درحال بارگذاری ....
به هایپرتمپ خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : تحقیق میل لنگ

تحقیق میل لنگ

تاریخ ارسال پست:
جمعه 01 آبان 1394
نویسنده:
reyhaneh
تعداد بازدید:
874

 

میل لنگ

 

میل لنگ دارای شکل فضایی خاصی است که با توجه به تعدادلنگ‌هایش با یکدیگر تفاوت می‌کنند. ساده‌ترین میل‌لنگ ، میل‌لنگ یک موتور تک سیلندراست. که دارای یک لنگ در وسط و دوتکیه گاهدر طرفیناست.

 

ریشه لغوی

میل لنگ یک کلمه فارسی است و بیانگر میله‌ای است که از حالتضخیم خارج شده است. معنای کاربردی میل لنگ عبارتست از یکی از قطعاتموتور که باعث میشود قدرت چرخشی تولید شود.

مقدمه

برای آنکه تصوری از شکل فضایی میل لنگ داشته باشید. یک فیلتر دستیرا تصور کنید. که قسمت دستگیره آن همان لنگ و طرفین آن (که در یک راستا قرار داند) تکیه گاههای میل لنگ می‌باشند. تعداد لنگ‌های میل لنگ متناسب با تعداد سیلندرهای یکموتور است. بدین شکل کهپیستون قرار گرفته در داخل هر سیلندر به یکی از لنگهای میل لنگ متصل می‌گردد. البته اینحالت در موتورهای پیستونی که سیلندرهای آنها به شکل ردیفی قرار گرفته‌اند صادق است. <br><br>در موتورهای پیستونی V شکل (موتورهای خورجینی) تعداد لنگ‌های میل لنگمعمولا 2/1 تعدادسیلندرهایموتور است. و به هر لنگ دو پیستون متصل می‌گردد. هدف از استفاده از میل لنگ درموتور اینست کهحرکتدورانی تولید گردد. برای مثال همانفیلتر دستیرا در نظر بگیرید. در حالیکه کهدستگیره فیلتر با استفاده از دست چرخانده می‌شود. در این حالت دستگیره یک مسیردایره‌ای شکل طی می‌کند. در حالیکه نوک‌ متر در سر جایش در محل ایجاد سوراخ باقیمانده است و تنها در آنجا چرخش می‌کند (دستگیره بر روی محیط دایره سیر می‌کند و نوکمتر در مرکز دایره قرار دارد.). <br><br>در موتورهای پیستونی می‌تواننیروی پیستون را به نیروی دست تشبیه کرد که باعث به حرکت در آوردن قسمت لنگ می‌شود (البته اینکار به کمک شاتون انجام می‌پذیرد). هر چند که حرکت پیستون به شکل رفت وبرگشتی است، لیکن به علت چرخش قسمت لنگ در میان سر بزرگشاتون این حرکتبه شکل چرخشی در می‌آید و در نهایت ما چرخش مطلوب خوبی را از سر میل لنگ می‌گیریمکه می‌توان آنرا به نوک فیلتر تشبیه کرد.
ساختمان میل لنگ

اغلب میل لنگ‌ها از جنسفولاد باکربن متوسط یا آلیاژفولاد در ترکیب با فلزاتکروم ونیکل و به رویش آهنگریساخته می‌شود. البته در تعداد معدودی از موتورهای چند سیلندره که با دورهای بالاکار می‌کند میل لنگ را با استفاده از روشریخته گریمی‌سازند که در مواد آن نسبتامقادیر زیادی از کربن ومس را بکار می‌برند. اجزای میل لنگاز محورهای اصلی ، لنگ‌ها یا محورهای اصلی لنگ ، بازوهای لنگ ، و وزنه‌های تعادلتشکیل شده است.

لنگ‌ها

لنگ‌ها قسمت‌هایی از میل لنگ می‌باشند که بر روی خط محور اصلی میللنگ قرار نگرفته‌اند (مثل دستگیره چتر) و انتهای بزگشاتون به آنهامتصل می‌گردد. تعداد لنگ‌ها در موتورهای ردیفی برابر با تعداد سیلندرهای و درموتورهای V شکل نصف تعداد سیلندرها است.

محورهای اصلی

محورهایی از میل لنگ می‌باشد که با خط محوری اصلی میل لنگ هممرکز می‌باشند این محورها در محفظه میل لنگ درون یا تاقانون‌های ثابت قرار گرفته وبا اتکا به آنها می‌چرخند هریاتاقانثابت از دو نیمه یا تاقان تشکیل شدهاست. که نیمه بالایی آن که نیمه ثابت نامیده می‌شود. بابدنه موتورو در محفظه میل لنگ بصورتیکپارچه ریخته گری شده است و نیمه پایینی بوسیله دو عدد پیچ و مهره در نیمه بالاییمتصل می‌گردد. غالبا تعداد محورهای اصلی میل لنگ در موتورهای مختلف (حتی با تعدادسیلندرهای برابر) فرق می‌کند.

بازوهای لنگ

قسمت‌هایی از میل لنگ می‌باشند که محورهای اصلی میل لنگ را بهلنگ‌ها وصل می‌کنند البته بازوهای لنگ با وزنه‌های تعادل (که در پی خواهد آمد) بصورت یکپارچه هستند.

 

 

وزنه‌های تعادل

در وزنه‌های تعادل به منظور ایجاد تعادل در برابر نیروهایپیستون وشاتون استفادهمی‌شود وزنه‌های تعادل در مقابل لنگ‌ها قرار می‌گیرند.

انواع میل لنگ

میل لنگ‌ها را می‌توان براساس تعداد لنگهایشان یا محورهایاصلی و غیره طبقه بندی کرد اما اصولا برای میل لنگ‌ها طبقه بندی خاصی وجود ندارد وتفاوت‌های آنان و به نحوه استفاده و هدف از ساخت آنها بر می‌گردد آنچنانکه اندازهمیل لنگ ، تعداد محورهای اصلی، تعدا لنگها و طرز قرار گرفتن لنگ‌ها بر روی میل لنگهمگی به نوع ، اندازه ودور موتور، موتور مورد نظر بستگی دارد.

سایر متعلقات

به قسمت جلو میل لنگ چرخ دنده‌ای متصل است که معمولاچرخدنده ،میل بادامکو یا سایر چرخ دنده‌های موردلزوم را به حرکت در می‌آورد. در جلو این چرخ دنده یک پولی قرار می‌گیرد که برای بهحرکت در آوردنژنراتور (یاآلترناتور) وپمپ آبمورد استفاده قرار می‌گیرد. و درانتهای پشتی میل لنگ صفحه‌ای وجود دارد کهفلایویل را بوسیله پیچ بر روی آن نصب می‌کنند.

کلمات کلیدی

تحقیق میل لنگ

برچسب ها : تحقیق میل لنگ

ساختمان میل لنگ

لنگ‌ها

بازوهای لنگ

وزنه‌های تعادل

انواع میل لنگ

سایر متعلقات

مطالب مرتبط
نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش