درحال بارگذاری ....
به هایپرتمپ خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : اثر هر يک از عناصر ماکرو و ميکرو در گياهان

اثر هر يک از عناصر ماکرو و ميکرو در گياهان

تاریخ ارسال پست:
جمعه 17 مهر 1394
نویسنده:
nevisandeh
تعداد بازدید:
672

 اثر هر يک از عناصر ماکرو و ميکرو در گياهان 

عناصر پر مصرف (ماکرو المنت)

ازت در گياه به صورت ترکيبات آلي ولي کم و بيش به شکل نيتريد و نيترات ديده ميشود.

 ازت در ساختمان سلول گياه به صورت پروتيين و اسيد هاي نوکلييک و کلروفيل و آنزيم ها و هورمون ها شرکت دارد.

 گياهان در مقابل ازت عکس العمل هاي زير را دارند.
افزايش رشد سبزينه اي
رشد و نمو و توسعه متعادل اندام ها 
افزايش توليد پروتيين هاي گياهي 
افزايش توليد ميوه و دانه
تيره رنگ شدن برگ ها به سبب افزايش کلروفيل
علايم کمبود: در يک لپه اي ها قسمت مياني پهنک برگ زرد شده و لبه برگ ها سبز باقي مي ماند و در دو لپه اي ها تمام قسمت برگ زرد ميشود.
 
فسفر: در ساختمان سلولي و در بسياري از فعاليت هاي حياتي گياه دخالت دارد و باعث تسريع در رشد و رسيدن محصول شده و کيفيت محصول را افزايش ميدهد.
علايم کمبود: در يک لپه اي ها به صورت نواحي يا نقاط قرمز رنگ يا ارقواني بر روي سطح برگ ديده ميشود و در دو لپه اي ها رگبرگ هاي مسن قرمز يا ارغواني ميشود.


پتاسيم : در ساختمان گياه وجود ندارد و وجودش بخاطر ساختن بعضي اسيد امينه ها ضروري است. پتاسيم درسنتز و انتقال کربو هيدرات ها و به طور کلي مصرف دي اکسيد کربن موثر بوده و براي تشکيل ديواره سلول ضروري است.

 جذب آب و تعادل جذب عناصر به پتاسيم نياز دارد و سبب بالا بردن کيفيت محصول و راندمان فتوسنتز و مقاومت گياه در برابر امراض ميشود.
علايم کمبود: به طور کلي در دو لپه اي ها لبه برگ ها زرد و سپس قهوهاي ميشود و در يک لپه اي ها اين علاعم از نوک برگ ها شروع ميشود.


گوگرد : در ساختمان برخي از اسيد هاي امينه و در تشکيل کلروفيل برگ ها نقش دارد. 
علاعم کمبود: رگبرگ ها زرد شده ولي بقيه برگ سبز مي ماند.( درست برعکس علايم کمبود منگنز و منيزيوم و آهن که فواصل رگبرگ ها زرد ميشود.)

کلسيم: وظيفه کلسيم در ساختمان ديواره سلول به صورت پکتات کلسيم است.

علاعم کمبود: علايم در برگ هاي جوان نمايان است که رنگ سبز آنها مايل به زرد مي شود و برگ هاي جوان چروکيده و باز نميشوند و در کنار برگ ها پيچيدگي مشاهده ميشود.

منيزيوم : در مرکز ملکول هاي کلروفيل و به صورت پکتات منيزيوم در ساختمان ديواره سلول وجود دارد. 

علايم کمبود : در برگ هاي مسن ديده ميشود .

 علايم آن فواصل بين رگبرگ ها زرد ميشود و رگبرگ ها سبز باقي مي مانند.

عناصر ميکرو (ريز مغذي) کم مصرف:

آهن و منگنز: منگنز در بعضي از سيستم هاي آنزيمي براي توليد پروتيين دخالت دارد و آهن در ساختمان بعضي آنزيم ها و بعضي از مواد رتگي دخالت دارد. آهن در عمل فتو سنتز و هم در تنفس گياه نقش دارد.

علاعم کمبود : رگبرگ ها سبز باقي ميمانند ولي فواصل بين آنها زرد ميشود.

روي: در سيستم آنزيمي و اکسين و پروتيين و در عمل تنفس نقش دارد.

علايم کمبود: باريک و ضعيف شدن برگ ها که گاهي لکه هاي بر روي يرگ مشاهده ميشود.

مس: وظيفه مس در ساختمان آنزيم هاست.

علايم کمبود : سبز ماندن رگبرگ ها و زرد شدن فواصل رگبرگ ها ميباشد.

بر: براي تقسيم سلولي و جوانه زدن دانه گرده و انتقال بغضي هورمو ن ها و حرکت قند مي باشد. در حالت کمبود غنچه ها رشد ننموده و در نتيجه برگ ها کوچک و ضعيف ميشوند

www.ake.blogfa.com www.ake.blogfa.com www.ake.blogfa.com  


کلمات کلیدی

اثر هر يک از عناصر ماکرو و ميکرو در گياهان

مطالب مرتبط
نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش