عمران روستايي . كاردان فني عمران كارهاي عمومي ساختمان . كاردان فني عمران آب كارداني علمي كاربردي عمران ساختمانهاي بتني آبي ، كارداني علمي كاربردي عمران آب و فاضلاب ، كاردان فني عمران بهره برداري از منابع آب ، كاردان فني عمران آب شناسي ، كاردان فني عمران راه سازي ، كاردان فني عمران تاسيسات حرارت نيروگاه ، معلم فني عمران كارهاي عمومي ساختمان ، مهندسي كامپيوتر ( سخت افزار و نرم افزار ) ، مهندسي معدن اكتشافات معدن ، مهندسي معدن ، استخراج معدن ، كارداني فني معدن استخراج معادن زغال سنگ ، كارداني معدن ، كاردان فني حفاري ، مهندسي مكانيك مكانيك در طراحي جامدات ، مهندسي مكانيك مكانيك در حرارت و سيالات ، مهندسي مكانيك ساخت و توليد ، دبير فني مكانيك ساخت و توليد ، مهندسي علمي كاربردي مكانيك ، مهندسي علمي كاربردي مكانيك نيروگاه ، دبيرفني مكانيك مكانيك در طراحي جامدات ، دبير فني مكانيك مكانيك در حرارت) و سيالات ، دبير فني مكانيك اتومكانيك تاسيسات بهداشتي و گازرساني ، كاردان فني مكانيك نقشه كشي صنعتي ، كاردان فني مكانيك صنايع اتومبيل ، كارداني تكنيك خودروهاي نظامي ، كاردان فني مكانيك تاسيسات حرارتي نيروگاهها ، كاردان فني مكانيك تاسيسات آب رساني و گازرساني ، كارداني تكنيك خودروهاي نظامي ، كارداني فني مكانيك ، تاسيسات تهويه وتبريد ، معلم فني مكانيك تاسيسات تهويه و تبريد ، كاردان فني مكانيك ماشين الات ، كاردان فني مكانيك ماشين ابزار ، كاردان فني مكانيك ماشينهاي ابزار ، كاردان فني مكانيك ابزار سازي ، كارداني تسليحات  كاردان فني مكانيك تاسيسات ، كارداني علمي و كاربردي مكانيك تعميرگاه نيروگاه ، كارداني فني خوردگي ، كارداني علمي كاربردي تكنسين حرفه اي ( جوشكاري ، ريخته گري ، نقشه كشي صنعتي ، ماشين افزار ، تعميرات مكانيكي ، الكترونيك آنالوگ ، برق صنعتي ، كنترل صنعتي ) كارداني علمي كاربردي ( برق مترو ايمني و حفاظت مترو خط و ابنيه ) ، معلم فني مكانيك ماشين ابزار ، معلم فني مكانيك صنايع اتومبيل ، كارداني علمي كاربردي صنايع چاپ ، كارداي علمي كاربردي خمير كاغذ ، مهندسي مواد ( گرايشهاي متالوروژي صنعتي ، سراميك ) ، كارداني فني مواد ريخته گري ، كاردان فني مواد سراميك ، معلم فني مواد ريخته گري . كاردان فني مواد سراميك ، معلم فني مواد ريخته گري ، معلم فني ريخته گري سراميك ، مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي ، مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف ، كاردان فني نساجي نساجي ، كاردان فني نساجي شيمي نساجي ( رنگرزي ) ، مهندسي هوا و فضا ، مهندسي نگه داري هواپيما، هوانوردي ( خلباني مراقبت پرواز تعمير و نگه داري هواپيما ناوبري هواي)، مهندسي تكنولوژي فرماندهي و كنترل هوايي ( كنترل شكاري ، عمليات موشكي . اطلاعات عملياتي ) ، الكترونيك هواپيمايي ، مخابرات هواپيمايي ، مراقبت پرواز ، تعمير و نگه داري هواپيما ، معماري ، كارداني معماري ، معلم فني معماري ، دبيري رياضي . رياضي ( شاخه هاي محض و كاربردي ) دبيري فيزيك . فيزيك آمار ، كارداني آمار ، كاربرد كامپيوتر ، شيمي ( شاه هاي محض و كربردي ) ، علوم اقتصادي شاخه اقتصاد نظري ، اقتصاد حمل و نقل ، اقتصاد صنعتي ، مهندسي كشاورزي آبياري ، مهندسي كشاورزي ماشينهاي كشاورزي ، مهندسي كشاورزي اقتصاد كشاورزي ، تكنولوژي آبياري . تكنولوژي ماشينهاي كشاورزي ، مهندسي علمي كاربردي برق شبكه هاي انتقال توزيع ، مهندسي علمي كاربردي عمران بهره برداري از سد و شبكه ، مهندسي علمي كاربردي عمران شبكه هاي آب و فاضلاب ، مهندسي علمي كاربردي عمران تاسيسات ابي ، كاربردي طراحي و مهندسي پتروشيمي ، كاربردي مهندسي عمليات صنايع پتروشيمي . كاربردي طراحي و مهندسي پليمر ، كاربردي مهندسي ايمني و بازرسي فني ، كاربردي مهندسي ايمني و حفاظت ، علمي كاربردي مهندسي مخابرت سوئيچ ، علمي كاربردي مهندسي مخابرات انتقال ، مهندسي عمران روستايي . مهندسي دريايي ، كاردان فني الكترونيك صدا و سيما ، دبيري زبان انگليسي و. زبان انگليسي ، مترجمي زبان انگليسي ، زبان آلماني ، مترجمي زبان الماني ، زبان ايتاليايي ، مترجمي زبان ايتاليايي ، زبان روسي ، مترجمي زبان روسي ، زبان فرانسه . مترجمي زبان فرانسه ، زبان و ادبيات ارمني ، زبان و ادبيات اردو ، زبان ژاپني ، زبان چيني ، زبان اسپانيايي ، كتابداري ( مقاطع كارشناسي و كارداني در كليه موسسات ) ، كارشناسي خبرنگاري ( گرايشهاي اقتصادي و علوم استراتژيكي )  .

تذكر مهم : در رشته هاي : حسابداري ( مقطع كارشناسي و كارداني در كليه موسسات ) ، مديريت ( كليه گرايشهاي مديريت در كليه موسسات ) ، مديريت و كميسر دريايي ، علوم پايه نظامي ، افسري ( فيزيك علوم نظامي ) ، افسري ( مديريت ) ، مديريت ( خاص علوم نظامي ) ، الهيات و معارف اسلامي ( فقه و حقوق اسلامي ) ، الهيات و معارف اسلامي ( فلسفه و حكمت اسلامي ) ، الهيات و معارف اسلامي ( شاخه علوم قرآن و حديث ) ، علوم اسلامي ، علوم قرآني ( تربيت معلم قرآن مجيد ) ، كارشناسي حسابداري ( گرايش امور مالياتي ) كارشناسي حسابداري ( گرايش دولتي ) كارشناسي حسابداري ( گرايش حسابرسي ) كارشناسي مديريت امور بانكي ، مديريت بيمه ، امور گمركي ، روابط سياسي، علوم سياسي ، فلسفه .‌حقوق ، تاريخ ، علوم قضايي ، كارشناسي علوم انتظامي ، علوم سياسي ( گرايش امنيت ملي ) ، مددكاري اجتماعي ، كارداني امور گمركي ، كارداني حسابداري ،كارداني امور بيمه ، كارداني مديريت امور بانكي ، كارداني بازرگاني ، كارداني علوم انتظامي ، مديريت بيمه اكو ، امور دفتري ( منشيگري ) پذيرش دانشجو از چند گروه آزمايشي و منحصرا براي موسسه يا موسسات به صورت متمركز و يا نيمه متمركز صورت مي گيرد .

 

 

 

 

 

 

عنوان شغل : مهندس مكانيك

تعريف :

متصديان اين شغل تحت نظارت كلي ، عهده دار انجام كارهاي فني و مطالعاتي و برنامه ريزي د رزمينه هاي نصب ماشين الات ، بازبيني و نظارت بر كارگاههاي تعميراتي و تاسيساتي فني ، تهيه طرح و بررسي و مطالعه نشريات و دستورالعملهاي فني ، دائر نگاه داشتن و بكار انداختن ماشين الات و يا بازرسي و كنترل قطعات نو سازي محصولات را بعهده دارند .

نمونه وظايف و مسئوليتها رشته ریاضی :

ـ بررسي و بازبيني كارگاههاي تعميراتي ماشين آلات و صنايع فلزي .

ـ ترسيم نقشه قطعات و همكاري د رتهيه آنها .

ـرسيدگي و نظارت در انجام كليه تعميرات ماشين الات سبك و سنگين و انواع دستگاههاي مكانيكي .

ـ تهيه طرحهاي صنعتي بمنظور بهبود و افزايش محصولات صنعتي و راهنمائي به صاحبان صنابع .

ـ بازرسي تمام قسمتهاي ماشين الات و ديزل ، تحويل و تحول قطعات ديزلها ، برف روبها ، جرثقيل ها .

ـ طراحي و نقشه كشي از قطعات مورد لزوم كارخانجات .

ـ تهيه طرح بمنظور بهبود وضع و افزايش محصولات فني .

ـ تهيه و نشر مطلب آموزشي بمنظور بالا بردن سطح اطلاعات فني كاركنان .

شرايط احراز شغل در رشته ریاضی :

ـ دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس يا ليسانس در يكي از رشته هاي مكانيك . تكنولوژي آموزش صنعتي ، مكانيك ماشينها ، مكانيك عمومي ماشين الات ، تعميرات مكانيك . برق 0 الكتروتكنيك ) صنايع . صنايع فلزي ، صنايع فولادي ، فلزكاري ، ماشين الات سنگين ( كشاورزي ، معدن ، راهسازي ) ماشينهاي ابزار ، ماشين سازي . تكنولوژي اتومبيل ( اتومكانيك ) تكنولوژي مهندسي ، تكنولوژي توليدات صنعتي ، توليد و صنعت ، مكانيك دريايي ، طراحي ماشين . طراحي صنعتي ، ترموديناميك . ماشينهاي حرارتي ، صنايع اتومبيل .

ـ گواهينامه فوق ديپلم در يكي از رشته هاي فوق الذكر و كسب تجارب لازم .

ـ متقاضيان تصدي اين شغل پس از فراغت از تحصيل مي توانند در :

ـ وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شركتهاي دولتي اشتغال يابند .

عنوان شغل : كاردان مكانيك

تعريف :

متصديان اين شغل تحت نظارت كلي عهده دار انجام وظايف فني و اجرائي و عملي در زمينه هاي تعميرات و تعويض قطعات ماشين الات و ساير تجهيزات تعمير ، تعويض ، نوسازي ادوات و قطعات ماشين آلات و وسائل مكانيكي و يا موارد نظير آن مي باشند و يا با كارشناسان اين رشته د رزمينه تهيه طرحها و انجام تعميرات اساسي همكاري مي نمايند.

نمونه وظايف و مسئوليتها :

ـ نصب و بكار انداختن ماشين الات كارگاههاي مكانيكي .

ـ توليد قطعات فلزي مورد لزوم در كارخانه هاي مربوط به صنايع بزرگ .

ـ پياده كردن وسائل و قطعات ماشين الات و رفع نواقص آنها و سوار كردن قطعات تعمير شده يا جديد .

ـ نوسازي قطعات ماشين آلات و وسائل مكانيكي و تعمير رادياتورهاي آب روغن .

ـ تراشيدن و مونتاژ چرخها ، ژنراتورها و الكتروموتورها .

ـ نظارت بر تعميرات شاسي و تجهيزات مربوطه از قبيل تامپونها ، قلابها و نظارت بر تعمير مخازن مختلف ، سيلندر ، پيستون . سوپاپ ، جعبه دنده ، كلاج ، دورانژكتور ، فشار روغن ، تنظيم گاورنر ، پروانه هاي خنك كننده آب .‌مقاومتهاي ترموديناميك . ژنراتورها و الكتروموتورها .

ـ تهيه گاز اكسيژن و نگهداري از ماشين آلات مربوطه .

شرايط احراز شغل :

ـ گواهينامه فوق ديپلم در يكي از رشته هاي مكانيك . تاسيسات حرارتي ، برق ( الكترونيك) صنايع فلزي . صنايع فولادي ، فلزكاري . طراحي صنعتي ، ماشين آلات سنگين ،‌ماشين آلات كشاورزي ، ماشينهاي حرارتي ، طراحي ماشين .

ـ گواهينامه پايان تحصيلات كامل متوسطه در يكي از رشته هاي مكانيك ، برق ( الكترونيك) ، برق و مكانيك ، برق و ماشين ، صنايع فلزي ، صنايع فولادي ، ماشين افزار ، فلزكاري ، قالبسازي ، ماشين افزار ، ريخته گري ، تاسيسات حرارتي و برودتي ، تاسيسات بهداشتي و حرارتي و كسب تجارب لازم .

متقاضيان تصدي اين شغل پس از فراغت از تحصيل مي توانند در :

ـ وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شركتهاي دولتي اشتغال يابند .

عنوان شغل : مهندس تاسيسات

تعريف :

متصديان اين شغل تحت نظارت كلي عهده دار انجام كارهاي فني و مطالعاتي و برنامه ريزي در زمينه هاي مربوط به تهيه طرح و تنظيم برنامه و برآورد و محاسبه هزينه نصب ، بهره برداري و نگهداري تاسيسات ، محاسبه هزينه ، تجزيه و تحليل امور فني تاسيساتي ناحيه صنعتي را بعهده دارند .

نمونه وظايف و مسئوليتها :

ـ تهيه و طرح و محاسبه پروژه هاي لوله كشي آب ، فاضلاب روستاها و شهرها

ـ انجام امور فني و مهندسي مربوط به نگهداري از ساختمانها و تاسيسات ناحيه صنعتي از قبيل آب ، برق ، فاضلاب ، آسانسور ، جرثقيل ، تهويه و شوفاژ .

ـ تهيه و تنظيم برنامه و برآورد هزينه مربوط به چگونگي توسعه و تعمير تاسيسات ناحيه صنعتي

ـ انجام تحقيقات و بررسيهاي علمي و فني در زمينه برق و تاسيسات .

ـ محاسبه و تهيه طرح و براورد قيمت تمام شده تاسيسات يا دستگاههاي تصفيه آب استخر يا دستگاههاي مركزي فشار ضعيف يا شبكه مركزي توليد نيرو .

ـ رسيدگي و نظارت بر محاسبات و براورد قيمت ساتنرالهاي بزرگ و تاسيسات كشتارگاهي و يا تجهيزات بيمارستانها و سرپرستي بر لوله كشي ساختمانها و تعمير وسائل تاسيساتي .

ـ نوسازي قطعات مربوط به تاسيسات .

ـ سرپرستي و نظارت بر لوله كشي ساختمانها و تعمير وسايل تاسيساتي .

ـ نظارت بر قطعات يدكي و انتقال موتورها و تعمير موتور و تلمبه .

شرايط احراز شغل :

ـ دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس يا ليسانس در يكي از رشته هاي تاسيسات ، برق ، الكترونيك ، مكانيك . تاسيسات آبي ، توليد و رشته هاي مشتق از آن .

ـ گواهينامه فوق ديپلم در يكي از رشته هاي تاسيسات ،‌برق . الكترونيك ، تكنولوژي وسائل نقليه ، مكانيك و طراحي صنعتي و كسب تجارب لازم .

متقاضيان تصدي اين شغل پس از فراغت از تحصيل مي توانند در :

ـ وزارت نيرو و شركتهاي وابسته و ساير وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي اشتغال يابند .

عنوان شغل  : مهندس تجهيزات پزشكي

تعريف :

متصديان اين شغل تحت نظارت كلي عهده دار انجام كارهاي فني و مطالعاتي و برنامه ريزي در زمينه هاي تجهيزاتي مراكز درماني ، آموزش چگونگي استفاده از لوازم و تجهيزات پزشكي و تعمير آنها ، انجام تحقيقات نظري و عملي در زمينه بهبود كيفيت توليد و نگهداري لوازم پزشكي ، نظارت بر تهيه قطعات يدكي و نصب آنها بازديد از دستگاهها و ماشين آلات پزشكي را بعهده دارند .

 

 

نمونه وظايف و مسئوليتها :

ـ رسيدگي به امور مربوط به تجهيزات پزشكي و تهيه برنامه هاي تعميراتي و راه اندازي .

ـ نصب و راه اندازي تجهيزات پزشكي بر اساس استانداردهاي تعيين شده .

ـ آموزش تعميرات و نگهداري لوازم و ماشين الات پزشكي به تكنيسينهاي مربوط .

ـ انجام تحقيقات پيرامون بهبود كيفيت توليد و نگهداري و تعمير لوازم و ماشين آلات پزشكي .

ـ نظارت در بررسي پيشنهادات ارجاع شده مربوط به استانداردهاي وسائل و لوازم دستگاههاي پزشكي .

ـ تهيه طرحهاي تجهيزاتي مراكز درماني .

ـ نظارت در انجام تحقيقات و آزمايشهاي لازم در زمينه ساخت و تعميرات پزشكي و استاندارد كردن آنها .

ـ سرپرستي و نظارت بر كار گروههاي تعميرات و تجهيزات پزشكي و كارگاههاي مربوط .

ـ جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه تعميرات و تهيه لوازم ماشين الات و دستگاههاي پزشكي .

ـ تعقيب و پيگيري جهت انجام پروژه ها و رفع مشكلات مربوط به تجهيزات پزشكي .

 

 

 

شرايط احراز شغل :

ـ دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي مهندسي پزشكي ، الكترونيك ، برق ، مكانيك و مخابرات .

ـ متقاضيان تصدي اين شغل پس از فراغت از تحصيل مي توانند در :

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و بيمارستانها اشتغال يابند . سایت فروشگاه علمی اسمان

 

 

کلمات کلیدی

معرفی کامل رشته ریاضی

برچسب ها : معرفی کامل رشته ریاضی

تعريف برخي از واژه ها و اصطلاحات رشته ریاضی

دوره ( مقطع تحصيلي ) رشته ریاضی

نمونه وظايف و مسئوليتها رشته ریاضی

شرايط احراز شغل در رشته ریاضی

مطالب مرتبط
نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش