درحال بارگذاری ....
به هایپرتمپ خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : بررسي مدل رقابتي عكس علمكرد گندم در برابر علف هرز چاودار در منطقه ورام

بررسي مدل رقابتي عكس علمكرد گندم در برابر علف هرز چاودار در منطقه ورامين

تاریخ ارسال پست:
دوشنبه 20 مهر 1394
نویسنده:
nevisandeh
تعداد بازدید:
817

بررسي مدل رقابتي عكس علمكرد گندم در برابر علف هرز چاودار در منطقه ورامين:

 

قدرت رقابتي گندم در مقابل چاودار طي آزمايشي در سالهاي زراعي 80-79 و 81-80 در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي در منطقه ورامين مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با 24 تيمار و 4 تکرار انجام شد. الگوي طرح رقابتي فاکتوريل دو متغيره در نظر گرفته شد. تيمارها شامل کشت هاي خالص گندم در تراکم هاي 350، 450، 550 و 650 و چاودار در تراکم هاي 10، 30، 50 و 70 بوته در مترمربع و کليه ترکيبات تراکمي بين گندم و چاودار بود. در اين بررسي قدرت رقابتي گندم رقم مهدوي در مقابل چاودار با استفاده از مدل عکس عملکرد مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج آزمايش نشان داد که در شرايط بارندگي کم، چاودار داراي قدرت رقابت قوي تري نسبت به گندم مي باشد. در مقابل با افزايش ميزان بارندگي گندم تنوانست رقابت نسبتا برابري با چاودار نشان دهد. عملکرد بيولوژيک و اقتصادي گندم در سال اول تحت تاثير رقابت برون گونه اي تا رقابت درون گونه اي قرار گرفت. در سال دوم بدليل بارندگي بيشتر، رقابت درون و برون گونه اي گندم و چاودار با يکديگر تقريبا برابري نمود. تاثير رقابت چاودار بر عملکرد اقتصادي همواره بيشتر از عملکرد بيولوژيکي آن بود. محاسبه ضرايب رگرسيوني نشان داد که اثر هر بوته چاودار بر عکس عملکرد دانه گندم در سال اول و دوم به ترتيب معادل 3 و 1.2 بوته گندم از نظر رقابتي بود. نتايج نشان داد که هر 0.36 و 0.9 بوته چاودار اثري معادل يک بوته گندم برعکس عملکرد دانه گندم در سال اول و دوم داشت. 

کلمات کلیدی

بررسي مدل رقابتي عكس علمكرد گندم در برابر علف هرز چاودار در منطقه ورامين

مطالب مرتبط
نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش