close
تبلیغات در اینترنت
طرح درس سوم ابتدایی
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
 • لیست کلیه تجربیات دبیران برای رتبه خبره و عالی

  لیست کلیه تجربیات دبیران برای رتبه خبره و عالی

 • لیست و فهرست کلیه اقدام پژوهی ها

  لیست و فهرست کلیه اقدام پژوهی ها

 • رمز های جی تی ای 5 بصورت کامل

  رمز های جی تی ای 5 بصورت کامل

 • معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

 • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

 • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

 • معرفی نظام آموزش عالی فیلیپین

  معرفی نظام آموزش عالی فیلیپین

 • معرفی نظام آموزش عالی ترکیه

  معرفی نظام آموزش عالی ترکیه

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت
 • تاریخ ارسال : دوشنبه 30 شهريور 1394
 • بازدید : 554 مشاهده

ضرب در صفر- سوم- کاوشگری علمی

عنوان تدریس : ضرب در صفر                           مدت تدریس : 45 دقیقه                            پایه و مقطع : سوم ابتدایی

محل تدریس: کلاس درس                                    تعداد فراگیران :20                                صفحه کتاب:136

روش تدریس: کاوشگری علمی و 9 گام گانیه                                                                     نام مدرس:ب  قیاسی

وسایل کمک آموزشی :برای هر گروه تعدادی گلدان با تعداد مشخصی گل تهیه می کنیم (هم می تواند برعهده دانش آموز باشد هم معلم)

مدل کلاس :گروه ها به صورت دایره ای می نشینند .

 

(گروه بندی همان گروه بندی جلسه قبل است 5 گروه 4 نفره)   

پیش دانسته ها :دانش آموزان در پایه دوم با مفهوم جمع و در پایه سوم در فصل 4 با مفهوم ضرب و خاصیت های ضرب آشنا شده اند .

اهداف کلی آموزشی :ضرب در صفر

اهداف جزﺋﻲ آموزشی :1. مفهوم ضرب عدد در صفر را بفهمد .

                                         2. کاربرد آن را در حل مساﺋﻞ بیاموزد .

 

 

 

اهداف رفتاری :

شناختی :1. فراگیران آنچه آموخته اند را بتوانند بیان کنند .

                2. مطلب آموخته شده را در حل مساﺋﻞ به کار ببرد .

عاطفی :1. فراگیران نسبت به کشف موضوع از خود علاقه نشان دهند .

               2. در حین کشف موضوع به نظر همگروهی های خود احترام بگذارند .

              3. به معلم خود احترام بگذارند .

روانی حرکتی : 1. برای مفهوم آموخته شده شکل ترسیم کنند .

                            2. برای وسایل کمک آموزشی گروه خود مفهوم جدید ایجاد کنند .

 

رفتار ورودی :

 

معلم با لبخند وارد کلاس می شود و سلام می کند . سپس حضورغیاب کرده و درحین حضور و غیاب گپ مختصری با دانش آموزان می زند و حالشان را می پرسد تا دانش آموزان احساس نزدیکی و صمیمیت را با معلم حس کنند .(نکته : اگر معلم خشک و بااخم وارد کلاس شود ممکن است دانش آموزان بترسند و اظهارنظر نکند )  معلم از سرگروه ها می خواهد تکالیف دانش آموزان را ببینند .  ارزشیابی ورودی از درس جلسه قبل انجام می شود مثلا دو سوال از حذف حالت های نامطلوب و ضرب در 10 پرسیده می شود . (7 دقیقه)

 

ایجاد انگیزه ( گام اول گانیه ) :

 

از چند هفته قبل معلم تعدادی گلدان تهیه کرده و درونشون گل کاشته و در کلاس گذاشته و هرروز  به آن ها رسیدگی می کند تا روز تدریس  حس کنجکاوی فراگیران فعال می شود تا اینکه  روز تدریس معلم گلدان ها را رو میز قرار می دهد .عده ای از گلدان ها گل داده اند و عده ای گل نداده اند . (2دقیقه)

 

آگاه ساختن از هدف ( گام دوم گانیه ) :

 

معلم توضیح می دهد که : هدف از اینکه گلدان ها درست کردم این است که مفهوم ضرب را در آن به کار ببرید . (1دقیقه)

 

تحریک یادآوری پیش نیاز ها ی مربوطه (گام سوم گانیه ) :

معلم ابتدا به گروه اول 4 گلدان که در هرکدام 3گل دارد میدهد به گروه دوم 3 گلدان که هر کدام 2 گل دارد به گروه سوم 6 گلدان که در هر کدام 3 گل دارد و به گروه چهارم 5 گلدان که در هرکدام 4گل دارد و  در نهایت به گروه پنجم 2گلدان که در هر کدام 5 گل دارد  می دهد . و از گروه ها می خواهد که :

 

دخترای گلم برای گلدون هایی که دارید ضرب مربوطه را در گروه به دست بیاورید . (5 دقیقه)

 

اراﺋﻪ محرک و تدارک راهنمایی یادگیری  (گام چهارم و پنجم گانیه ) :

بعد از اینکه دانش آموزان ضرب های مربوطه را گفتند آنگاه از بین گلدان ها  ، 4 گلدانی که گل نداده را در جایی که در دیدرس همه فراگیران باشد قرار می دهیم (نکته :گروه ها به صورت گرد نشسته اند وسطشون یک میز قرار می دهیم و گلدان ها را روی آن می گذاریم ) و از آن ها سوال می کنیم :

بچه ها حالا که برای گلدونای خودتون ضرب مربوطه رو نوشتید برای این گلدون ها هم بنویسید .

ممکن است عده ای بگویند که این ها که گل نداده اند چطوری براش ضرب بنویسیم . در این مرحله فراگیران          می توانند در گروه بحث کند و پاسخ را بیابند .

فراگیران با علم خود و بحث در گروه نتوانستند به پاسخ برسند : دخترای گلم حالا می تونید از کتاب یا هرچی که فک می کنید به شما برای رسیدن به جواب کمک می کنه استفاده کنید .

فراگیران کتاب درسی را ورق میزنند کتاب درسی ممکن است کمک چندانی به آن ها نکند (تذکر : چون فراگیران فرصت رفتن به کتابخانه و استفاده از کتاب های مدرسه و اینترنت را ندارند  معلم چند کتاب که به آن ها کمک      می کند از کتابخانه مدرسه در اختیارشان قرار می دهد و یا سرگروه ها می توانند به کتابخانه مدرسه رفته و کتاب های مورد نیاز خود را بیابند) .

معلم سر گروه ها را به کتابخانه مدرسه می فرستد و آن ها کتاب های مورد نیاز خود را می آورند و با کمک همگروهی های خود در آن جست و جو می کنند .

نکته : معلم در حین فعالیت گروه ها چک لیست رفتاری را تهیه می کند .

گروه ها با استفاده از روش های مختلف جمع آوری اطلاعات ( کتاب درسی و کتاب کتابخانه و بحث در گروه) به پاسخ می رسند و با هیجان دست های خود را بالا می برند تا جواب را بیان کنند . از سخنور گروه ها خواسته         می شود بایستند و پاسخ را بیان کنند .

حال فراگیران مطلب جدید را کشف کرده اند و یاددهی صورت گرفته است .(20دقیقه)

 

فراخوان عملکرد و تدارک بازخورد (گام ششم و هفتم گانیه ) :

 

حال که فراگیران مطلب را دریافته اند چند نمونه کاربردی مثال میزنند و تجزیه و تحلیل می کنند . مثال : دانش آموزی می گوید : من دو تا جامدادی دارم وقتی هیچی (صفر تا) توشون مداد نداشته باشم جواب صفر می شود . و معلم با گفتن احسنت یا آفرین بازخورد مناسب را به فراگیر می دهد . (2دقیقه)

 

 

 

 

 

 

ارزیابی عملکرد ( گام هشتم گانیه ) : (8 دقیقه)

ارزشیابی تکوینی : معلم با بیان یک نمونه فراگیران را می سنجد.

 مثال : از 4 دانش آموز می خواهد که به پای تخته بروند اول به آن ها می گوید هرکدام 3 انگشت خود را بالا بیاوند و مفهوم ضرب مربوطه را از فراگیران می خواهد سپس بعد از چند نمونه دیگر از آن ها  می خواهد هیچ انگشتی را باز نکنند و می گوید : خوب دخترای گلم وقتی کسی هیچی انگشت باز نکنه جواب چی میشه : فراگیران می گویند صفر

و فراگیران  تمرین های کتاب درسی را حل می نمایند .

رفع نقص و مرور درس : در اینجا اگر کسی مشکلی داشت از سرگروه ها می خواهیم برای آن ها رفع مشکل کند و اگر رفع نشد خودمان با بیان چند نمونه کاربردی مشکل را رفع می کنیم .

ارزشیابی پایانی : فراگیران برای مفهوم جدید ( ضرب در صفر) چند ﻣﺴﺌﻠﻪ طراحی کنند و یا اشکالی  را رسم کنند که این مفهوم را در برداشته باشد . (3دقیقه)

 

افزایش یادآری و انتقال (گام نهم گانیه ) :

معلم یک تکلیف خلاقانه به آن ها می دهد .

مثال : معلم از فراگیران می خواهد در محیط زندگی خود جست و جو کنند و نمونه هایی کاربردی که این مفهوم را دربر داشته باشد را یادداشت کنند و برای جلسه بعد بیاورند .

 

در آخر معلم به خاطر تلاش فراگیران به هر دانش آموز یک گلدان هدیه می دهد  .

 • تاریخ ارسال : دوشنبه 30 شهريور 1394
 • بازدید : 1140 مشاهده

آموزش وضو- سوم ابتدایی

عنوان : آشنایی با وضو                        پایه : سوم                                      مقطع : ابتدایی

روش تدریس : گروه محور                   مدل کلاس : نیم دایره                          محل تدریس : کلاس

تعداد فراگیر : 6 نفر                           زمان :  20 دقیقه                                 

اهداف کلی : آموزش قرآن 

اهداف جزئی : آشنایی فراگیران با وضو

اهداف رفتاری :

راهبر شناختی :

 • دانش آموزان بتوانند بخشهای مختلف وضو را که به صورت شعر است را از روی لوحه بخوانند .
 • دانش آموزان درک می کنند باید مراحل وضو را به ترتیب انجام دهند .

نگرش وعواطف :

 • به موضوع آموزش وضو علاقه نشان دهند .
 • در گروه احساس همکاری ومسئولیت می کنند .

مهارت های ذهنی وحرکتی :

-  دانش آموزان بتوانندبخشهای مختلف وضو را از روی لوحه علامت بزنند .

- دانش آموزان بتوانند کارتهای بهم ریخته وضو را به ترتیب روی تابلو نصب نمایند .

اطلاعات کلامی :

 • دانش آموزان بتوانند مراحل وضو را نام ببرند .
 •  

سازماندهی وساماندهی :تابلو – ماژیک – لوحه آموزشی

 

رفتار ورودی :

 • سلام دخترای نازنینم
 • حالتون خوبه ...
 • خُّب ،حضور و غیاب می کنیم به تعداد اسامی فراگیران

 

        ارزشیابی ورودی :

 • برسی تکالیف جلسه قبل – گروه بندی به شکل نیم دایره –  2 گروه واسامی آنها هم حمد وتوحید

گام اول :کنترل پیش دانسته ها (ارزشیابی تشخیصی )

دخترای گلم ، سالهای قبل ، یادتون است در مورد وضو چه کارهایی انجام می دادیم .

ایجاد انگیزه :

دخترای نازنینم ، شعر دوست دارید ؟  

من الان می خوام یه شعر خوب براتون بخونم

اتل متل توتوله

نیت ،اول کاره

گل فصل بهاره

تی تاب تی تاب آب بریز

یک بار دو بار آب بریز

از پیشونی تا چونه

قرص صورت همونه

اتل متل چی خواسته

نوبت دست راسته

تی تاب تی تاب آب بریز

 یک بار دو بار آب بریز

رو به پایین نه به بالا

بچه خوب و دانا

اتل متل چی خواسته

هر چی طرف راسته

چپم همونه خواسته

مسح سرو کشیدم

تا پیشونی دویدم

اتل متل چی خواسته

نوبت پای راسته

دست رو پا می زارم

مسح به جا میارم

اتل متل چی خواسته

چپم همونه خواسته

اتل متل همینه

 نماز ستون دینه

ارائه محرک ذهنی :

لوحه های وضو را بین گروها تقسیم کرده و1دقیقه زمان می دهیم لوحه ها را نگاه کرده سپس با مشورت با گروهای خود

شعر آن را خوانده وروی تابلو نصب نمایند .

سپس از هر گروه مراحل وضو را پرسیده ومی خواهیم که روی تصویر مورد نظر علامت بزنند

مثال :

گروه حمد : کدام تصویر مرحله شستن صورت را نشان میدهد علامت بزن .

گام سوم :راهنمایی قبل از فعالیت آموزشی

گروه حمد : شستن صورت را به طور عملی انجام دهید.

گروه توحید :مسح کشیدن پاها را  به طور عملی انجام دهید.

 

 

گام چهارم :فعالیت آموزشی (تفحص گروهی )

لوحه های بهم ریخته که در تابلو نصب کرده اند بیایند وبه ترتیب نصب نمایند .

گام پنجم : گزارش دهی (باز خورد گیری )

چندتا تصاویر روی تابلو نصب می کنیم واز هر گروه می خواهیم بگویند کدام یک از تصاویر  مربوط به مراحل وضو است  آنها را جدا کرده ودر ردیف بعد نصب نماید .

گام ششم : چک لیست رفتاری

باز خورد دهی (ارزشیابی تکوینی )

        پرسش وپاسخهایی که در حین تدریس داشتیم وعلامت گذاشتیم

رفع نقص :

   از بچه ها پرسیده اگر اشکال داشتند ، رفع می کنیم .

ارزشیابی پایانی :

یک گروه بیاید وضو را به طور عملی انجام دهد ،  وگروه بعدی بگوید درست انجام داده است یا خیر

ارئه تکلیف :

برای جلسه بعد دانش آموزان یکی از مراحل وضو را نقاشی کنند .

  

چک لیست رفتاری :

اسامی دانش آموزان

 اهداف

گروه توحید

گروه حمد

1

2

3

1

2

3

 

 

 

شناختی

دانش آموزان بتوانند بخشهای مختلف وضو را که به صورت شعر است را از روی لوحه بخوانند .

 

دانش آموزان درک می کنند باید مراحل وضو را به ترتیب انجام دهند .

 

 

 

 

 

 

 

نگرش وعواطف

به موضوع آموزش وضو علاقه نشان دهند.

 

در گروه احساس همکاری ومسئولیت می کنند .

 

 

 

 

 

 

مهارت های ذهنی وحرکتی

 دانش آموزان بتوانندبخشهای مختلف وضو را از روی لوحه علامت بزنند .

 

دانش آموزان بتوانند کارتهای بهم ریخته وضو را به ترتیب روی تابلو نصب نمایند.

 

 

 

 

اطلاعات کلامی

دانش آموزان بتوانند

 

مراحل وضو را نام ببرند .

 

 

 

                 

 

 

 

 

چرخه آب علوم سوم

پست شماره 142
 • تاریخ ارسال : دوشنبه 30 شهريور 1394
 • بازدید : 1409 مشاهده

چرخه آب علوم سوم

به نام خداوند جان و خرد

عنوان تدریس : آب ماده ی با ارزش ( چرخه ی آب )           

کتاب : علوم                 پایه : سوم              مقطع : دبستان           روش تدریس : نه گام گانیه

محل تدریس : کلاس       تعداد فراگیران : 9 نفر         زمان : 20 دقیقه       صفحه : 36 و 37

ابزار : چراغ الکلی ، بشر کوچک و بزرگ ، در فلزی ، انبر برای نگهداری در ، قاشق یکبار مصرف ، نمک ، دستمال برای نگهداری بشر ، مقواهای رنگی ( آبی ، زرد ، قهوه ای ، سفید ) ، چسب ماتیکی ، پنبه.

اهداف

هدف کلی : آشنایی فراگیران با چرخه آب

 اهداف بر حسب عملکرد :

یادگیری اطلاعات کلامی شناختی :

1- دانش آموزان بتوانند مراحل چرخه آب را نام ببرند.

2-  دانش آموزان بتوانند آزمایش را تشریح کنند.

3-  دانش آموزان بتوانند چرایی هر مرحله آزمایش کنند.

مهارت های ذهنی :

1- مزه آب قبل و بعد از آزمایش را تشخیص دهند .

2- علت چرایی بخار آب را تشخیص دهند .

3- علت سرد شدن هوا را در آسمان تشخیص دهند .

4- به ارزش آب در طبیعت پی ببرند .

راهبرد شناختی : 

1- مراحل چرخه آب را یاد بگیرند و درک کنند.

مهارت های حرکتی :

1- با استفاده از وسایلی که در اختیار دارند مراحل چرخه آب را درست کنند.

2- دانش آموزان هر مرحله که ساخته اند را روی تابلو چسبانده و گزارش دهند.

نگرش :

1- شرکت در کار گروهی

2- رعایت حقوق هم در گروه و محبت به هم .

3- رعایت نوبت در گروه.

4- رعایت نظافت.

5- همکاری و هم فکری و تقسیم وظایف در انجام کار گروهی.

رفتار ورودی ، برقراری ارتباط ، حضور و غیاب و دیدن تکالیف :

معلم وارد کلاس می شود دانش آموزان پیام قرآنی از درس قرآن که بر روی دیوار کلاس نصب شده را می خوانند. سپس معلم می گوید : سلام بچه های گل . حالتون خوبه ؟ لبا خندونه ؟ خب خداروشکر.  خب  ی حضور وغیاب کنیم ببینیم همه حاضرن ؟ ( اسامی بچه ها را خوانده و حضور و غیاب می کنیم )

خدا رو شکر که همه شاد و سر حال سر کلاس حاضرید . بچه ای گلم تکالیف جلسه قبل رو انجام دادید ؟ بذارید رو میزاتون بیام ببینم. ( وقتی تکالیف را نگاه میکنیم تایید و تشویق هم میکنیم )

ارزشیابی ورودی :

( از درس قبل مواد اطراف ما سوالاتی را از بچه ها می پرسیم و آن ها را تشویق میکنیم و کارت میدهیم. )

ارزشیابی تشخیصی  (کنترل پیش دانسته ها ):

 از درس مواد همیشه به یک حالت باقی نمی مانندپرسش انجام می دهیم و آن ها را تشویق میکنیم و کارت می دهیم .

آفرین بچه های گلم حالا که درس های قبل رو خوب یاد گرفتید میخوام براتون ی قصه بگم؛ قصه دوست دارید ؟

گام اول : ایجاد انگیزه

بچه های عزیز قصه ی امروزمون اسمش پنهان شده من قصه رو براتون میگم آخرش شما واسه قصمون انتخاب کنید.

خب عزیزای من میدونید قطره ی آب چه شکلیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟      دانش آموزان : بللللللله

حالا همه کوچیک بشید کوچیک کوچیک . اندازه ی یک قطره آب . همه کوچیک شدن ؟؟؟؟؟ همه قطره شدن ؟؟؟   خب بچه ها یه قطره ی آب بود که توی رودخونه زندگی می کرد که یک روز آب رودخونه زیاد شد و رودخونه با سرعت به حرکت دراومد. قطره هم توی رودخونه کنترلشو از دست داد و همینجوری با سرعت غل خورد و رفت. رفت و رفت و رفت رفت که یهو حس کرد آب رودخونه آروم شد ؛ سرشو از آب آورد بیرون تا ببینه کجاست ! اینورو نگاه کرد اونورو نگاه کرد اما هر چی میدید آب بود بچه ها ! اگه گفتید قطره کجا رفته بود ؟ بله درسته رفته بود تو دریا ، یکم اینور پرید اونور پرید ولی حوصله اش سر رفت و یه گوشه آروم واساد، یهو حس کرد گرمش شده . چرا بچه ها ؟ بله چون خورشید تابیده بود رو سرش. همینجوری داشت خودشو باد میزد که احساس کرد سبک شده بچه ها سبک سبک ؛ چرا سبک شد ؟؟ بله بچه های گل اون بخار شده بود ، همینجوری داشت می رفت بالا ولی حواسش به زمین بود داشت از اون بالا زمین رو نگاه میکرد که کوچیک و کوچیکتر میشد. واااای بچه ها قطره احساس کرد داره میلرزه. چرا ؟ بله درسته سردش شده بود. چرا سردش شده بود ؟ بله چون رفته بود پیش کوه ها و بالای کوه هم هوا سرده. از سرما یخ زده بود بچه ها. البته اون بالا تنها نبودا یه عالمه قطره یخ زده دیگه هم بودن. واااااای بچه ها ی چیزی قطره ها رو تکون داد ایطرف برد اونطرف برد   کی بود بچه ها ؟ بله هوهو خان باد مهربان اومده بود ، قطره ها هی به هم خوردن تا ؟؟؟؟ آفرین بچه ها ی ابر بزرگ رو تشکیل دادند. این ابر بزرگ همینجوری داشت برای خودش راه میرفت که یهو محکم خورد به ی چیزی . واااااای بچه ها تصادف ... اونا  با یه ابر دیگه تصادف کرده بودن اینقد محکم خوردن به هم که...... چی شد بچه ها ؟ بله از روی ابر افتادن پایین. وای چه بارون قشنگی . دوست دارید قطره کجا بره ؟

 بچه های گل خوشتون اومد از قصه ؟

خب دخترای گلم ی گروه بندی داشته باشیم

( گروهبندی را به صورت تصادفی انجام میدهیم ، به این صورت که تعدادی کارت در پاکت میگذاریم بچه ها بردارند و هر کس با هم شکل خودش در یک گروه قرار بگیرد. )

خودمان هم اسامی گروه ها را در جدول روی تابلو مینویسیم . ( گروه خورشید ، گروه ابر ، گروه قطره)

گام دوم : آگاه ساختن از موضوع درسی :

بچه های عزیز اگه کارایی رو که امروز ازتون میخوام رو با دقت انجام بدید و به کلاس توجه داشته باشید اسم قصه ی امروز رو کشف میکنید.

گام سوم : ارائه محرک ذهنی :

 خب بچه های گلم ازتون انتظار دارم با وسایلی ( مقواهای رنگی ، چسب ماتیکی ، پنبه ) که بهتون میدم هر کدوم طبق وسایلتون هر مرحله از اتفاقی رو که برای قطره کوچولو افتاد رو درست کنید .زود و سریع چون 2 دقیقه زمان دارید.

گام چهارم : فعالیت گروهی :

گروه ها کار را شروع میکنند و ما به همه گروه ها سر میزنیم و کارشان را بررسی میکنیم. اگر نیاز بود کمی راهنمایی میکنیم.

گام پنجم : ارائه گزارش ( بازخورد گیری ) :

بچه های عزیز وقت تمام .... حالا ببینیم کدوم گروه باید اول بیاد ؟ گروه خورشید : خانم اجازه ما باید بیایم. گروه خورشید که دریا و خورشید را با مقوا درست کرده اند بر روی تابلو میچسبانند و توضیح می دهند که قطره اول وارد دریا شد و سپس به وسیله خورشید بخار شد. معلم : خب بچه ها گروه خورشید درست گفتند ؟ دانش آموزان : بله. کارت تشویق و یک ستاره روی تابلو برای گروه خورشید میدهیم.  معلم : خب بچه ها گروه بعدی کیه ؟ گروه ابر : خانم نوبت ما میشه . گروه ابر هم که کوه و ابر را را با استفاده از مقوا و پنبه درست کرده اند بر روی تابلو چسبانده و توضیح میدهند که بخار آب تا بالای کوه رفت و چون هوا سرد بود یخ بست و به وسیله باد ابر را تشکیل دادند. معلم : درست گفتن بچه ها ؟ دانش آموزان : بله به گروه ابر هم ستاره و کارت تشویق میدهیم. خب گروه قطره هم بیاد و کارش رو ارائه بده . گروه قطره هم با مقوا قطرات باران و رودخانه را درست کرده اند بر روی تابلو میچسبانند و توضیح میدهند که وقتی ابرها با هم برخورد کردند باران بارید و دوباره به رودخانه بر گشت. معلم : درسته بچه ها ؟ دانش آموزان : بله. به گروه قطره هم کارت تشویق و ستاره میدهیم.

گام ششم : ارزیابی عملکرد ( ارزشیابی تکوینی ) :

خب مریم جان شما میتونی بگی چی باعث شد تا قطره ی ما بخار بشه ؟ مریم : بله خانم گرمای خورشید. معلم : آفرین مریم جان ( کارت تشویق میدهیم. )

سارا جان شما میشه بگی به این حالت که آب بخار شد چی میگیم ؟ سارا : خانم میگیم تبخیر. معلم : آفرین سارا جان درسته . ( کارت تشویق میدهیم )

بهاره جان شما بگو چی باعث شد که بخار آب یخ ببنده ؟ بهاره : سرمای بالای کوه. معلم : آفرین عزیزم درسته . ( کارت تشویق میدهیم )

فاطمه جان شما بگو چه چیزی باعث تشکیل ابر شد ؟ فاطمه : باد ، وقتی باد وزید قطره ها به هم چسبیدن و ابر درست شد. معلم : آفرین عزیزم درسته. ( کارت تشویق میدهیم .)

سما جان شما بگو چی باعث بارش باران شد ؟ سما : وقتی ابرها به هم برخورد کردند باعث شد بارون بیاد. معلم : آفرین عزیزم .  ( کارت تشویق میدهیم .)

چک لیست را تکمیل میکنیم.

گام هفتم : تثبیت یادگیری و مرور درس :

خب بچه های گلم حالا کی میتونه واسه قصه مون ی اسم مناسب انتخاب کنه ؟ بهاره : خانم اجازه ؟ این مثل چرخه زندگی قورباغه که پارسال خوندیم شد ، میتونیم بگیم چرخه زندگی قطره آب ؟ معلم : درسته بچه ها اینم ی چرخه است ولی بگیم چرخه ی چی ؟ سما : چرخه ی زندگی آب ؟ اینم میشه کسی نظری نداره ؟ کی میتونه خلاصه تر بگه ؟ سارا : اجازه ؟ بگیم چرخه ی آب ؟ معلم : بله بچه هامیشه . پس از این به بعد به این مراحل بگیم ؟؟؟؟ دانش آموزان : چرخه ی آب.

خب بچه ها حالا ما میخوایم همین چرخه ی آب رو به صورت مصنوعی انجام بدیم. اگه گفتید چجوری ؟ بله با چراغ الکلی. من به شما نفری یک قاشق میدم تا این آب رو بچشید. بعد چشیدن : بچه ها آب چه مزه ای داشت ؟ بچه ها : شیرین بود مزه ای نداشت. حالا اگه نمک بریزم توش چی میشه ؟ بله شور میشه. آیا ما آب شور رو میخوریم. دانش آموزان : نه نمیخوریم مریض میشیم. حالا میخوام آب رو بذارم روی چراغ چی میشه ؟ بله آب جوش میاد . وقتی جوش بیاد چی میشه ؟ بله بخار میشه. بهاره : اجازه خانم آب جوش اومد. بله. خب بچه ها آب بخار کرد ؟ بله. معلم : به نظرتون من میتونم با این در فلزی بخارشو بگیرم ؟ بله خانم میشه. معلم : در ما باید سرد باشه یا گرم ؟ دانش آموزان : باید سرد باشه مثل کوه که سرد بود بالاش. معلم : چیکار کنم سرد باشه ؟ دانش آموزان: خانم یخ بذاریم روش. معلم ک بله اینجوری در فلزی ما سرد میمونه. معلم چرا باید سرد باشه ؟ دانش آموزان : چون اینجوری بخار به آب تبدیل  میشه ( در همین حین هم مرحله به مرحله آزمایش را انجام میدهیم البته با رعایت نکات ایمنی ) خب بچه ها چی شد ؟ آره زیر در فلزی قطرات آب جمع شدن . چیکار کنم این قطره ها رو بگیرم. دانش آموزان : خانم در فلزی رو یکم کج کنید. به این ترتیب بخار آب را به آب تبدیل میکنیم. معلم : بچه ها به نظر شما این آبی که از بخار گرفتیم چه مزه ایه ؟ میدهیم بچشند و متوجه می شوند که آب شیرین است و دیگر شور نیست.معلم : بچه ها چرا آب دیگه شور نیست ؟ دانش آموزان : خانم چون وقتی آب بخار بشه دیگه نمکش بخار نمیشه. بله بچه های گلم درسته.

مرور درس : بچه ها پس آب باران چه طعمی داره ؟ بله شیرینه. آب های خوردنی م ا چی ؟ بله شیرین هستند. پس بچه ها فهمیدید تا اینکه آب آشامیدنی سالم و شیرین داشته باشیم باید چه مراحل طولانی اتفاق بیافته ؟ بله. پس درسته آب که این همه با ارزشه و سخت بدست میاد رو هدر بدیم ؟ دانش آموزان : نخیر. پس بچه ها آب خیلی خیلی خیلی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دانش آموزان : با ارزشه

  گام هشتم : ارزشیابی پایانی : از هر کدام از بچه ها سوالات زیر را میپرسیم و پس از پاسخ آنها را تشویق میکنیم.

1- چراغ الکلی شبیه چه چیزی در چرخه آب است ؟

2- یخ شبیه چه چیزی در چرخه آب است ؟

3- آب وقتی بخار بشه نمک و چیزهای دیگه ای که داخل آب هستن چه می شوند ؟

4- مراحل چرخه آب را به تریب نام ببرند ؟

تکلیف خلاقانه :

خب بچه های گلم همانطور که روی نقشه کلاس میبینید هم در شمال کشور دریا داریم و هم در جنوب کشور . درسته ؟ بله. میخوام واسه جلسه آینده تحقیق کنید که چرا شمال کشور بارندگی بیشتره و سرسبزتره ولی جنوب کشور هوا گرمه و بارندگی کمه ؟

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

گروه قطره

گروه ابر

گروه خورشید

اهداف

.

 

 

3

2

1

3

2

1

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مراحل چرخه آب را نام می برد.

2- آزمایش را تشریح می کند.

3- تشریح چرایی هر مرحله.

 یادگیری

اطلاعات

کلامی و

شناختی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- تشخیص مزه ی آب قبل و بعد از آزمایش.

2- چرایی بخار آب

3-علت سرد بودن هوا در بالا .

4- پی بردن به ارزش آب در طبیعت

مهارت های

ذهنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

1-در و یادگیری مراحل چرخه ی آب.

راهبرد

شناختی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ساخت مراحل چرخه آب با وسایل داده شده.

2- چسباندم مراحل ساخته شده و گزارش دادن آن مرحله

مهارت های حرکتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- شرکت در کار گروهی

2-رعایت حقوق هم و محبت به هم .

3- رعایت نوبت

4- رعایت نظافت .

5-همکاری و هم فکری و تقسیم کار

نگرش

 

پایان

 

 • تاریخ ارسال : دوشنبه 30 شهريور 1394
 • بازدید : 406 مشاهده

مفاهیم ریاضی با 9 گام های یادگیری گانیه

v عنوان تدریس:مفهوم ضرب          مدت تدریس:40 دقیقه
صفحه کتاب: 44                      پایه/مقطع:سوم ابتدایی
زمان تدریس:22/7/92              محل تدریس:کلاس درس                                                                                                      
نام مدرس:خانم  نوری         تعداد فراگیران:16نفر
استاد ناظر:استاد ارجمند آقای رضا پورشیخ
روش تدریس:براساس 9گام گانیه،دریافت مفاهیم.بارش فکری.تفحص گروهی.حل مسـئله
وسایل کمک آموزشی:سبد میوه.سیب.تصاویر کمک آموزشی و چینه...به تعداد نفرات لوازم آموزشی برای دسته بندی

اهداف کلی آموزشی:

* آموزش ریاضی (مفهوم ضرب)

اهداف جزیی آموزشی:

* مفهوم ضرب را درک کنند
*رابطه مفاهیم جمع وضرب را درک کنند
*با کاربردضرب آشناشوند

اهداف رفتاری:

شناختی: 
*دانش آموزان بتوانند برای جمع یکسان دسته بندی بنویسند
*دانش آموزان بتوانند روش آموخته شده را در حل مسـئله  به کار گیرند
*دانش آموزان بتوانند آنچه آموخته اند به زبان ساده بیان کنند

عاطفی:
*دانش آموزان برای طرح مسئله ازخودعلاقه نشان میدهند
*دانش آموزان با احترام به سخنان معلم گوش فرا میدهند

روانی .حرکتی:
*دانش آموزان باکمک وراهنمایی معلم میتوانند برای دسته بندی ها شکل ترسیم کنند
*بادقت وظرافت به کمک وسایل آموزشی سعی درحل مسئله دارند
*درفعالیت های گروهی به صورت هماهنگ با گروه فعالیت میکنند

رفتارورودی**
 سلام
سلام دخترای مهربون حالتون خوبه؟
بله....خداروشکرکه همگی خوبید.ازخونه که درمیایید بیرون حتما لباسای گرم بپوشید تاسرما نخورید
خب تا من وسایلموجابه جا میکنم شما تکا لیفتونوبزاریدروی میز
اما قبلش حضور وغیاب داشته باشیم
دخترگلم فریبا جون ،نسرین جون ،رویا جون،شیماجون،رزیتا ناخوشی چرا عزیزم سرماخوردی؟ندا جون ،...........

گروه اول:تکلیفتون عددنویسی بود به همراه بزرگترو کوچیکتر....آفرین شما برید پای تخته
گروه دوم:تکلیفتون عدد نویسی بود به همراه جمع چندرقمی ....آفرین به تلاشتون خب شما هم برو پای تخته
گروه سوم:تکلیفتون عددنویسی به همراه اعدادزوج وفرد....آفرین دخترای من عزیزم شما برو پای تخته
گروه چهارم:تکلیفتون عددنویسی بود به همراه مرتب کردن عدد ازبزرگتربه کوچکتر وازکوچکتربه بزرگتر.....آفرین برهمه ی شما دخترای من که تکالیفتون خوب انجام دادید
دخترای من که پای تخته هستید نمونه سوالاتتونوحل کردید؟تک تک بگید چه جوری حل کردید؟آفرین ازجعبه جوایز کارت آفرین بردارید بنشینید...
گام اول درتدریس گانیه
                            *ایجاد انگیزه*

 چون دخترای خوبی بودید میخوام یه قصه براتون بگم پس خوب گوش کنیدچون کلیدمعمای ما توی این قصه ی قشنگه
آی قصه قصه قصه نون وپنیروپسته یه قصه ی درسته نه دست وپا شکسته.یکی بود یکی نبودزیرگنبدکبود غیرازخدای مهربون هیچکی نبود،توی یک جنگل سرسبزوقشنگ توی یک بیشه ی خوش آب وعلف حیوانات کنارهم به خوشی زندگی میکردند
هوای سرد باد وبارون خبرازآمدن فصل سرمارومی داد آقا سنجاب قصه ی ما3پسرداشت یه روزصبح وقتی ازخواب پاشدندپدرشون گفت:فصل سرما توی راه وقتشه واسه ی خودتون خونه ای پیداکنیدغذایی جمع کنید...پسرا راه افتادندهرکدوم به یک طرف.
پکیشون خیلی سریع وسرسری باشاخه وبرگ واسه ی خودش پای درخت خونه ای درست کرددنبال غذا نرفت فکرمیکرد کاری نداره غذاکه جمع کردن لازم نداره
القصه....
پسردومی راه ادامه داد.شده بودخسته ونالان چشمش افتادبه تنه ی یک درخت خالی بوداون تنه خونه ی هیچ کسی نبوددستی برسروروی خونه کشیدازته دل نفس راحت کشیدخسته بود دنبال غذانبودگوشه ای آروم گرفت به خواب نازفرورفت.پسرسومی هنوزبی خونه بود بی سرپناه وخسته بود.این وردرخت اون وردرخت بالای درخت پای رودخونه...نبودخونه.پی خونه رسیدبالای یه تپه لای سنگها پیداکرد یه جای خوب.وای چه خوب....
ازخوشحالی خستگی ازیادش رفت خونه شو آب وجاروکردتمیزکرد.زودی پریدتوی جنگل زیربرگ درختا دنبال چی؟؟؟؟؟؟خب غذا پریدپریدبه این سمت به اون سمت نگاه کردآخ جون.....2تاگردو
بازم گشت پیدا کرد 2تا گردوپای درخت 2تا دیگه زیربرگ پنهون بودپیداکردنش آسون بودتوی سبد پنهون کردخسته بود راهی شدهوادیگه تاریک شد.....
سرمارسیدبچه هابا باد وسوز وسرمابادکه وزیدچه ساده خونه ی اول شد ویرانه...شاخه وبرگ به هوارفت سنجاب ما فرارکردپیش برادرش پناه بردتاکه بشه هواخوب....غافل ازاینکه ابرای آسمون بهم خورد رعدوبرقا رهاشدتنه ی قدیمی درخت آتش گرفت راهی نمودجزفرارگرفت تگرگ وبارون.سنجاباچه پشیمون رفتند پیش داداش جون چه جای خوبی بچه هاهمه چی بود مهیا....سروصدابلندشد...ازهوا؟ازکجا؟؟؟؟ازشکم سنجابا گرسنه بودندبچه ها.سنجاب ما بشقاب گذاشت به تعداد..گردو داشت یادتون میاد دخترااا؟نگاه کرد به گردوها 6 تا گردوعزیزان براش پیش اومد سوال 3 تاظرف و6گردوچه جوربشه دسته بندی مساوی بچه جون؟؟؟؟؟؟
گام دوم گانیه درتدریس
                             *آگاه ساختن ازهدف*
دخترای من درس امروز روخوب گوش کنید تا بتونید معمای سنجاب قصه روحل کنید
خوشتون امداز قصه؟
گام سوم گانیه درتدریس
                            *یادآوری پیش نیازها*
*ارزشیابی تشخیصی

مرحله اول تدریس(مجسم)
دخترای من جلوی من چندتاظرف میوه میبینید؟3تا
توی هرظرف چندتاسیب داریم؟2تا
یکی به من بگه چندتاسیب داریم؟6تا
آفرین مرسی گلم
حواساتون اینجاست؟بله
حالا چندتاظرف میوه داریم؟3تا
توی هرظرف چندتاسیب داریم؟3تا
یکی بهم بگه چندتاسیب داریم؟9تا
احسنت
چندتا ظرف میوه دارم؟2 تا
توی هرظرف چندتا سیب دارم؟4 تا
یکی به من بگه حالا چندتا سیب داریم؟8تا
آفرین برشما
تا اینجاکه سخت نبود
مرحله دوم تدریس(نیمه مجسم)
چه زنبورای قشنگی چند دسته زنبورمیبینید؟3دسته
توی هردسته چندتازنبورمیبینید؟2تا
چندتازنبورداریم توی شکل؟6تا
کی بلده یه جمع واسه ی تصویرمون بنویسه؟6=2+2+2

آفرین....پس 3دسته ی 2تایی میشود6تا
به تصویرجدیدنگاه کنید
چنددسته پروانه میبینید؟3تاتوی هردسته چندتاپروانه میبینید؟3تا
چندتاپروانه داریم؟9تا
کی دوست داره یه جمع برای تصویرمون بنویسه؟9=3+3+3
پس 3 دسته ی 3تایی میشود9 تا
خب شما بگید توی این تصویرچی میبینید؟
گام 6گانیه فراخوان عملکردوگام 7 تدارک بازخورد در هرمرحله قابل اجرا میباشد
خانم اجازه......
5 دسته کفشدوزک توی هردسته 2تا کفشدوزک هست 10 تا کفشدوزک داریم حالا که خوب جواب دادی جمعشو واسمون بنویس10=2+2+2+2+2
*گام چهارم گانیه درتدریس
تحریک ذهن دانش آموزان با وسایل ومواد آموزشی 
*مرحله مدلسازی *
گروه بندی انتخابی
(گروه بندی انتخابی  چون دریافت مفاهیم برای کودکان سخت است درهرگروه ازهردسته ضعیف وقوی قرارمیدهیم)
پخش وسایل آموزشی......
ردیف 1
3دسته ی 4 تایی با وسایلاتون درست کنید سرگروه پای تخته جمع واسه دسته بندی بنویس................2دقیقه
ردیف2
2دسته 4تایی باوسایلاتون درست کنید سرگروه پای تخته واسه ی  دسته بندی جمع بنویس................
ردیف3
5دسته 3تایی برای من درست کنید سرگروه برای دسته بندی یه جمع بنویس............
ردیف4
4دسته 4تایی برای من درست کنید سرگروه برای دسته بندی یه جمع بنویس.............
حالا همه حواسا پای تخته میخوام ببینم سرگروها چقدرحواسشون هست.
برای جمعی که نوشتی بگوچند دسته چندتایی داشتی؟
آفرین دخترای من احسنت معلومه خوب یادگرفتید
حالا ازگروه 1 شما بیاید واسه ی این جمع شکل بکش
ازگروه 2شمابیاییدواسه ی این جمع شکل بکش
ازگروه3...............
ازگروه 4............
خیلی عالی بود معلومه خوب یادگرفتید
گام هشتم گانیه درتدریس
ارزیابی عملکرد*
*تفحص گروهی*
تصویر 4ستاره ی دریایی که5 پا دارند وجمعی که 20=4+4+4+4+4
این سوالوهرکی حل کنه جایزه داره حواستونوجمع کنیدآیا جمع نوشته شده برای تصویرما هست؟..................2دقیقه
ازتعدادزیادی نظرخواهی میکنیم
گام نهم گانیه درتدریس
 *افزایش یادگیری مروردرس*
گروه 1
18 عدد چینه داریم میخواهیم توی 3 تا ظرف دسته بندی مساوی داشته باشیم انجام بدهید ..........2دقیقه پس---سه شش تامی شود=18 تا
گروه 2
15 عدد چینه داریم میخواهیم توی 5 تاظرف به طورمساوی دسته بندی کنیم انجام بدهید...........پس---پنج سه تامی شود15 تا
گروه 3
12 عددچینه داریم میخواهیم توی 4 تاظرف به صورت مساوی دسته بندی کنیم انجام بدهید...........پس چهارسه تا می شود12 تا
گروه 4
16 عدد چینه داریم میخواهیم توی 4 ظرف به صورت مساوی دسته بندی کنیم انجام بدهید..........پس چهارچهارتامی شود 16 تا

یکی برامون توضیح بده چه جوری جواب روبدست آوردید
خسته شدید
پس خوب این قسمت روگوش کنید خوب ببینید نمره ی مثبت میدم


بارش فکری
*ارزشیابی تکوینی*گروه محور
 
12 ماهی بیرون تنگ آب داریم به نظرتون چندبارمیتونیم دسته بندی مساوی داشته باشیم
یه راهنمایی کوچولو گوش کنید با دقت از دوتا تنگ آب شروع کنید ببینیددسته بندی مساوی درست میشه؟......
*راه انتخابی راه آزمایش وخطاست یکی ازراه های کشف وحل مسئله ست*
آفرین توضیح میدی چه جوری جواب به دست آوردی
آیا دسته بندی دیگه ای میتونیم درست کنیم؟امتحان کنید
آفرین 3 تا ظرف انتخاب کردند گروه 3 زودترانجام داد احسنت
بازم میشه به نظرتون زود زود........گروه 2 دسته بندی مساوی در 4 ظرف آفرین......
بازم امتحان میکنید5 تا دسته بندی چی ؟؟؟؟؟؟
چی شد؟؟؟؟؟
 خانم 2 تا اضافه اومد پس دسته بندی 5 تایی مساوی نداریم
6تایی روامتحان کنیم بلکه دسته بندی مساوی درست شه؟
آفرین گروه 4 درستش کرده آفرین
همزمان دسته بندی ها پای تخته نوشته شده
دیدید دخترای گلم عدد 12..... 4 جوردسته بندی مساوی شدوشما تونستید بدست بیارید
*ارزشیابی پایانی*
رفع نقص درس
حالا کسی میتونه معمای مهمونی آقا سنجاب حل کنه ؟
3 تا ظرف داشت 6عدد گردوداره به نظرتتون توی هربشقاب چند گردوبزاره تا دسته بندی مساوی داشته باشه؟؟؟؟
تکلیف خلاقانه ****
توی خونه ازبین اعداد 10-12-14-15-16-18-20یکی روبه دلخواه انتخاب کنید هرچندتا میتونید دسته بندی مساوی براش بنویسید

 • تاریخ ارسال : دوشنبه 30 شهريور 1394
 • بازدید : 447 مشاهده

گوشه - سوم - پیش سازمان دهنده

 

عنوان:

 

موضوع تدریس:گوشه     کتاب:ریاضی      صفحه ی تدریس:96_98        پایه:سوم ابتدایی               روش تدریس:پیش سازمان  دهنده  و گروهی           مدرس:ن یزدانی         زمان پیش بینی شده:45دقیقه       تاریخ:8.3.93             مکان:کلاس درس

 

وسایل مورد نیاز:کتاب درسی،ماژیک،اشکال هندسی مثل مثلث،گونیا،پاور پوینت اموزشی،هر دانش اموز یک گونیا به همراه داشته باشد(معلم باید جلسه ی قبل به انها بگوید تا با خود گونیا بیاورند).

 

اهداف کلی:اشنایی با مفهوم گوشه(زاویه)

 

اهداف جزئی:

1.دانش اموز با مفهوم گوشه اشنا شود.

2.بتوانند گوشه را در شکلهای مختلف پیدا کنن.

3.با گونیا اشنا شوند.بتوانند با ان کارکنند.

 

 

 

اهداف رفتاری:

1.با مفهوم گوشه اشنا شوند و بتوانند انرا در شکلهای مختلف پیداکنند.(مهارتی و دانشی)

2.بتوانند گوشه را تشخیص دهندو انرا رنگ کنند.(مهارت)

3.با گونیا اشنا شوند.(دانش)

4.نحوه ی کار با این ابزار را یاد بگیرند.(مهارت)

5.بتوانند در دفتر خود با استفاده از گونیا گوشه بکشند و گوشه راست و گوشه های غیر راست انرا تحلیل کنند.(مهارت)

6.بتوانند گوشه را در محل زندگی و اطراف پیدا کنند.(مهارت)

 

 

 

رفتار ورودی: معلم با روی گشاده وارد کلاس میشود سلام و احوالپرسی میکند در حالی ک یک گونیای بزرگ در دست دارد که باعث ایجاد انگیزه و کنجکاوی در بچه ها میشود.

 

معلم:سلام بچه ها؟ حالتون خوبه؟ دماغتون چاقه؟

 

بچه ها: بله....

 

دفتر حضور غیاب را باز میکند و  نام بچه ها را میخواند وبا انها ارتباط چشمی برقرار میکند.: فاطمه جون؟ حاضر

 

زهرا خانم؟ حاضر . . . (3دقیقه حدودا)

 

 

 

ارزشیابی ورودی: حالا تکالیف و تمارین جلسه قبل رو بذارین روی میز تا باهم حل کنیم.هرکس تو گروه خودش بشینه.

 

شاگردان را پای تابلو می اوریم و تمارین صفحه ی  93_95 را به انها میگوییم تا حل کنند.سپس معلم رفع نقص میکند.(10دقیقه)

 

 

 

ایجاد انگیزه: معلم گونیای بزرگی را که از ازمایشگاه مدرسه اورده بود به بچه ها نشان میدهد.میپرسد : بچه ها کی میدونه این چه وسیله ایه؟ کسی تا حالا اینو دیده؟

 

بچه ها: بله خانوم!

 

تعدادی از بچه ها گونیا را دیده اند اما نام و کاربرد انرا درست نمیدانند.

 

 

 

 

 

اجرای تدریس : معلم:بچه ها این وسیله ای که می بینید نامش گونیا است. امروز درس ما راجع به گوشه است .این وسیله به درس امروز ما مربوط میشه. امروز میخواهیم بدونیم گوشه چیه و یاد بگیریم تو شکلهای مختلف گوشه رو پیدا کنیم.

 

 

 

ارزشیابی تشخیصی:

 

کسی در باره گوشه چیزی میدونه؟ میدونید گوشه چجوری ب وجود می اید؟....

 

بچه ها به کتابتون نگاه کنید. ببینید میتونید چندتا گوشه توش پیدا کنید.(زمان تقریبی3 دقیقه)

 

 

 

اجرای ادامه ی تدریس: افرین بچه های باهوشم( بازخورد معلم و تقویت پاسخ های مثبت بچه ها).حالا همه حواسا به من باشه میخواهیم بریم سراغ درس اصلی...

 

انتقال مفاهیم بصورت کلی(کل به جزء): قسمتی از صفحه که بین 2 نیم خط با مبدا مشترک محصور شده گوشه میگوییم.یعنی وقتی دو پاره خط همدیگرو قطع میکنند بین انها دو گوشه هم اندازه تشکیل میشه.سپس معلم با استفاده از پاورپونیت تصاویر مختلف تشکیل شدن دو گوشه را به بچه ها( بصورت نیمه مجرد) نشان میدهد.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفاهیم بصورت جزء جزء برای دانش اموزان توضیح داده میشود: معلم یک مثلث بزرگ را که قبلا تهیه کرده است به بچه ها نشان میدهد.انرا رو تخته نصب میکند و میگوید نگاه کنید بچه ها میخواهم گوشه های این مثلثو بهتون نشون بدم. این قسمتایی که دارم با ماژیک رنگ میکنم گوشه های مثلث ماست.که 3تا گوشه داره.(مرحله مجسم با مثال های عینی) (زمان 10 دقیقه حدودا)

 

 

 

خب بچه ها صفحه ی 96 کتابو باز کنید به شکل ها نگاه کنید و گوشه هایی که داخل هر شکل میبینید بشمارید و زیر شکل بنویسید.اگه جایی مشکل پیدا کردین از دوستای همگروهی تون میتونید سوال کنید.

 

معلم به همه یگروه ها سرکشی میکند.در هر گروه 1دقیقه مینشیند و بچه ها را راهنمایی میکند.(زمان تقریبی 5)

 

 

 

خب بچه ها حالا همه حواساتونوجمع کنید میخوام ی نکته ی مهم بگم.همه به این گونیا نگاه کنید.این گوشه ی گونیا رو بهش میگویند گوشه ی راست.چون صافو مستقیمه وکج نیست !

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

حالا اگر دوباره به گوشه های کتابتون نگاه کنید میتونید  ببینید که گوشه هاش گوشه ی راسته !

 

صفحه ی 97 ریاضی تونو نگاه کنید که عکس گونیا کشیده. گوشه ی راستشو پیدا کنیدو رنگ کنید.

 

 

 

ارزشیابی تکوینی : صفحه ی 98 کتابو باز کنید. تمرین 1تا 3را تو گروه هاتون حل کنید.

 

هرگروهی زودتر حل کنه میتونه بیاد پای تخته.

 

تقویت روابط بین گروهی : در عین حال که دانش اموزان مشغول حل تمارین هستند معلم به گروه ها سرکشی میکند او باید با تک تک دانش اموزان ارتباط برقرار کند.اگر سوالی داشتند با پرسش های راهنمایی کننده به انها پاسخ دهد. انها را با تشویق کردن و بازخوردهای مثبت ،به فعالیت های گروهی و تعامل با همگروهی ها علاقمند کند.( زمان تقریبی 10دقیقه)

 

 

 

رفع نقص و مرور درس : بعد از اتمام کار گروهی معلم از افراد گروه میخواهد تا برای حل تمارین پای تخته بیایند . اگر نقص یا کج فهمی مشاهده کرد انرا بر طرف میکند.(زمان 5دقیقه)

 

 

 

ارزشیابی پایانی : با استفاده از گونیا شکل های زیر را بکشید:

1.یک مثلث که یک گوشه ی راست دارد بکشید.1نمره

2.یک مربع که هر ضلع ان 4 سانتی متر است بکشید.1نمره

3.یک مستطیل که ضلع بزرگ ان 6 سانتی متر و ضلع کوچک ان 4 سانتی متر است رسم کنید.2نمره

 

  تکلیف خلاقانه: یک نقاشی بکشید و خطوط داخل نقاشی رو با خط کش یا گونیا رسم کنید. بعد از کامل شدن نقاشی گوشه هایی ک تو نقاشی تون ایجاد شده را دورش با مداد رنگی قرمز خط بکشید.

 
 • تاریخ ارسال : دوشنبه 30 شهريور 1394
 • بازدید : 676 مشاهده

تقارن- سوم- پیش سازمان دهنده

موضوع : الگوهای تقارن

کتاب : ریاضی (ص 19-21)

مقطع : ابتدایی

پایه : سوم

زمان پیش بینی شده : 45 دقیقه

محل تدریس : کلاس درس

روش تدریس  : پیش سازمان دهنده

تعداد فراگیران : 20 نفر

نوع ارزشیابی : تشخیصی –  تکوینی - پایانی

 

 

اهداف کلی :

آموزش شمارش با الگوهای متقارن

اهداف جزئی :

 مفهوم تقارن را درک کند و بتواند با شمارش خانه ها در صفحه شطرنجی تصاویر را کامل نماید .

اهداف رفتاری :

1 دانش آموز بتواند برای خط تقارن تعریفی بیان کند ( دانشی )

2 دانش آموز بتواند خانه های شطرنجی را شمارش کند و کار با صفحه شطرنجی را یاد بگیرد(مهارتی)

3 دانش آموز بتواند درک کند که در محیط پیرامون اشیای زیادی خاصیت تقارن را دارند ( نگرشی )

4 دانش آموز بتواند در کلاس درس وسایلی که خط تقارن را دارند نام ببرد ( دانشی )

5 دانش آموز بتواند نصف دیگر شکل ناقص بر روی صفحه شطرنجی را نسبت به خط تقارن رسم کند و تمییز رنگ بزند .( مهارتی )

ابزار و وسایل مورد نیاز :

معلم با خود وسایل زیر را به کلاس می آورد :

1 - یک عکس نیمه کامل از گنبد یک مسجد که خود کشیده است

2 ورقه کا غذ A4 به تعداد دانش آموزان

3 یک مقوای شطرنجی بزرگ که توسط معلم طراحی شده است

4 ورقه کاغذ شطرنجی ، که روی آنها تصاویر نیمه کاره کشیده شده است به تعداد دانش آموزان تهیه می کنیم

و .....

رفتار ورودی : ( 5 دقیقه )

معلم وارد کلاس می شود : بچه ها سلام ، حالتون خوبه؟، به به چه چهره های شادابی !!!

دانش آموزان : سلام خانم ، ما خوبیم ، شما هم خوبید ؟

معلم : بله عزیزانم ، دخترای گلم می بینم همه حاضرند درسته ؟

ملیکا ( یکی از دانش آموزان ) : نه خانم سارا امروز نیومده ....

معلم : کسی میدونه چرا سارا امروز نیومده ؟؟

مائده : اجازه خانم ، سارا امروز مریض بود .مامانش به مامانم گفت که به شما بگیم .

معلم : بسیار خب بچه ها برای دوستتون دعا کنید که خوب بشه و زود بیاد کلاس که از درس عقب نمونه .

 

دانش آموزان : چشم خانم .

 

معلم : نرگس جان درس گذشتمون در مورد چی بود ؟

نرگس : خانم در مورد ساعت

 

معلم : دخترم میتونی برام یک ساعت پای تابلو بکشی و ساعت 12:30 را برام روی ساعت مشخص کنی ؟

 

نرگس : بله خانم .( به سمت تابلو می آید و این کار را انجام میدهد )

 

معلم : آفرین دخترم . بشین عزیزم . زهرا جان شما بیا پای تابلو ( دانش آموز می آید )

 

معلم : دخترم میتونی ساعت 15:30 را برام روی ساعتی که نرگس کشیده مشخص کنی ؟

 

دانش آموز : بله خانم ( این کار را می کند )

 

معلم : آفرین دختر گلم بچه ها برای دوستاتون که درست حل کردن یه دست بزنید .... و بچه ها دست

 می زنند .

ایجاد انگیزه : ( 5 دقیقه )

 

معلم نصف تصویر نقاشی شده ی گنبد یک مسجد را به دانش آموزان نشان میدهد و از آنها می پرسد : دخترای خوب من چه کسی میتونه نیمه دیگر این تصویر را برام بکشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دانش آموزان همه به عکس نگاه میکنند و با علاقه دستان خود را بالا می برند تا معلم آنها را انتخاب کند .....

 

فاطمه : خانم ما بیایم ؟

 

زهرا : خانم ما ... ما ؟

 

مریم : خانم ما میتونیم .

 

معلم : فاطمه بیا و این عکس رو برای من کامل کن ....

 

فاطمه : چشم خانم ...( با راهنمایی معلم او کم کم میتواند شکل را کامل کند )

اجرای تدریس : ( 25 دقیقه )

 

بعد از ایجاد انگیزه برای دانش آموزان معلم چند تصویری که از قبل بر روی صفحات A4 رسم کرده به دانش آموزان نشان میدهد

 

دانش آموزان : خانم چه قدر خوشگله اون گل .

 

معلم : بچه ها حالا من به شما برگه میدم شما هم مثل من شروع کنید به کشیدن یک سری چیزهایی که تقارن دارن بعد با تا کردن از وسط خط تقارن اون شکل ها رو به من نشون بدین .

سپس معلم برگه ها را بین دانش آموزان پخش می کند ...

 

زهرا : خانم اجازه من نمیدونم چی بکشم ؟

 

معلم : زهرا جان به نظرت عروسک بکشی میتونی خط تقارنشو پیدا کنی ؟

زهرا با کمی مکث میگوید : نه خانم

 

فاطمه ( دوست بغل دستی ) : چرا میشه خانم و با کمی توضیح فاطمه ، زهرا متوجه و قانع می شود .....

 

معلم : بچه ها کشیدین ؟

 

دانش آموزان : بله خانم

معلم : خب حالا خط تقارن عکس هاتون رو پیدا کنید

بچه ها همگی این کار را می کنند به جز چند نفر که با کمک معلم کار را به اتمام می رسانند

 

معلم : بچه ها حالا به دو بخش نقاشیتون نگاه کنید....به نظرتون هر دو طرف مثل هم شدند ؟

 

محدثه : خانم برای من یه ذره کجه شبیه هم نشده چی کار کنم ؟

 

مبینا : خانم برای من با اینکه خیلی به هم شبیه ولی بازم یه خورده فرق داره .

 

معلم : آفرین به توجه هردوتون ، بچه ها من یه راهی رو بهتون نشون میدم که دو طرف یک تصویر عین هم باشن یعنی حتی اگر کاغذ رو هم تا کردین دو نیمه یک تصویر کاملا روی هم قرار بگیرن ....

دانش آموزان همگی شروع به همهمه میکنند ....

 

نرگس : مگه میشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

روژینا : خانم حتما بلده دیگه ....

 

مبینا : خانم بگید ما هم یاد بگیریم ....

 

معلم : خب بچه ها همه آماده اید یاد بگیرید ؟

 

دانش آموزان : بهههههههههههههههههههههلهههههههههههههههههه

معلم مقوایی را که قبلا به صورت صفحه شطرنجی طراحی کرده است از پشت میزش بیرون می آورد و روی آن نیمه یک گلدان را می کشد

 

معلم : بچه ها به این شکل که نیمه کاره است نگاه کنید من با استفاده از شمردن این مربع های کوچولو می توانم نیمه دیگر گلدان را دقیقا عین همین سمت ، بکشم شما هم با من مربع هایی که داخل این نیمه گلدان هستن بشمارید و به من کمک کنید تا تصویر را کامل کنم باشه ؟

 

دانش آموزان : باشه خانم

وبه این ترتیب معلم با شمردن و کمک گرفتن از دانش آموزان تصویر را کامل می کند و باعث می شود تا دانش آموزان چگونگی شمردن مربع ها و تکمیل تصویر ناتمام را یاد بگیرند .

 

معلم : بچه ها حالا کتاباتون رو باز کنید ... همه باز کردین ؟

 

دانش آموزان : بله

 

معلم : حالا همانطور که با کمک همدیگر من این شکل را کامل کردم شما هم شروع کنید با شمردن خونه ها شکل ها رو کامل کنید و البته دقت کنید که اگه در شکلی خونه کامل قرار نگرفته به همون اندازه که شکل داخل خونه است شما هم به همون اندازه طرف مقابل را بکشید ببینم کی درس امروز رو خوب یاد گرفته حالا شروع کنید به کشیدن ...

دانش آموزان به تکاپو می افتند برخی از دانش آموزان به راحتی شکل ها را کامل می کنند اما برخی دیگر نیاز به راهنمایی دارند ...در پایان همه دانش آموزان تصاویر را کامل می کنند .

 

معلم : آفرین به همه شما دخترای گلم .

ارزشیابی تکوینی :

در حین تدریس ما از دانش آموزان سوالاتی پرسیدیم تا آنان نیز در کلاس فعال باشند و این گونه ارزشیابی تکوینی را انجام دادیم .

رفع نقص و مرور درس : ( 5 دقیقه )

بچه ها بعد از این که درس تمام شد اگر سوالی داشتند به آنان  پاسخ می دهیم

 

زهرا : خانم اجازه سوال اول تو بخش تمرینا خودش شکل رو کامل کشیده ما چی کار کنیم ؟

معلم : دختر خوبم آیا رنگش رو هم کامل کرده ؟ خوب دقت کن ؟

زهرا : نه خانم

 

معلم : پس باید خوب به تصاویر نگاه کنید و رنگ هر قسمت رو در نیمه دوم آن کامل کنید .

معلم سپس یک جمع بندی کلی از درس را بیان می کند و از بچه ها می خواهد اگر سوالی دارند بپرسند و اگر جایی را خوب متوجه نشدند دوباره برای آنها توضیح می دهد .

ارزشیابی پایانی : (4 دقیقه )

برگه های شطرنجی که از قبل آماده کرده ایم را بین دانش آموزان تقسیم می کنیم و از آنها می خواهیم با شمارش خانه ها تصاویر را کامل کنند .و در پایان برگه ها را جمع می کنیم .

ارائه تکلیف خلاقانه : ( 1 دقیقه برای توضیح )

 

معلم : بچه ها برای هفته آینده با استفاده از کاغذ شطرنجی یک طرح قالی که تقارن داشته باشد ، برای من طراحی کنید و به کلاس بیاورید تا یک نمایشگاه زیبا از طرح های قالی شما درست کنیم و به راه رو مدرسه بزنیم تا بقیه دانش آموزان مدرسه نیز کار شما را ببینند . کسی که بتواند بهترین طرح قالی را بکشد پیش من یک جایزه خوب دارد ....

 

دانش آموز : خانم اجازه می توانیم از پدر و مادرمون هم کمک بگیریم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

معلم : بله عزیزم میتونین کمک بگیرین به شرط اینکه مامان و بابا فقط راهنمایی کنند و نقاشی رو خودتون بکشید ...

معلم : خب دخترای گلم من ، خسته نباشید ...

 

دانش آموزان : خانم ، شما هم خسته نباشید ...

در اینجا صدای زنگ شنیده می شود و بچه ها با بحث در مورد اینکه چه کسی بهترین نقاشی قالی را

می کشد از کلاس خارج می شوند ....


 • تاریخ ارسال : دوشنبه 30 شهريور 1394
 • بازدید : 319 مشاهده

کیلومتر- سوم- اکتشافی

 

 

عنوان تدریس:معرفی کیلومتر           مدت تدریس:30دقیقه

 

پایه/مقطع:سوم ابتدایی               محل تدریس:کلاس درس

 

تعدادفراگیران:25نفر                 صفحه ی:36

نام مدرس:ره انجام

 

هدف کلی:معرفی کیلو متر

 

هدف جزئی:

 

1-دانش آموز با راه های تبدیل متر به کیلومتر آشنا شود.

 

2-با کاربرد کیلومتر آشناشود.

 

هدف رفتاری:

 

1-دانش آموز بتواند مفهوم کیلومتر رابیان کند.(دانشی)

 

2-دانش آموز بتواند نقش کیلومتررا در تعیین مساغت بیان کند.(دانشی)

3-دانش آموز به سخنان معلم با احترام گوش دهد.(نگرشی)

 

4-دانش آموز باعلاقه درس را دنبال کند.(نگرشی)

 

5-دانش آموز بتواندبدای موضوع درسی مسئله ای طرح کند(مهارتی)

 

6-دانش آموزبتواند مسافت خانه تا مدرسه رابه طورتقریبی بر حسب کیلومتربیان کند.(مهارتی)

 

 

 

وسایل موردنیاز:

کتاب درسی،پوستری که حاوی تابلوی کیلومتر واقع درجاده است،دفترچه یادداشت

 

 

 

رفتار ورودی(برقراری ارتباط-حضور غیاب):

 

معلم با پوستری که در دست داردوارد کلاس میشود.

 

-سلام دخترای گلم

 

-سلام

 

-خوب هستید؟

 

-بله

-خوب خدارو شکر گل های خوشگل جضور غیاب کنیم ببینیم کیا غایبند.

-اسامی دختران به تعدادفراگیران نام برده می شود.

-خوب الحمدالله که همه ی شماحاضرین.خیلی خوشحالم.

 

ارزشیابی ورودی:

حالااز چنتااز دوستاتون می خوام که بیاندوتکالیف مربوط به درس قبل رو حل کنند.

 

ارزشیابی تشخیصی:

 

حالابچه های عزیزچیزایی که ازتون میخوام برام حل کنید تادرس جدیددو شروع کنم

 

-فاطمه جان تو بگو یک متر چند سانتی متر است؟

 

-100سانتی متر

 

- مریم جان حالا توبگو 200سانتی متر چند متراست؟

 

 - دو متر

ایجاد انگیزه:

معلم با پوستری که در دست دارد وآن را پای تابلو نصب می کند(روی پوستر نوشته شده 30کیلومتر تاقزوین)و معلم شروع می کند به داستان گفتن برای ایجاد انگیزه.

خوب بچه های گلم حالا می خوام یه قصه بگم و ازتون می خوام خوب گوش کنید.

 

زهرا امتحاناتش رو داده بود و تعطیل شده بود وچندروزبعدوقتی پدرش اومد خونه به اونا گفت که آماده بشین که فردا بریم مسافرت اما قبلش می ریم قزوین سر راه عمو حمیداینا رو هم سوار میکنیم.زهرا خیلی خوشحال شد روز بعدش آماده ی رفتن شدن وقتی داشتند می رفتند سمت قزوین تابلوهایی که کنار جاده بودند توجه زهرا را جلب کرد روی یکی از این تابلوها نوشته شده بود 30کیلومتر تا قزوین،زهرا از مامان و باباش پرسید چیزی که روی تابلو نوشته شده یعنی چی؟منظورشون چیه؟

 

اجرای تدریس:

 

مرحله ی اول:بیان موضوع

 

خوب بچه های عزیزم درس مادر موردکیلومتر.یکی دیگه از واحد های اندازه گیری مثل مترو سانتی متر

 

مرحله ی دوم:تعامل معلم،دانش آموزان وموضوع

 

معلم:بچه ها حالا درباره ی چیزی که توی تصویر مشاهده می کنید نظرتون رو بگید.

 

دانش آموزان:این تابلو نشون میده چقد دیگه باید بریم تابرسیم به قزوین.

 

معلم:از کجا فهمیدید که این موضوع رو بیان میکنه؟

 

دانش آموز:چون نوشته کیتومتر

 

معلم:خوب چرا ننوشتیم متر؟

 

دانش آموزان:چون خیلی زیاده

 

معلم:آره بچه ها درسته کیلومتر برای اندازه گیری های زیاد مثل فاصله ی دوتا شهر است.

 

مرحله ی سوم:نتیجه گیری

خوب بچه های گلم دفتراتون رو در بیارین تا چیزایی که گفتیم

 

رو جمع بندی کنیم.

 

همون طور که گفتیدیکی دیگه از واحدهای اندازه گیری کیلومتره

 

و هر 1000متر برابر است با یک کیلومتر

 

ارزشیابی تکوینی:

 

خوب حالا از گلای کلاس کی میتونه به من توضیح بده امروز چی یادگرفتیم(مروری بردرس)

 

ارزشیابی پایانی:

 

امروز این همه درس یاد گرفتیم اما هنوز مسئله ای که توی ذهن زهراست برطرف نشده.کی میتونه جواب زهرا رو بده و بگه مفهوم نوشته ی روی تابلو چیه؟

 

دانش آموز:کیلومتر برای جاهای دور مثل اندازه گیری مسافت یک شهرباشهر دیگه استغاده میشه و چون هر یک کیلومتر 1000متراست پس 30کیلومتریعنی 30000متر مونده تا برسند به قزوین.

 

-آفرین دخترم.

 

تکلیف خلاقانه:

توی خونه باکمک اولیاتون مسافت خونتون تا مسجد ویه بارم تا مدرسه رو به متر و کیلومتر بنویسیدو بیارین ومسائل صفحه ی 39را حل کنید. 
 
 • تاریخ ارسال : دوشنبه 30 شهريور 1394
 • بازدید : 848 مشاهده

مواد اطراف ما 1- سوم- 9 گام گانیه

عنوان تدریس: مواد اطراف ما(1)       مدت تدریس: 45 دقیقه

محل تدریس: کلاس درس                 تعداد فراگیران: 20 نفر

 

روش تدریس: نه گام گانیه، بارش مغزی، بحث گروهی        

 صفحه: 21،22،23        پایه و مقطع: سوم ابتدایی

 

اهداف کلی: مواد اطراف ما

 

 

 

اهداف جزئی:

1. فراگیر با حالت های جامد مایع گاز آشنا باشد.

2. فراگیران بتوانند خصوصیات گاز را بیان کنند.

3. فراگیران با انواع مختلف جامد مایع گاز آشنا شوند.

 

 

اهداف رفتاری:

1. فراگیران بتوانند کاربرد خاصیت گاز را بیان کنند.(نگرشی)

2. فراگیران بتوانند با جستجو در محیط اجسامی که جامد مایع گاز هستند بیابند.(مهارتی)

3. فراگیران نسبت به انجام کار گروهی اشتیاق داشته باشند.( نگرشی)

4. فراگیران بتوانند انواع حالت های مواد را نام ببرند. (دانشی)

5. فراگیران بتوانند با آزمایش حباب بسازند.( مهارتی)

6. فراگیران بتوانند در گروه همکاری کنند. (نگرشی)

 

مواد آموزشی:  یک تکه صابون، یک لیوان آب گرم، رنده، لوله خودکار، بادکنک، آب سرد، مداد

 

 

نکات ایمنی: 

1. هنگام استفاده از رنده کراقب دست هایشان باشند که زخمی نشود.

2. در هنگام کار با وسایل با دوستان خود شوخی نکنند خطرناک است.

 

رفتار ورودی: (برقراری ارتباط، حضور و غیاب)

معلم با یک بادکنک وارد کلاس می شود.

معلم: سلام دخترای گلم

بچه ها: سلام

معلم: حالتون خوبه؟

بچه ها: بله

معلم: خداروشکر، حضور و غیاب کنیم ببینیم همه سرکلاس هستند.

اسامی دختران به تعداد فراگیران نام برده می شود.

 

 

ارزشیابی ورودی( تشخیصی)

 

 

 

ارزشیابی ورودی

درس قبل ( خوراکی ها) از تعدادی به انتخاب معلم پرسیده می شود.

 

 

ارزشیابی تشخیصی

در سال گذشته به صورت کلی با مواد آشنا شده اند و تمامی کودکان با بادکنک و حباب ساختن آشنایی دارند.

 

 

گروه بندی:

خب بچه ها من به چهار گروه دسته بندی گردم هر کس تو گروه خودش بشینه (اختیاری نیست براساس سطح معلومات هر گروه هم شاگرد قوی و ضعیف)

 

 

گام اول گانیه ( ایجاد انگیزه)

معلم با یک بادکنک وارد کلاس می شود و در حین جا به جایی بادکنک ( با سوزن طوری که بچه ها متوجه نشوند) بادش خالی می شود کوچک می شود وصدا می دهد.

معلم ماجرا را اینگونه می خواهد...

 

 

گام دوم گانیه (آگاه ساختن یادگیرنده از هدف)

بچه ها چرا بادکنک کوچک شد؟ چطوری دوباره میشه بزرگش کرد؟ توی بادکنک چی بود که صدا رو ایجاد کرد؟ اگه درس امروزو خوب گوش کنید جواب این معما رو پیدا می کنید

 

 

گام سوم گانیه( یادآوری پیش نیازها)

بعضی از بچه ها می خواهند که بادکنک را فوت کنند اما عزیزای من اینطوری نمی فهمیم که صدا از کجا اومد و بادش کجا رفت؟ به درس گوش بدید تا راه حل رو پیدا کنید.

 

 

گام چهارم گانیه (تحریک ذهن دانش آموزان) مواد آموزشی

وسایلی که گفته بودم با خودتون بیارید رو بذارید روی میز عزیزای من 10 دقیقه زمان دارید تا با وسایلتون حباب درست کنید.

دانش اموزان تکه صابون را با احتیاط رنده می کنند و در لیوان آب گرم می ریزند (با راهنمایی معلم) و با لوله خودکار سعی می کنند دایره های بزرگ و کوچک در آورند اما هرچه تلاش می کنند به نتیجه نمی رسند تا بار دوم دانش آموز  در لوله خودکار هوا وارد می کند م حباب درست می کند.  حالا بچه ها خوب فکر کنید و به من بگید چرا بار اول نتونستید حباب درست کنید بار دوم موفق شدید؟

 

 

گام پنجم گانیه ( معنی دار کردن تمام جملات رمز گذاری شده) 

مفاهیم به هم زنجیر و به یک اصل می رسند و اصول را کنار هم می گذارند

تک تک گروه به این اشاره می کنند که بار اول به لوله خودکار هوا و فشار کمی وارد کردیم که باعث میشد حباب سریع متلاشی شود ما بار دوم هوای بیشتری وارد کردیم و لوله را بیشتر وارد آب صابون کردیم تا کاملا کفی شود حباب درست شد.

آفرین دخترای باهوش من

 

 

گام ششم گانیه (فراخوان عملکرد) بارش مغزی

 بسته آموزشی( بادکنک،لیوان، و آب) را در بین گروه توزیع می کنیم و در حین پخش توضیحات لازم را می دهیم. خب دخترای من با توجه به وسایلی که دارید آزمایش کنید توی لیوان هاتون آب بریزید  و بادکنک را باد کنید و ببینید هرکدوم چه حالتی از مواد دارد؟ و چقدر در ظرفش پخش می شود؟ سر میز میرویم و اگر توضیحات لازم داشتند راهنمایی می کنیم.

 

 

 

گام هفتم گانیه (تدارک بازخورد)

آفرین به همه شما دخترای باهوشم،  خوب به بادکنک و لیوان نکاه کردید؟ هرکدوم چه حالتی از مواد است و چقدر در ظرفش پخش می شود؟

آفرین درسته آب لیوان مایع و بادکنک جامد و هوای توی بادکنک گاز است. آب به اندازه ظرفش پخش می شود ولی گاز در هوا و در همه جا پخش می شود.

 

 

بارش فکری

 

بچه ها یکم دیگه فکر کنید و بهم بگید تو محیط اطرافمون چه حالتی از مواد است نام ببرید؟ هرکی هرچی به ذهنش می رسه بگه اما نوبت را رعایت کنید تا صحبتای همه رو بشنویم  آفرین عزیزم درسته گاز مثل کپسول گاز، اجاق گاز، جامد مثل کیف، مداد مایع مثل آب ،نوشابه، روغن

 

 

 

 

 

نگرش

 بچه های خوب من تاحالا فکر کردید که هوا هم یک ماده ی است که حالت گازی داره که اگه هوا نباشه ما نمیتونیم نفس بکشیم و زنده بمونیم همه کارهای خدا از روی حکمت و دانایی اوست

 

گام هشتم گانیه( ارزیابی عملکرد)

خسته نشدید که؟؟  خوب گوش کنید و هرچی میگم انجام بدید  دو گروه بادکنکاشونو بردارند دو گروه صابون رو بریزند توی آب گرمو یک دقیقه خوب هم بزنید.  5 دقیقه زمان دارید گروهی کهد بادکنک باد کرده بئد بادش رو خالی کنه و بهم بگه هوای توی باکنک چطوری پخش میشه؟ جنس باکنک  و هوا داخلش چیه؟ و گروهی که صابون داشتند به من بگویند صابون چ حالتی داشت وبه چه حالتی تبدیل شد؟   گروه وارد بحث می شود  و هرازگاهی یک راهنمایی می کنیم

مهارت استنباط وتفسیر داده ها :

همه حواس ها پیش منه؟  بله  حالا همه ی سرگروه ها  یک مداد بردارند وبادکنک ها را باد کنند وبعد مداد را به بادکنک بزنند. خب چی شد؟ 2 دقیقه وقت دارید خوب فکر کنید وتفسیر کنید برام؟  خانم: مداد جامد است و وقتی به بادکنک که توش گاز است فشار می دهیم بادکنک می ترکد و هوایش در همه جا پخش می شود. و هرچقدر بیشتر توی بادکنک هوا وارد کنیم بزرگتر می شود.

 

 

 

 

ارزشیابی تکوینی( مرور درس)

خب کدوم گروه میتونه به من توضیح بده امروز چی یاد گرفتیم؟

 ( مرور بر درس خواهیم داشت)

 

 

گام نهم گانیه( افزایش یادگیری و انتقال )  ارزشیابی پایانی

امروز این همه درس یاد گرفتیم اما حالا چطوری باکنکمو باد کنم؟ آفرین با فشار هوا  صدای بادکنک از کجا اومده بود؟ آفرین صدای هوای توی بادکنک به هنگام پخش شدن توی هوا بود.

 

 

تکلیف خلاقانه: توی خونه یک تکه یخ بردارید و بذارید در ظزف و کمی صبر کنید و تغییرات را به دقت مشاهده کنید و بنویسد.

شعاع و قطر- سوم-

پست شماره 126
 • تاریخ ارسال : دوشنبه 30 شهريور 1394
 • بازدید : 1397 مشاهده

شعاع و قطر- سوم-

عنوان تدریس: شعاع و قطر دایره مدت تدریس:45دقیقه   صفحه کتاب 51        پایه / مقطع: سوم ابتدایی

زمان تدریس: 15/3/93  محل تدریس:کلاس       نام مدرس: موسوی       تعداد فراگیران:20 نفر

اهداف کلی: آموزش ریاضی شعاع و قطر دایره

اهداف جزئی: فراگیران با شعاع و قطر دایره آشنا شوند. رابطه ی شعاع و قطر دایره را بداند.

اهداف رفتاری: شعاع و قطر دایره توضیح دهد (دانشی). شعاع دو قطر دایره را در شکل ترسیم کند. (مهارتی) فراگیر در رسم شعاع و قطر دایره از خود علاقه نشان دهد (نگرشی)

رفتار ورودی: برقراری ارتباط حضور و غیاب جلسه قبل.   چند دایره تقسیم بندی شده به بچه ها داده بود که عدد مربوط به کسر را بنویسید. 15 دقیقه به آن ها نگاه می کند.

ارزشیابی تشخیصی: در درس گذشته شما با کسر آشنا شدید که دایره به چند بخش تقسیم می شد.

گام اول: ایجاد انگیزه معلم با بیسکوییت گرد به شکل دایره که در دست دارد وارد می شود.

گام دوم: آگاه ساختن از هدف چه ها ما می خواهیم یکبار این بیسکوییت را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم و یکبار هم به چند تکه که فقط از وسط مرکز بیسکوییت تا به طرف بیسکوییت برسد.

گام سوم: یادآوری پیش نیاز ها: در درس قبل با کسر که دایره را به چند قسمت تقسیم می کردیم آشنا شدید.

گام چهارم: تدریس: این بیسکوییت به شکل دایره را اگر از مرکز به دو قسمت تقسیم کنیم می شود و قط این بیسکوییت از مرکز اما اگر این بیسکوییت (به شکل دایره ) یک خط به طرف بیسکوییت بکشیم می شود شعاع آن بیسکویت پس شعاع نصف قطر می شود بچه های گلم.

گام پنجم: راهنمای یادگیری شماها در دفترتون یک دایره بکشید و شعاع و قطر آن را مشخص کنید. رابطه ی این دو تا را که دانستید بچه های گلم.

گام ششم: فراخوان عملکرد، معلم می رود تک تک کارها را نگاه می کند ببیند بچه ها چی کشیدند.

گام هفتم: تدارک بازخورد: آن بچه ها یا فراگیرانی که دایره کشیده و قطر شعاع را مشخص کرده اند آفرین می گوید.

گام هشتم: ارزیابی عملکرد: به دایره های کشیده شده شعاع و قطر مشخص شده نگاه می کند و آن ها را ارزیابی می کند.

گام نهم: افزایش یادآوری و انتقال: دوباره مفهوم شعاع و قطر را تکرار کرد و رفع اشکال می کند.

ارزشیابی پایانی: شعاع و قطر دایره را در شکل نشان دهد. رابطه ی شعاع و قطر دایره را بیان کند.

 
 • تاریخ ارسال : دوشنبه 30 شهريور 1394
 • بازدید : 593 مشاهده

مقایسه عددها - همیاری

باسمه تعالی

عنوان درس:مقایسه عددها    مدت تدریس 40دقیقه   صفحه کتاب:100  پایه/مقطع:سوم ابتدایی   محل تدریس:کلاس    نام مدرس :سیمین یونسی تعدادفراگیران :16نفر 4گروه 4نفری      

روش تدریس :همیاری (کارایی تیمی)براساس 9گام گانیه   

وسایل کمک آموزشی:چرتکه اعداد کتاب راهنمامعلم سولات آماده شده ازمبحث مقایسه اعداد تخته سیاه وغیره

اهداف کلی آموزش:آموزش ریاضی مقایسه اعداد

اهداف جزئی آموزش

مقایسه اعدادچهاررقمی بااستفاده ازنمادهای  >=<

درست کردن اعدادچهاررقمی بااستفاده ازچرتکه اعداد

مقایسه کردن اعداددبااستفاده ازچرتکه

مقایسه اعدادبدون استفاده ازچرتکه

جمع وتفریق اعدادچهاررقمی

اهداف رفتاری

دانش آموزان بتوانند بااستفاده ازجدول ارزش مکانی اعدادراباهم مقایسه کنند(دانشی)

دانش آموزان بتواننداعدادچهاررقمی رامقایسه کرده وبااستفاده ازجدول ارزش مکانی جمع وتفریق مربوط به آن هاراانجام دهند(دانشی)

 دانش آموزان بتوانند اعدادراازجدول خارج کرده وجمع وتفریق کنند(مهارتی)

دانش آموزان بتوانندروش آموخته شده رادرحل مسئله به کارگیرند(دانشی)

دانش آموزان برای فهمیدن درس ازخودعلاقه نشان دهند(نگرشی)

دانش آموزان بااحترام به سخنان معلم گوش دهند(نگرشی)

 

 

رفتارورودی

سلام

سلام دخترای مهربون حالتون خوبه   

بله ... خداروشکرکه همتون خوبید

خوب تامن وسایلموجابه جاکنم شماتکالیفتون روبذاریدروی میز اماقبلش حضوروغیابی داشته باشیم دخترگلم زهرافاطمه جون سیمین جون ...

گروه نسترن: تکالیفتون رسم انواع خط هاونام گذاری آن هابود آفرین کارتون عالی بود

گروه مریم: تکالیف شمااندازه گیری اضلاع شکل هاومحاسبه محیط آن ها بوسیله نوشتن جمع برای آن هابود کارتون روخیلی تمییزومرتب والبته درست وبادقت انجام دادید

گروه یاس :تکلیفتون حل مسائل مربوط به اندازه گیری سطح ومساحت شکل هابودبله خیلی بادقت انجام دادید افرین به شمادخترای گلم

گروه لاله: تکلیف شمادرست کردن مربع ومستطیل بااستفاده ازمقوا بودکه بایدمحیط ومساحت آن هارونیز محاسبه میکردید شکلاتون روخیلی بادقت وقشنگ درست کردیدمحاسبتون هم کاملا درسته بارک الله به دخترای باهوشم

گام اول درتدریس گانیه

ایجادانگیزه

چون دخترای خوبی بودیدوتکالیفتون روعالی انجام دادید میخوام براتون یه قصه بگم

یه روزعلی کوچولو میخواست تکالیفشوانجام بده همینطورکه داشت کیفشومیگشت تامدادوپاک کنشودربیاره یهو دیدپاک کن ومدادش نیست هرچی گشت اوناروپیدانکردتااینکه خسته شدوخیلی ناراحت موضوع روبه مامانش گفت مامان علی کوچولوبه اون گفت چراحواسشوجمع نکرده ووسایلشوگم کرده علی ازمامانش معذرت خواهی کردوقول دادکه دیگه تکرارنمیشه مامانش به اون پول دادتابره ازفروشگاه لوازم اتحریر مدادوپاک کن بخره علی کوچولو باشادمانی به مغازه رفت وبه اقای فروشنده گفت یک پاک کن ومدادمیخوام فروشنده به اودادوگفت قیمت مدادوپاک کن روروی هم به علی کوچولوگفت ولی علی کوچولوازفروشنده خواهش کردکه قیمت هرکدوم روجداگانه بگه فروشنده پاسخ دادمداد1425تومان وپاک کن 1250تومان علی کوچولو داشت فکرمیکردکه قیمت کدوم بیشتره ؟وهم چنین حساب میکردببینه مدادوپاک کن روی هم چقدمیشه؟

گام دوم درتدریس

آگاه ساختن ازهدف

دخترای من درس امروزروخوب گوش کنید تابتونید بفهمید علی کوچولو چطورقیمت وسایل روحساب کرد خوشتون اومدازقصه دانش آموزان:بله

گام سوم گانیه درتدریس

یادآوری پیش نیازها ارزشیابی تشخیصی

بچه های گلم جلوی من چی میبینید؟چرتکه اعداد که مثل جدول ارزش مکانی میمونه

افرین حروفی که اینجانوشته نشانه کدوم ارزش مکانی اعداداست؟ه یعنی هزارها ص صدگان د دهگان وی یکان آفرین حالا میتونیددعدد 852 رودرچرتکه هاتون نشان دهید؟

افرین دخترای باهوشم

گام چهارم درتدریس گانیه

ارائه محرک

چرتکه یکی ازدانش آموزان راگرفته وکمی راجع به درس به آن هاتوضیح میدهیم

بعدازدانش آموزان میخواهیم درگروه باچرتکه های خوداعدادمختلف راتمرین کرده  وروی برگه بنویسندومقایسه کنند درمرحله بعدمعلم تعدادی سوال باتوجه به متن وکمی فراترازآن مانندسوالات زیرراکه ازقبل طراحی کرده بین اعضای تیم توزیع میکند وازآنهامیخواهدبه صورت فردی به سوالات پاسخ دهند

 

 

1-برای مقایسه دوعدد3425و3431 ابتدادوعددراباحذف رقم های یکان دهگان وصدگان وقراردادن صفربه جای آن هابنویسیدومقایسه کنید

حالا باحذف رقم های یکان ودهگان بنوسیدومقایسه کنید

حالاباحذف رقم های یکان دوعددرابنویسیدومقایسه کنید

کدام حالت هامناسب تراست چرا؟

2-عددهای نوشته شده درهرسطررابه ترتیب ازکوچک به بزرگ بنویسید

4010    4000 4020 40085

1318 1315  1313    1319  1316

علامت >=< بگذارید

4000         987         4970           5020        90+47          137

 3-حاصل جمع وتفریق هاراباتوجه به نمونه بدست آورید 

3241                         5431

1127                          1408

4241

 

 

7438                      8947

6145                      5634

1438

4-مهردادداخل کیف پول خودرانگاه کرد دواسکناس 1000تومانی یک اسکناس 2000تومانی ودواسکناس 500تومانی داشت مهردادچقدرپول داشت؟

 

پس ازپاسخگویی معلم برگه هاراجمع اوری کرده وارزشیابی رابه صورت فردی لحاظ میکند

درمرحله بعدازفراگیران میخواهدکه همان سولات رابه صورت گروهی پاسخ دهند ومعلم دوباره سوالات راجمع اوری کرده وارزشیابی رابه صورت گروهی لحاظ میکند

نیازبه تلاش بیشتر

قابل قبول

خوب

خیلی خوب

اسامی گروه ها

 

 

 

 

 

نسترن

 

 

 

 

مریم

 

 

 

 

یاس

 

 

 

 

لاله

 

گام پنجم معنی دارکردن تمام جملات رمزگذاری شده

خوب حالا سرگروه گروه نسترن بیادپای تخته وبرای بچه هاتوضیح بده که چگونه سوال یک برگه روحل کردند؟

یکی ازاعضای گروه مریم پای تابلوبیاد چگونگی حل سوال دورابرای بچه هاتوضیح بده

هریک ازاعضای  گروه یاس سوال سه رابرای بچه هاحل کرده ومراحل حل ان راتوضیح دهند

مهشیدازگروه لاله پای تابلوبیادوسوال 4روبرای بچه هاحل کنه وتوضیح بده چه جوری به پاسخ رسیده است؟

بارک الله به همه ی گروه هاکارتون فوق العاده خوب بودیه دست به افتخارخودتون بزنیدویه دست دیگه به افتخارمهشیدکه خیلی خوب پیشرفت کرده بزنید

گام ششم فراخوان عملکرد

بچه هاچرتکه هاتون روروی میزبگذاریدوبه سوالات من پاسخ بدید

2تاحلقه قرمزو3تاحلقه زردو2تاحلقه سبزو5تاحلقه آبی میشه چه عددی؟

3325 حالا4تاحلقه قرمزو2تاحلقه زردو4تاحلقه سبزو2تاحلقه آبی میشه چند؟4242

افرین حالاکدوم بزرگتره؟4242 آفرین به دخترای گلم ازاین تمرین چه چیزی رویادگرفتیم؟ یادگرفتیم که چگونه عددهاروباهم مقایسه کنیم وهم چنین عددی که رقم هزارهای آن بیشتره بزرگ ترازدیگری است واعدادی که همه رقم هایش مثل هم هستندباهم مساویند آفرین خیلی خوب یادگرفتید

گام هفتم تدارک بازخورد

خوب بچه هاحالااعداد4025با3451روباهم مقایسه کنید افرین

گام هشتم ارزیابی عملکرد

خوب به این جمع وتفریقی که روی تخته نوشتم توجه کنیدهرگروهی که زودترجوابوبدست بیاره جایزه داره

 

4254            5524

3141            3215

ازتعدادزیادی میخواهیم که آن راپای تخته حل کنند

گام نهم افزایش یادگیری ومروردرس

خوب 7تاحلق قرمزبا5تاحلقه زردو4تاسبزمیشه چند؟7540

4تاقرمزو4تازردو3تاسبزو6تاآبی میشه چند؟4436

کدوم بزرگتره ؟7540 حالاکی میتونه بگه قیمت مدادوپاک کن علی کوچولوچقدرشد؟

2675

تکالیف خلاقانه

بارسم شکل چینه دردفترخود عددهاراباهم مقایسه کنیدجمع وتفریق مربوط به آن هارابنویسید

 
 • تاریخ ارسال : یکشنبه 29 شهريور 1394
 • بازدید : 875 مشاهده

حروف ناخوانا

 

 

 

پایه سوم           حروف نا خوانا

 

هدف کلی :

دانش آموزان با حروف ناخوانا آشنا شوند.

 

اهداف جزئِی:

1- دانش آموزان با مثالهایی از حروف ناخوانا در فارسی آشنا شوند.

2- دانش آموزان بدانند که حروف ناخوانا را نمی خوانند.

3- دانش آموزان با نوشتن حروف ناخوانا به صورت تو خالی آشنا شوند.

 

اهداف رفتاری :

پس از پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود بتوانند :

1- مثال هایی از کلماتی که حروف نا خوانا دارند بزنند.

2- بگویند حروف نا خوانا به چه شکل نوشته می شوند.

3- از روی لوحه حروف نا خوانا به درستی بخوانند.

4- روی لوحه حروف نا خوانا را در کلمات پیدا کنند.

 

روش تدریس :

بحث گروهی – پرسش و پاسخ - نمایشی و .....

 

لوازم لازم:

ماژیک – تخته- کتاب – لوحه – نوار – ضبط صوت و....

 

رفتار ورودی :

سلام واحوال پرسی - حضور و غیاب – توجه به حالات روحی و روانی دانش آموزان- آماده کردن جو کلاس برای شروع درس

 

تعیین رفتار ورودی:

1- دانش آموزان باید با حروف آشنا باشند.

2- دانش آموزان باید بتوانند حروف نا خوانا را در فارسی تشخیص دهند.

 

ایجاد انگیزه و آماده سازی:

نصب لوحه به تخته و خواندن سوره ی حمد به صورت گروهی

 

ارائه ی درس:

ابتدا دانش آموزان را به دو گروه تقسیم می کنیم و از یک گروه می خواهیم که یک آیه را بخواند و گروه دوم تکرار کند و تا پایان سوره این کار را ادامه می دهیم و اگر احساس کردیم که دانش آموزی به صورت انفرادی مشکل دارد از او می خواهیم تکی بخواند تا اشکالاتش رفع شود .

و بعد یک بار سوره را برای یادگیری بیشتر از ضبط پخش می کنیم.

بعد درس جدید را شروع می کنیم و می گوییم که امروز قرار است که درس جدیدی بیاموزیم و درس را با مثالی از کلمات نا خوانا در فارسی شروع می کنیم و بعد از درک کامل حروف نا خوانا در کلماتی مانند خواهر و خواب می گوییم که از این کلمات در قران نیز وجود دارد و برای آن ها مثال می زنیم و می گوییم که این کلمات حروفی دارند که  توخالی هستند و به همین دلیل آن ها را نمی خوانیم .

بعد از تمرین حروف نا خوانا به دانش آموزان می گوییم که حروف نا خوانا انواع متفاوتی دارند و آن ها را نام می بریم و در مورد آن ها توضیح می دهیم

رفع اشکال

 

ارزشیابی پایانی

از دانش آموزان می خواهیم با توجه به لوحه حروف نا خوانا را نام ببرند و از روی چند کلمه که در آن ها حروف نا خوانا وجود دارد بخوانند .

 

جمع بندی کلی:

 

 تکلیف :

 انواع حروف نا خوانا ( و ،ا،ل،ی )را بر روی مقوا بنویسند و برای آن ها مثال بزنند.

تهیه کننده : خانم هروی

 • تاریخ ارسال : یکشنبه 29 شهريور 1394
 • بازدید : 598 مشاهده

صبح پیروزی

نام درس:داستان صبح پیروزی

مقطع :  ابتدایی               پایه:  سوم                 روش تدریس: مشارکتی و فعال

زمان:20دقیقه                تعداد :6نفر

اهداف کلی :اشنایی با داستان صبح پیروزی

اهداف جزئی :اشنایی با داستان صبح پیروزی -  اشنایی با مفهوم پیروزی – اشنایی با علل پیروزی

اهداف رفتاری : داستان را یاد بگیرد  (دانش)

بتواند داستان را برای بقیه تعریف کند (مهارت)

به شنیدن داستان و کشیدن نقاشی داستان علاقه نشان دهد ولذت ببرد (نگرش)

وسایل لازم :کتاب سوم قران ابتدایی –نقاشی داستان –

رفتار ورودی :معلم با چهره ای شاد وخندان وارد کلاس می شود وبچه ها هم شعار (((واحسن کما احسن الله اتیک)))

(همان طور که خدا به توخوبی کرده است به دیگران خوبی کن )را می خوانند .به به سلام بر گل های  قشنگم .خوبید .احوالتون چطوره .بچه ها جاتون راحته .اخمو نباشیدا شاد باشید و بخندید چون سالمین

یکی از بچه ها میگه خانم مریم نیومده معلم میگه وای چرا؟خانم فکر کنیم مریض شده ای وای .بچه ها بیاین باهم دعا کنیم تاحالش خوب بشه و بیاد سرکلاس تا از درساش جا نمونه خب بقیه همه اومدن خداروشکر

ارزشیابی تشخیصی :خب حالا دوتا دوتا بیاین پای تخته واز هم در مورد درس قبلی سوال کنید و من هم نمره میدم .

افرین همه درس قبلی رو بلد بودن فقط زهرا  خانم خوب بلد نبود زهرا جان بیشتر تلاش کن افرین حتما مشکلی داشته که نتونسته خوب یاد بگیره  نماینده کلاس بهش  کمک کن تا قشنگ یاد بگیره .

بچه ها امروز میخوایم یه داستان دیگه یاد بگیریم

اجرای درس

گام اول :معرفی متن : بچه ها درسمون در مورد یه جنگی هست که اخرش مسلمونا پیروز میشن

گام دوم :گروه بندی کردن بچه ها

گام سوم :اجرای درس

معلم نقاشی داستان رو که روی مقوا کشیده روی تابلو نصب میکند

خب حالا هر گروه باهم و اروم داستان رو بخونید

خوندید .خب حالا سر گروه احسان بیاد پای تابلو واسه همه بلن بخونه .افرین حالا سر گروه ایمان شما بیا بقیه داستان رو بخون . افرین برو بشین

ارزشیابی تکوینی :معلم از بچه ها در مورد داستان میپرسد .خانم کریمی جنگ در مورد چه کسی بود ؟خانم ما بلد نیستیم  چرا مگه گوش ندادی ؟شما خانم مرادی بگو  خانم ما.......

رفع نقص و مرور درس :خب بچه ها مثل اینکه خوب یاد نگرفتید  خب اشکالی نداره دوباره میخونیم .حالا ازروی نقاشی پای تابلو براتون داستان رو میگم  خب به نقاشی نگا ه کنید .

و معلم داستان را برای انها تعریف میکند

ارزشیابی پایانی :از تک تک بچه ها در مورد داستان سوال میشود

تکلیف خلاقانه :بچه ها جلسه بعد از این درس سوال میکنم .بچه ها حضرت عتی جنگ های زیادی انجام داده اند هرکس یک داستان از جنگ حضرت علی بنویسه و بیاره  خسته نباشید بچه ها

 
 • تاریخ ارسال : یکشنبه 29 شهريور 1394
 • بازدید : 510 مشاهده

یاد اوری تنوین

نمونه طرح درس قرآن پایه سوم ابتدایی

1- مشخصات :

نام درس : یاد اوری تنوین                                    پایه اول دبستان

تعداد دانش آموزان : 20 نفر            زمان تدریس : 40 دقیقه

دانشجو : عصمت زرا بیگی

2 هدف کلی : آموزش خواندن صحیح قرآن

3- هدف جزئی : تمرین کردن انواع تنوین و خواندن آیه  که دارای تنوین هستند .  

4- اهداف رفتاری

پس از پایان درس از دانش اموزان انتظار می رود .

- کلمات و عبارات دارای تنوین دار خوب و روان بخوانند (مهارتی )

- با نگاه کردن به کتاب به صورت انفرادی آیات درس را به بخش بخوانند (مهارتی )

- معنای کلمات ساده پیاپی قرآنی فرا گیرند (نگرشی )

قرآن را پاکیزه نگه می دارند و بر آن احترام می گذارند . (عاطفی )

5- وسایل و تجهیزات : کتاب درسی لوحه

6- روش تدریس : تلفیقی

7- چیدمان کلاس : گروه های دو نفره

8- نحوه ورود به کلاس : سرحال و با خنده و پر انرژی وارد کلاس می شویم . با نام خدا شروع به صحبت می کنیم بعد از احوالپرسی حضور و غیاب می کنیم . تکالیف جلسه قبل را نگاه می کنیم .

9- ارزشیابی آغازین

ابتدا لوحه درس قبل را روی تابلو می چسبانیم و از دانش آموزان می خواهیم به صورت دسته جمعی آن را بخوانند و سپس چند تا از دانش آموزان ابتدا دسته جمعی و سپس تک تک آیات را بخش بخش می خوانند .

10- ایجاد انگیزه بچه ها یادتونه که تو سرزمین علامتها سه تا برادر بودن    َ  ِ  ُ که با بقیه برادر ها شبیه بودند و گاهی وقت ها باهم اشتباه گرفته می شوند بنابراین تصمیم گرفتند یک کاری انجام دهند تا با بقیه حروف اشتباه گرفته نشوند . تا تونستن یکی مثل خودشون رو بشناسند.  تا 2 تا بشن مثل ( َ    مثل    ً )     ( ِ    مثل  ِِ    )   ( ُ    مثل      ٌ ) که اسمشو تنوین گذاشتند.

 11- ارائه درس : ابتدا لوحه حروف الفبا تنوین دار به تابلو می چسبانیم و با اشاره به هر حرف از دانش آموزان می خواهیم با صدای بلند بخوانند. سپس از روی کتاب به طور انفرادی بخوانند . سپس لوحه لغات را به تابلو می چسبانیم و با اشاره به هرکدام دانش آموزان آن را بخش بخش با صدای بلند می خوانند.

و بعد به صورت انفرادی و شمره و آرام از روی کتاب می خوانند .  

12- ارزشیابی تکوینی : زمانی که بچه ها لغات و حروف تنوین دار را میخوانند عملکرد آنها را ارزیابی می کنیم  .

13- جمع بندی و خلاصه درس : دانش آموزی که بهتر از بقیه لغات را می خواندیک بار با صدای بلند لغات تنوین دار را می خواند و اگر در لغتی اشکال داشتند آن را دوباره روی تابلوی بزرگ می نویسیم و تکرار می کنند تا یاد بگیرند. 

14- ارزشیابی پایانی : خود دانش آموران به صورت انفرادی لغات را می خوانند تا ببنیم خوب یاد گرفته اند یا نیاز به تمرین دارند !

15- تکلیف منزل: آیات درس جدید را برای خانواده هایشان بخوانند یک آیه از قرآن را به طور دلخواه بنویسند و و تنوین های آن را مشخص کرده و به کلاس بیاورند

 • تاریخ ارسال : یکشنبه 29 شهريور 1394
 • بازدید : 669 مشاهده

وَ اَمرُهُم شُوری بَینَهُم

هدف کلی : آموزش قرآن سوم دبستان

هدف جزیی : آموزش پیام قرآنی «  وَ اَمرُهُم شُوری بَینَهُم » افراد با ایمان، کارهای خود را با مشورت یکدیگر انجاممی دهند.

اهداف رفتاری :

1.      بعد از تدریس به ازرش و فایده مشورت پی می برد. ( نگرش )

2.      دانش آموز می فهمد با مشورت کردن می تواند درجه ی خطا کردن را به حداقل برساند. ( نگرش )

3.      چند کاری را که با مشورت کردن توانسته بهتر انجام دهد را نام ببرد. ( دانش )

4.      به همکاری و مشارکت با دوستانش در کارها علاقه نشان می دهد. ( نگرش )

5.      در تصویر پیام قرآنی هر چیزی که می بیند بیان کند. ( دانش )

6.       جهت قرائت صحیح پیام قرآنی تلاش می کند. ( مهارت )

وسایل مورد نیاز :

کتاب درسی، ماژیک، تخته، مقوای سفید، چند تصویر، مقوایی که پیام قرآنی روی آن نوشته شده.

روش تدریس : گروهی پرسش و پاسخ مکاشفه

چیدمان کلاس : چهار گروه 5 نفره به شکل U

 

 

 

رفتار ورودی :

ورود به کلاس، سلام سلام بچه ها خوبید همه انشاء الله ؟ اَلحَمدُلِلّهِ، حضور و غیاب بچه ها و دیدن تکالیف جلسه قبل و با ذکر یک صلوات و نوشتن به نام خدا روی تخته و بعد بچه ها را با گروههای 5 نفره تقسیم می کنیم.

ارزشیابی تشخیصی

معلم : خوب بچه های عزیز درس جلسه قبل رو یاد گرفتید و بعد از پرسیدن درس جلسه قبل از بچه ها می گوید بچه ها امروز می خواهیم با هم یه درس دیگه از کتاب رو یاد بگیریم.

ایجاد انگیزه و ارائه درس :

معلم وارد کلاس می شود و چند کاغذ و مقوای لوله شده ای که در دست دارد را روی میز می گذارد و می گوید : وقتی می خواستم به کلاس شما بیایم در سالن مدرسه دانش آموزانی را دیدم که مشغول نصب تراکت و پوستر و عکس به تابلوهای اعلانات بودند شما می دانید چه خبر است ؟ ( دانش آموزان در گروههای خود جای گرفته اند ) بچه ها هر کدام چیزی گفتند یکی از دانش آموزان گفت : خانم انتخابات شورای دانش آموزی است. معلم گفت : یعنی دانش آموزان را انتخاب می کنید برای چه کاری؟ یکی از بچه ها گفت : تا خواسته های ما را به مسئولین مدرسه اطلاع دهد و رابط ما با دفتر مدرسه باشد. معلم : به به چه کار خوبی، خوب بچه های عزیز شما چطور بهترین دانش آموز را انتخاب می کنید بچه ها با هم گروهی خود مشورت می کنند یکی از سر گروهها بلندی می شود و می گوید : با مشورت کردن با معلمان، بزرگترها و دوستانمان می توانیم بهترین را انتخاب کنیم معلم دوباره می پرسد : چرا مشورت می کنید مگر نظر خودتان را قبول ندارید؟ بچه ها دوباره با هم مشورت می کنند یکی از بچه ها می گوید : شاید دیگران فکرشان بهتر از ما باشد.معلم : چطور می فهمید فکر او بهتر است بچه ها بعد از مشورت می گویند : وقتی همه نظر می دهند بهترین فکر که راه درست است معلوم می شود. معلم : بچه ها شما در کارهایتان چقدر با بزرگتر ها مشورت می کنید؟ یکی از دانش آموزان : در بیشتر کارها وقتی نتوانیم به تنهایی به نتیجه برسیم و بخواهیم نتیجه بهتری بگیریم با آنها مشورت می کنیم و راهنمایی می خواهیم.

معلم : آفرین بچه های عزیز و مقوای سفید را به تخته نصب می کند و اطراف آنرا پر از تصاویر و چند نوشته می کند. تصاویر یک روزنامه دیواری، نقاشی، مجله رشد نوآموز، مراسم تولد و کلمه انتخابات شورای دانش آموزی و .... بعد می گوید : بچه ها کدامیک از این تصاویر نیاز به مشورت و هم فکری دارد. اول با اعضای گروه خود مشورت کنید و یک نماینده از هر گروه بیاید و تصویری را که انتخاب کرده اید را روی مقوای سفید بچسباند. بعد از مشورت بچه ها یک نماینده از هر گروه می آید و تصویری را که انتخاب کرده اند را روی مقوای سفید می چسباند معلم می گوید : آفرین بچه ها شما تصاویر درست را انتخاب کردید ما برای درست کردن روزنامه دیواری، مجله، انتخاب بهترین فرد در انتخابات شورای دانش آموزی و مراسم تولد و .... نیاز به مشورت و کمک دیگران داریم تا بتوانیم نتیجه بهتری بگیریم و با شنیدن نظر دیگران می توانیم کارهایمان را بهتر انجام دهیم. حالا کتابهایتان را باز کنید چند دقیقه با اعضای گروه خود مشورت کنید و نظرتان را در مورد این تصویر بگویید. بعد از شنیدن نظرات دانش آموزان و تکمیل جملات آنها معلم مقوایی که پیام قرآنی را روی آن نوشته است را روی تخته نصب می کند و می گوید : حالا این آیه را با هم می خوانیم دانش آموزان به همراه معلم پیام قرآنی و معنی آن را می خوانند.

ارزشیابی تکوینی

بچه های عزیز چرا باید در انجام کارهایمان با یکدیگر مشورت کنیم؟

ارزشیابی تکوینی در حین ارائه درس انجام شده است.

جمع بندی و رفع نقص

معلم مطالب را جمع بندی می کند و می گوید : بچه ها انسانها باید از نظرات یکدیگر آگاه شوند تا بهترین فکر و اندیشه را انتخاب کنند. ما باید برای انجام کارهایمان با بزرگتر ها و همکلاسیهایمان و افراد درستکار مشورت کنیم تا از نظرات آنها استفاده کنیم و کارهایمان را بهتر انجام دهیم. و از دانش آموزان می خواهیم اگر سوالی دارند بپرسند.

ارزشیابی پایانی

1.      بتواند جملاتی را درباره ی اینکه چرا در کارهایمان با دیگران مشورت می کنیم بیان کند.

2.      چند کاری را که با مشورت کردن انجام داده نام ببرد.

تکلیف پایانی

1.      با کمک والدین خود یک آیه و یا سخن درباره ی مشورت کردن پیدا کنند و به کلاس بیاورند.

2.      به کمک والدین خود پیام قرآنی را همراه معنی آن بخوانند و یا آن را حفظ کنند.

3.      و یا اگر خاطره ای درباره ی مشورت کردن دارند بنویسند و به کلاس بیاورند.

با ذکر یک صلوات کلاس را به پایان می رسانیم.

 

 • تاریخ ارسال : شنبه 28 شهريور 1394
 • بازدید : 1390 مشاهده

چشمه زمزم

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان: قصه                                                                مقطع: پایه سوم دبستان

زمان پیش بینی: 20 دقیقه                                                 تعداد فراگیران: 20 نفر

محل تدریس: کلاس                                                        روش تدریس: گروهی

 

هدف کلی: آشنایی با داستان های قرآن

هدف جزئی: قصه چشمه زمزم

اهداف رفتاری:

1-    در مورد داستان زندگی حضرت ابراهیم و اسماعیل اطلاع حاصل می کند و از شنیدن قصه لذت می برد. (عاطفی/نگرش)

2-    علاقه به خداوند و توکل بر خدا و سپردن همه چیز به خداوند را یاد می گیرد. (نگرشی)

3-    آشنایی با آب زمزم (شناختی)

4-    آشنایی با معجزات پیامبران (دانش)

وسایل مورد نیاز: کلاس درس، دانش آموز، آب ، تصاویر قصه، میوه های پلاستیکی برای گروهبندی

رفتار ورودی:

معلم: سلام سلام صد تا سلام، هزار و سیصد تا سلام، الحمدلله خوب هستین.

دانش آموزان: سلام سلام خانم جون الحمدلله خوب هستیم.

معلم: بچه ها وضو دارین؟

دانش آموزان: بله

معلم: در کلاس قران وضو فراموش نشود. هر کاری با نام خداوند بزرگ و منان، پس همه با هم:

دانش آموزان: به نام خداوند بخشنده و مهربان

معلم دفتر حضور و غیاب را بر می دارد و حاضر و غایب می کند.

 

ارزشیابی تشخیصی:

معلم: درس جلسه قبل را که سوره ابراهیم آیات 34 تا 42 باشد را از بچه ها پرسش می کند.

ارائه درس:

ایجاد انگیزه: معلم می رود بیرون و با پارچ آبی که تهیه کرده، به کلاس می آید و به بچه ها می گوید که لیوان هایشان را از کیف هایشان در آورند. و برای همه کمی آب می ریزد تا بخورند.

بچه ها با خنده و شادی آب را خورده و بعضی می گویند: خانم ما که تشنه مون نیست.

معلم: عزیزم بخور خوشمزه است.

دانش آموزان: خانم مگه آب خوشمزه میشه.

معلم: این آب با آبهای دیگه فرق می کنه.

دانش آموزان: مگه آب خوردنا با هم فرق می کنن؟

معلم: بچه ها این آب زمزمه.

دانش آموزان: زمزم؟!....

معلم: آره کی می دونه آب زمزم چه آبیه؟

دانش آموزان: خانم مامان بزرگ من از مکه آورده بود. مثل شما می گفت: بخورید، تازه مریض ها رو هم شفا می ده.

معلم: آره گل من، بچه ها آب زمزم، تو مکه است، هر کسی میره مکه، از این آب میاره. این آب با آبهای دیگه فرق داره، اگه یقین داشته باشید، حتی مریض ها رو هم شفا میده.

بعضی از بچه ها با خنده: خانم خوشمزه است، یه مزه خاصی داره؟

معلم: دوست دارید در مورد آب زمزم قصه بشنوید:

دانش آموزان: بله

معلم پس خوب گوش کنید: .......

(معلم قصه جوشیدن آب زمزم از زیر پای حضرت اسماعیل را تعریف می کند و در حین قصه تصاویر را هم می چسباند)

 

ارزشیابی تکوینی:

معلم: حالا زرنگا بگن، ببینیم کی حواسش به قصه بود.

1-    پدر حضرت اسماعیل کی بود؟

2-    مادر حضرت اسماعیل کی بود؟

3-    هاجر چند بار فاصله بین دو کوه را دوید؟

4-    هاجر چه کسی را شکر کرد؟

5-    آب زمزم در کدام شهر است؟

ارزشیابی پایانی:

انتظار می رود،

1-    دانش آموزان با اسامی بعضی از پیامبران آشنا شوند.

2-    دانش آموزان بفهمند که در کارهای خود باید بر خدا توکل کنند.

3-    دانش آموزان با خاصیت شفابخشی آب زمزم آشنا شوند.

تکلیف خلاقانه:

معلم: بچه های عزیز هر کدام یکی از این تکلیف ها را انتخاب کنید.

1-    یک نقاشی در مورد داستانی که شنیدید بکشید.

2-    از دیگران پرس و جو کنید و نام کتاب حضرت ابراهیم را بنویسید.

3-    در مورد آب زمزم از بزرگترها بپرسید و نظرات آنها را بیاورید.

4-    مکه در کدام کشور است؟

 • تاریخ ارسال : شنبه 28 شهريور 1394
 • بازدید : 662 مشاهده

سوره زلزال

موضوع:

آموزش قرآن

 

مقطع:ابتدایی

 

 

پایه:سوم

 

تعداد فراگیران:20نفر

 

 

زمان تدریس : 40 دقیقه

 

 

روش تدریس: فعال

 

 

نوع ارزشیابی: شفاهی

هدف کلی:آموزش  قرآن کریم

هدف جزئی:آموزش سوره زلزال

هدف رفتاری:توانایی خواندن آیات سوره ی زلزال

حیطه شناختی:آشنایی با آیات، معنا و مفهوم سوره ی زلزال

حیطه روانی و حرکتی:توانایی خواندن سوره ی زلزال

حیطه عاطفی:علاقه به زیبا خواندن سوره زلزال

وسایل مورد نیاز:کتاب، لوحه، ضبط صوت

رفتار ورودی: معلم با مهربانی و سلام  وارد کلاس می شود و با نام و یاد خدا  درس و کلاس راشروع می کند بعد از آن به حضضور وغیاب  و دیدن تکالیف دانش آموزان می پردازد و اگر اشکالی داشتند آن را برطرف می کند.

ارزشیابی تشخیصی:

معلم قبل از ارائه ی درس جدید از دانش آموزان سئوالاتی درباره ی درس گذشته می پرسد تا مطمئن شود درس گذشته را فرا گرفته اند و آنها را برای درس جدید آماده می کند.

وسایل مورد نیاز:کتاب، ضبط صوت، نقاشی

ایجاد انگیزه: برای ایجاد انگیزه می توانیم از روش های مختلف استفاده کنیم مثل شعر، داستان و ... یا از تجربیات دانش آموزان در مورد این موضوع صحبت کنیم در مورد این که هر کس هر کاری انجام دهد  نتیجه آن را می بیند.

گام اول: با گفت و گو با دانش آموزان درس را آغاز می کنیم درباره ی کارهای خوب و بد و نتیجه ی آن ها با ایشان بحث می کنیم. می توانیم دانش آموزی را مثال بزنیم که به سخنان و راهنمایی های خیرخواهانه پدر و مادر، معلم مدرسه توجه دارد. همیشه درسش را می خواند و تکالیفش را انجام می دهد و در نتیجه در پایان سال نمرات درخشانی در کارنامه او ثبت می شود. هم معدلش که نشان درجه ی علمی اوست بالاست و هم دارای بهترین نمره ی انضباط است که نشان شخصیت و ادب اوست.

همه از او راضی هستند خودش هم، خاطرش آسوده است . اما دانش آموزی که تنبلی می کند و غافل است و عمر و وقتش  را بیهوده هدر می دهد و نظم و برنامه در زندگی ندارد و اوقات خود را به بطالت می گذرانند در پایان  سال نمراتی در کارنامه اش می بیند که باعث شرمندگی است او روی  آن را ندارد که کارنامه خود را به پدر و مادر نشان دهد او پشیمان است و افسوس می خورد که کاش از فرصت و وقت خود خوب استفاده می کرد ولی دیر شده ودیگر پشیمانی سودی ندارد حالا که بچه ها کم کم آماده شدن درس جدید را شروع می کنیم و از دانش آموزان سئوال می کنیم که چه نتیجه ای از این داستان گرفتیم  و اگر دانش آموزان درست جواب دادند  آنها را تشویق می کنیم و آنها در مورد اینکه هر کس نتیجه کارهای خودش چه بد یا خوب را می بیند صحبت می کنیم.

گام دوم:

لوحه ی سوره ی زلزال را  در مقابل  دانش آموزان  نصب و به آنها می گوییم که قرار است سوره ی دیگری از قرآن را یاد بگیریم  که در مورد کارهای ما و نتیجه آن است بعد تدریس را شروع می کنیم.

گام سوم:

معلم به هر یک از بخش های کلمه اشاره  می کند و از دانش آموزان می خواهد به صورت دسته جمعی بخوانند و آن وقت به بخش های کلمات هر سطر اشاره  می کند و هر بار یک دانش آموز یک سطر را به صورت انفرادی بخش بخش می خواند.

گام چهارم: نوار آموزشی که از قبل برای پخش آیات سوره ی زلزال آماده شده پخش می شود. مطابق دستور نوار دانش آموزان آیات را گوش می دهند و همراه آن می خوانند هم زمان آموزگار با خط کش یا چوب اشاره کلمات را نشان می دهد.

ارزشیابی تکوینی:

از دانش آموزان می خواهیم داوطلبانان هر کدام یک سطر را به طور شمرده و آرام بخوانند.

ارزشیابی پایانی:

در پایان از دانش آموزان  می خواهیم از روی کتاب سوره ی زلزال را برای ما بطور کامل بخوانند.

تکلیف خلاقانه:

از دانش آموزان می خواهیم چند تا از کار خوب که انجام دادن و نتیجه خوب گرفتند بنویسید.

 • تاریخ ارسال : شنبه 28 شهريور 1394
 • بازدید : 652 مشاهده

سوره هایی ازقران که بانام میوه

موضوع : آموزش قرآن کریم         مقطع: ابتدایی          پایه : سوم      محل تدریس : کلاس

زمان پیش بینی شده : 20 دقیقه     روش تدریس : فعال          نوع ارزشیابی : شفاهی   

تعداد فراگیران : 20 نفر

- هدف کلی : اشنایی باسوره هایی ازقران که بانام میوه هستند.

هدف جزئی: دانش اموزان بتوانند این سوره هارامانندنوارروخوانی کنند.

- گام اوّل:

      ابتدا فراگیران درزنگ تفریح وضوگرفته وتمیزوپاکیزه وارد کلاس درس شده اند وگروه بندی هنگام وارد شدن به کلاس درس انجام می گیرد و گروه ها با توجّه به کارت هایی که به طوراتفّاقی ازروی میز بر می دارند.(و در ضمن نام گروه ها را ازمیوه هایی که درقرآن بیشترنام برده شده استفاده می کنیم مانند انجیر، زیتون ،رطب ،انار، سیب و…)گروه ها باتوجّه به کارت هایی که دردست دارند همد یگررا یافته وباگروه خود سرجای خود می نشینند

 وبرای گروه  خود به کمک یکدیگرسرگروه انتخاب می کنند.

  رفتار ورودی:  معلّم وارد کلاس می شود ،سلام سلام بچّه ها  حالتون جطوره؟

   دانش آموزان پاسخ می دهند خوبیم شکرخدا نشسته ایم.

    معلّم :آماده ی آماده اید؟

    دانش آموزان:آماده ی آماده،برای درس قرآن هستیم. 

    معلّم: با یادخدا وپس ازبررسی وضعیت جسمی وروحی فراگیران به حضور و غیاب دانش آموزان به صورت گروهی پرداخته وتکالیف جلسه ی قبلی رامورد بررسی قرارمیدهیم  وبا توجّه  به  کیفیت آنها  موارد  تشویق  ویا احیانأ موارد تذکرات لازمه را به آنها بدهیم.

  گام دوم: ارزشیابی تشخیصی (پرسش از دروس قبلی): اعضاءِ هر گروه که شامل سه نفرمی باشند دو آیه ازدروس قبلی را با انتخاب معلّم هم صدا شبیه نوارقرائت می کنند و گروهی را که بهترو مثل نوارمی خوانند و قواعد لازم را رعایت می کنند مورد تشویق قرارمی گیرند وازگروه دیگرنیزدرمورد مفهوم  پیام قرآنی ازدروس قبلی  پرسش می شود وازگروه دیگرمی خواهیم نام چند سوره ای را که قبلأ یا دگرفته اند  نام ببرند؟ 

ارزشیابی ورودی:از امادگی بچه ها برای شروع درس جدید اطمینان حاصل میکنیم ودرس را شروع میکنیم.

  گام سوم:ارئه ی درس

 مرحلّه ی اول ایجاد انگیزه:

  ابتدا شعر قرآن بخوانیم را معلّم روی تابلونوشته وبا دانش آموزان می خوانند.

                                                         قرآن بخوانیم

                          ما   پیرو قرآنیم                                     خوش خو ومهربانیم         

                        ماجمله با ایمانیم                                     پرورده ی    قرآ نیم

                        قرآن خود راباید                                    شام  و سحر  بخوانیم

                        کوشش کنیم همیشه                                 تا  معنی اش    بدانیم

                        حکمش عمل نموده                                 از   آن  جدا    نمائیم

                        پیام   محکمش  را                                  به  دیگران رسا نیم .(٢)

  سپس معلّم میگوید: بچّه های عزیزم دوست دارید نام یکی ازسوره های جدید را یاد بگیرید؟

  دانش آموزان:بلی

  معلّم : یکی ازدانش آموزان را که سرگروه میوه انجیر و دیگری را که سرگروه زیتون است صدا می کنیم  و می خواهیم خواص هریک ازمیوه ها را که نام  گروهشان است به صورت نمایش اجرا کنند.وا ز گروه های دیگر می خواهیم که خوب توجّه کنند و بگویند دوستان آنها می خواستند چه چیزی را بیان کنند.

 یکی ازدانش آموزان می گوید:خانم سوره ی تین .

 معلّم:آفرین دختربا هوش یک امتیاز به گروه شما تعلّق می گیرد.ونام درس راکه قبلأ ازمقوا درست کرده ایم روی تخته سیاه می چسبا نیم . 

پخش نوار و جمع خوانی:

نوارآیا ت د رس را پخش می کنیم واز دانش آموزان می خواهیم هرآیه را  باراوّل گوش کنند وباردوم همراه نوار بخوانند ونیزضمن قرائت نوار متن آیا ت درس را نشان دهند و ما نیزآیات درس راروی لوحه ی نصب شده نشان می دهیم .(درضمن می گوئیم بهتراست که درزمان همخوانی با نوار،صدای خود را بلند نکنند تا بتوانند صدای نوار را خوب بشنوند وسپس از قراگیران داوطلب می خواهیم تا آیات درس را با ترتیل وقرائت وشبیه نوار بخونند وبعد آنان که خوب مثل نوار خواندن تشویق می کنیم.و از گروه ها می خواهیم  کتاب های خود را باز نموده سوره ی  تین  را به صورت گروهی یکبارروخوانی کنند وکلماتی را که درآنها اشکا ل دارند ازسرگروه خود بپرسند و برطرف کنند و سپس سرگروه ها دو آیه ازسوره ی تین را قرائت کرده و بقیّه ی اعضای گروه گوش می دهند و اشکالات خود را برطرف کرده ومعلّم هم نقش راهنما ونظارت را دارد تا درس را بطور کامل روخوانی کنند.

بعد از اینکه روخوانی درس در گروه ها تمام شد،آن وقت همه یک صدا ( اعوذ بالله من....و بسم الله الرّحمن الرّحیم)می گویند وروخوانی درس راشروع می کنیم به طوری که هردانش آموزیک سطرازآیات درس را بخوانند.

  در این مرحله هر دانش آموز با توجّه به توانایی خود آیات را به صورت ساده و شمرده و یا حتّی بخش بخش می خواند وآنچه اهّمّیت دارد، آشنایی دانش آموزان با آیات درس وتلاش برای صحیح خواندن آن است که  معلم با تشویق کردن مثل احسن ، تبارک ا... ، آفرین، درسته آنان را به صحیح خواندن آیات ترغیب می کند و اگر دانش آموزی اشتباه خواند آن را بلافاصله تصحیح نمی کنیم بلکه به او فرصت می دهیم  تا  خودش اشکا ل خویش را رفع کند. واشاره می کنیم که دو باره بخوان ودّ قت کن واگرنتوانست ازفراگیران دیگرمی خواهیم که همان آیه  را قرائت کند تا او به اشکال خود متوجّه شود وآن را برطرف کند.(ویا اینکه آن کلمه را روی تخته سیاه نوشته بودیم بخش می کنیم وفراگیران به صورت دسته جمعی تلفظ می کنند.مانندابرّیٌ  وبه این صورت هر دانش آموز یک با ر بخواند وهنگام خواندن باید قواعد را که قبلاً یا د گرفتند ــًـٍــــٌ (تنوین)را رعا یت کنند.

     خوب دختران عزیز وگلم خیلی خوشحالم که امروز توانستید سوره ی دیگری از قرآ ن را یاد  بگیرید  و با آشنا شوید.   

 ارزشیابی تکوینی:

 از دانش آموزان می خواهیم به صورت انفرادی ازهرگروه یک نفرمطابق دستور نوار آیات قرآنی را قرائت کند وهرگروهی که خوب وزیبا قرائت کرد مورد تشویق  قرارمی گیرد.ودرتابلو تشویقات امتیاز داده می شود،وسپس به پیام قرآنی اشاره می کنیم ومی گوئیم این تابلو تشویق مانند آن ا ست که هرکسی که ایمان و عمل صالح نداشته باشدعمل صالحی را نمی بیند وآنهایی که عمل صالح انجام دادند پاداش خود را در جهان آخرت می گیرند ومی بینند.

  سپس می پرسیم بچّه های گلم خداکارهای خوب رادوست داردیا کارهای بد؟دانش آموزان پاسخ     می دهندکارهای خوب را.می پرسیم آیا خداجواب کارهای خوب را می دهد؟

 دانش آموزان: بلی

 می پرسیم : چگونه پاداش می دهد؟ به کارهای بد چه می دهد؟

  دانش آموزان:جواب می دهند ،جزا

ارزشیابی پایانی:

از همه ی بچه ها روخوانی سوره هایی راکه تدریس شد می خواهیم .

اسم سوره های تدریس شده را از همه میپرسیم. ارایه تکالیف:از دانش اموزان میخواهیم سوره های خوانده شده در کلاس را در منزل بخوانندتا روانترشوند.     

 
 • تاریخ ارسال : جمعه 27 شهريور 1394
 • بازدید : 2032 مشاهده

داستان پیامبری حضرت موسی (ع)

قسمت اول

مقطع : ابتدایی      پایه: سوم دبستان        محل: تدریس کلاس          زمان پیش بینی شده :20 دقیقه

نوع ارزشیابی: شفاهی          تعداد فراگیران: 6 نفر            روش تدریس: فعال ، پرسش، پاسخ و قصه گویی

هدف کلی : آشنایی با داستانهای قرآنی

هدف جزیی : آشنایی با داستان حضرت موسی (ع)

اهداف رفتاری: فراگیران با داستانهای قرآنی آشنا شوند (دانش شناختی)

در مورد داستان پیامبری حضرت موسی اطلاع حاصل کرده و از شنیدن آن لذت برده(عاطفی نگرشی)

بتواند در درس زندگی روزمره پیام آن را سر مشق قرار دهد.( مهارت)

در مورد معجزه های حضرت موسی اطلاع حاصل کند. (دانش شناختی)

وسایل مورد نیاز: کتاب، تصاویر در مورد داستان، چسب ، ماژیک ، دانش آموزان ، تابلو

رفتار ورودی : بعد از ورود به کلاس سلام و احوالپرسی می کنیم، سلام بچه ها حالتون خوبه؟ سلامتید؟ خدا رو شکر که امروز هم در کنار شما هستم و با هم قرآن می خوانیم حالا پیام هفته رو بخونید . خوب حالا حضور و غیاب کنم ببینم بچه های گلم همه حاضرند؟ فاطمه جان      زهرا جان      مریم جان     لیلا جان

خوب خدا رو شکر که همه حاضرند

بچه های گلم تکالیف جلسه قبل رو انجام دادین ؟ بذارید روی میز تا ببینم.

بعد از انجام این کار پای تابلو به نام خدا می نویسم و از آنها می پرسم که بچه ها هر کاری را با نام چه کسی آغاز می کنیم؟ آنها پاسخ می دهند با نام خدا پس درسمون را با نام خدا شروع می کنیم.

 بچه ها اولین کار در قرآن خواندن چیه ؟ بچه ها  می گن: وضو گرفتن.

ارزشیابی تشخیصی یا ورودی:

قبل از ارزشیابی ورودی آنها را گروه بندی کرده و از درس قبل از آنها سوال می کنیم. به آنها می گوییم که کتاب قرآن خود را باز کنند و تا چند تا سوال از درس گذشته بکنم ببینم همتون یاد گرفتید یا نه از یکی از گروهها پرسیده و سپس از آن گروه می خواهیم از گروه دیگری بپرسند و به همین ترتیب .

ایجاد انگیزه و ارائه درس جدید :

تصاویر مربوطه را به تابلو چسبانده و روی تصاویر را با برگه سفید می پوشانیم تا مشخص نباشد، بچه های گلم قصه دوست دارید؟ با شنیدن پاسخ بله 

معلم به بچه ها میگه اگه گفتید قصه امروز چیه ؟ بعضی از بچه ها گفتند که قبلاً کتابشون را نگاه انداخته بودند جواب میدن : قصه پیامبری حضرت موسی ( ع)

آفرین دخترای گلم حالا خوب گوش کنین تا اگه سوالی ازتون پرسیدم  جوابمو بدید .

زندگی حضرت موسی بسیار شیرین و پر از خاطره های زیبا بود خدا به او  وهمسرش فرزندانی داد چند سال در شهر مدین ماند ولی بالاخر زمان رفتن از مدین رسید حضرت شعیب تعدادی از گوسفندان خود را به حضرت موسی داد .

حضرت موسی و خانواده اش از مدین بیرون رفتن و به  مصر سفر کردند یک شب آنها در بیابان راه گم کردند و هوا هم خیلی سرد بود در آن لحظه حضرت موسی از دور آتش دیدبه همسرش گفت من به طرف آتش می روم تا شاید بتوانم شعله ای از آن را برای شما بیاورم تا خود را گرم کنیم شاید هم آن آتش راه را به ما نشان دهد .

وقتی حضرت موسی به آتش نزدیک شد درختی نورانی را دید .

یکدفعه صدایی شنید که به او گفت ای موسی من خدای جهانیان هستم این صحرا بیابانی که تو در آن  پا گذاشته ای جای مقدسی است کفشهایت را در بیاور . حضرت موسی کفشهایش را درآورد  .

 دوباره صدایی شنید که میگفت من تو را به پیامبری انتخاب کردم پس آنچه را که به تو میگویم گوش کن و بدان که جز من هیچ خدایی نیست و مرا عبادت کن .

 در این هنگام دوباره صدایی به گوش موسی رسید که می گفت ای موسی چه دوست داری ؟

حضرت موسی گفت : این عصای من است که به آن تکیه می کنم و با آن گوسفندنم را می رانم و از درخت برگ برای آنها می ریزم صدا رسید که میگفت ای موسی عصایت را به زمین بنداز  حضرت موسی عصایش را به زمین انداخت ناگهان عصای حضرت موسی به اژدهایی تبدیل شد حضرت موسی هم ترسید و فرار کرد دوباره به او ندا رسید که ای موسی نترس آن را بردار و ببین که همان عصای توست .

 حضرت موسی اژدها را گرفت و با تعجب دیدکه همان عصایش است .

سه بار دیگر به او ندا رسید که دستت را زیر بغلت ببر و بیرون بیاور حضرت موسی این کار را رد دستش مثل ماه نورانی شد دوباره ندا رسید : ای موسی تو دو معجزه از پروردگارت دری با این دو معجزه به سوی فرعون برو و او را به پرستش خدای یگانه دعوت کن .

حضرت موسی نیز از خداوند خواست که او را در این کار بزرگ یاری دهد . و اجازه دهد که برادرش هارون نیز یار  او  باشد .

 ارزشیابی پایانی حضرت موسی و خانواده اش وقتی از مدین بیرون رفتند به کجا سفر کردند . 

 •    2 تا از معجزه های حضرت موسی را نام  ببرید ؟

خداوند از حضرت موسی خواست که با دو معجزه اش چه کار کند ؟

ارائه تکلیف :

هر کجای داستان را که دوست داشتید نقاشی بکشید .

با کمک بزرگتراتون یکی از دیگر معجزه های  حضرت موسی را بنویسید یا نقاشی کنید .

 
 • تاریخ ارسال : جمعه 27 شهريور 1394
 • بازدید : 869 مشاهده

ضرب یک رقمی

بسمه تعالی

طرح درس روزانه

 

ریاضی پایه سوم

 

موضوع : ضرب اعداد یک رقمی

 

نام استاد : جناب آقای پور شیخ

 

سال تحصیلی 89 88

 

 

نام طراح : عبدالرسول جعفری

      مدت : 20 دقیقه

 

 

 

مشخصات کلی :

نام درس : ریاضی             موضوع : ضرب اعداد یک رقمی         کلاس سوم

مدت : 20 دقیقه     تعداد 30 نفر        مکان : مدرسه بلال حبشی    

نام طراح : عبدالرسول جعفری

 

هدف کلی :

 آشنایی فراگیران با درک و فهم بیشتر مفاهیم و مهارت های ریاضی و بکارگیری این مهارت ها در زندگی روزمره اهداف رفتاری پس ازپایان درس باید بتوانند .

هدف جزئی :

1 ـ حاصل ضرب اعداد یک رقمی را بدانند.

2 ـ جواب تمرین ضرب و مسائل را بدانند.

3 ـ بتواند ضرب کند.

مهارتی ( حیطه شناختی )

1 ـ علامت ضرب را تشخیص دهد .

2 ـ مفهوم ضرب را به صورت ساده بیان کند.

3 ـ عبارت ضرب را از چپ به راست بخواند.

مهارتی ( حیطه روانی حرکتی )

1 ـ کاربرد جدول ضرب را پیدا کنند.

2 ـ روش حفظ کردن جدول ضرب را پیدا کند.

3 ـ توانائی حفظ کردن و بخاطر سپردن ضرب های یک رقمی داشته باشند.

4 ـ بتواند ضرب عدد یک رقمی را بیان کند.

نگرشی ( حیطه عاطفی )

1 ـ علاقه به یادگیری ضرب و کاربرد آن در زندگی روزمره داشته باشند.

2 ـ ایجاد علاقه به خاطر سپردن و حفظ کردن جدول ضرب و تهیه جدئول ضرب.

3 ـ با احساس و درک به مفاهیم مورد نظر برسند.

رفتار ورودی:

قبل از شروع از فراگیران انتظار می رود که درس های قبل را خوب یاد گرفته باشند. جواب تمرینات درس های قبل را بدانند و بتوانند تمرینات خواسته شده را جواب بدهند .

ارزشیابی تشخیصی : ( بعد از ایجاد انگیزه قرار می گیرد)

1 ـ  از فراگیران خواسته می شود که پاسخ ضرب های زیر را بگویند .

7×3                                                =6×3                                            =9×2

2 ـ از فراگیر خواسته می شود تمرینات کتاب را انجام دهد .

3 ـ از دانش آموز خواسته می شود تمرنهای درس قبل را بیان کند .

4 ـ جدول ضرب از چند خانه ی مربع شکل تشکیل شده است ؟

روش انتخابی برای تدریس :

تلفیقی از روش های ( مجسم و نیمه مجسم ، آموزشی مستقیم از طریق هم سالان کاوشگری ـ روش پرس و جو و روش پیش بینی سازمان دهنده ) نمایشی .

وسایل آموزشی :

کتاب ـ جدول ضرب ـ کاغذ ـ تخته سیاه ـ تخته پاک کن ـ گچ ـ گچ رنگی ـ وسایل برای ضرب.

اجرای تدریس :

مراحل آمادگی و ایجاد انگیزه :

با انجام یک بازی به نام ( بازکن و بیاموز ) و گفتگو درباره ی جدول ضرب و اینکه همه دانش آموزان باید آن را یاد بگیرند.

این بازی را دو نفری انجام دهند.

شرح بازی به این صورت است که ابتدا یک مکعب که از قبل ساخته ایم و روی آن عدد 1 تا 6 را نوشته ایم و یا یک عدد تاس منچ یا مارپله آماده می کنیم برای هر نفر یک عدد و یک مقوا که روی آن جدول مسابقه را کشیده ایم از هر گروهی می خواهیم که هر کدام به نوبت 2 بار تاس را بیندازند و عددهایی را که به دست می آورند در جدول که در اختیار دارند نوشته و حاصل ضرب آن را بدست آورند و جدول را کامل کنند و سپس هر دو نفر مجموع حاصل ضرب های خود را محاسبه کنند. کسی که بیشترین مجموع را آورد برنده است . سپس فرد برنده را تشویق می کنیم ،‌ لذا از این طریق هم تمرین و تکرار ضرب های یادگیرفته است و هم آمادگی برای یادگیری درس جدید و سپس گفتگو درباره ضرب که می گویم همه باید آن را یادگیرند و حفظ کنند . خواهم گفت که بعضی ها هستند که توانسته اند جدول ضرب را خوب حفظ کنند و عنوان می کنم که آیا شما می خواهید از یک روش آگاه شوید ؟

پس خود را برای یاد گرفتن درس جدید آماده کنید.

مرحله ارائه درس

با نام خدا و خواندن یک پیام قرآن کریم : سلام و احوالپرسی و حضور غیاب و دقت در وضع روحی وجسمی فراگیران و برطرف کردن مشکلات روحی و جسمی در صورت امکان از فراگیران انتظار دارم که درس های قبل را یاد گرفته باشند و جواب ضرب های

7×3                                                =6×3                                            =9×2

را بدانند وتمرینات و تمرینات خواسته شده جلسه ی قبل و فعالیت های خواسته شده را انجام داده باشند و بررسی و رفع اشکال می کنم .

برای ایجاد انگیزه از آنها می پرسم آیا دوست دارید یک بازی انجام بدهیم ؟

خوب بچه ها این بازی یک مسابقه است با دو نفر ابتدا یک تاس مارپله یا مکعب برای هر دو نفر که از قبل آماده کردیم و روی آن از 1 تا 6 را نوشته ایم و یک مقوا برای هر نفر که روی آن جدول مسابقه کشیده شده است در اختیار آن ها قرار می دهیم از هر نفر می خواهیم که به نوبت 2 بار تاس بیندازند و عددهایی را که به دست می آورند در روی مقوا روی جدول بنویسند و حاصل آن را بدست آورند و این بازی را انجام دهند و جدول کامل شود . سپس هر نفر مجموع حاصل ضرب های خود را محاسبه کنند کسی که بیشترین مجموع را بدست آورده است برنده است و فرد برنده را تشویق می کنیم از این طریق هم تمرین و تکرار ضرب های یاد گرفته شده قبل است و هم آمادگی برای یادگیری درس مورد نظر.

ارزشیابی تشخیص

گام اول ـ  سپس گفتگو درباره جدول ضرب که باید آن را خوب یاد بگیرم و به خاطر بسپاریم و خواهم گفت که بعضی ها هستند که جدول ضرب حفظ کنند و عنان می کنم که آیا شما می خواهید یا دوست دارید از یک آشنا شوید ؟

گام دوم : پس خود را برای یادگرفتن درس جدید آماده کنید .

گام سوم : از یک یا دو نفر از فراگیران می خواهم که روشی را که توانسته اند ضرب را یاد بگیرند و حفظ شده اند را برای دوستان خود بیان کنند از هر روش که باشد . بعد از توضیح فراگیران ، می پرسم آیا دوست دارید با یک روش جدید ضرب 9 را یاد بگیرید؟

گام چهارم : خوب ضرب 9 را با کمک انگشتان دست یا ( بازی کن یا بیاموز؟) توضیح داده و عملی انجام می دهیم به این صورت که :

1 ـ کف دست خود را مقابل خودت بگیر و به انگشتان خود از چپ به راست از عدد 1 تا 10 ختصاص بده.

2 ـ برای ضرب =9×4 انگشت شماره 4 را ببندد مانند شکل

 

 

 

گام پنجم : با توجه که در جدول ارزش مکانی همواره سمت چپ ده تایی ها و سمت راست یکی ها است . انگشتانی که در سمت راست انگشت بسته قرار دارند تعداد یکی ها را نشان می دهند و انگشتانی که در سمت چپ انگشت بسته هستند ، تعداد ده تایی ها را نشان می دهند . با توجه به شکل ، سه انگشت در سمت چپ است . یعنی 30 و 6 انگشت در سمت راست و جمع این دو عدد 36 می شود و می دانید حاصل ضرب  36=9×4 است .

گام ششم : بعد از فراگیران می خواهم با همین روش حاصل ضرب

       9×8                           =9×5                      =9×6  را حساب کنند.

این روش فقط برای یادگیری ضرب 9 می باشد . برای فراگیران نیز تازگی خواهد داشت و با علاقه یاد می گیرند اگر فراگیران در یادگیری از این روش مشکل داشته باشند از خودشان می خواهم که ره های پیش نهادی خود را بگویند و فراگیران دیگر نیز از آن طریق ضرب را یاد بگیرند و می خواهم از هم روش که برای یادگیری از نظرشان مناسب تر است استفاده کنند.

گام هفتم : در پایان با نظر سنجی هایی که می کنیم جدولی را روی تابلو کشیده و می خواهم در دفتر خود پبت کنند . در اینجا با نظر خواهی از روش های دیگری نیز از طریق خود فراگیران استفاده می کنند که در یادگیری بیشتر موثر خواهد بود.

می پرسم خوب بچه ها : امروز ضرب چه عددی را یاد گرفتید؟ و چه روشی را برای یادگیری مناسب می دانید ؟ هر روش را که یاد گرفته اند ضرب های مربوط را بنویسند .

9×3                           =9×7                      =9×5

جواب چند ضرب را بنویسید.

 

و حاصل ضرب =8×7              =7×9 را پیدا کنند و کدام راه برای جواب دادن به ضرب     

پیش نهاد می کنید برای تعیین تکلیف از فراگیران می خواهم که هر یک فعالیت خواسته شده را انجام بدهند .

1 ـ ضرب های زیر را نوشته با راه حل انجام دهید .

=8×7                                 =9×2

2 ـ ضرب    =10×3   را با رسم شکل نشان دهند .

3 ـ تمرینات کتاب را انجام دهند .

و همراه با این فعالیت ها فعالیت مکمل نیز انجام دهند .

1 ـ دو مسئله ضرب بنویسند و حل کنند .

با دوستان و بستگان خود مصاحبه کنید و بپرسید که چگونه جدول را یاد گرفته اند ؟

ارزشیابی تکوینی

در حین تدریس ارزشیابی به عمل می آورم ضرب

=9×8                           =9×6                      =9×5

و چه روشی را پیش نهاد می کنید برای یادگیری ضرب و انجام دهید .

مراحله جمع بندی و نتیجه گیری :

امروز ضرب چه عددی را یاد گرفته اید ؟ چه روشی را برای یادگیری ضرب متناسب می دانید ؟ هر روشی را که مناسب می دانید بنویسید و ضرب را یاد بگیرید . تمرینها را انجام دهند و آنچه پرسیده می شود جواب داده شود.

ارزشیابی پایانی

1 ـ حاصل ضرب  9×3          =9×7        =9×5 را  بنویسید .

2 ـ حاصل ضرب = 8×7          =7×9    پیدا کنید .

3 ـ کدام راه برای جواب دادن به ضرب   =4×5   پیش نهاد می کنید ؟

تعیین تکلیف

1 ـ ضرب زیر را با نوشتن راه حل انجام دهند .

= 8×7                       =9×2

2 ـ برای ضرب  =10×3    شکل رسم کنید .

3 ـ تمرینات کتاب را انجام دهید .

فعالیت مکمل :

1 ـ دو مسئله ضرب بنویسید و حل کنند.

2 ـ با دوستان و اقوام خود مصاحبه کنند و بپرسند که چگونه جدول ضرب را یاد گرفته اند ؟

در پایان با ختم صلوات و خسته نباشید و آرزوی موفقیت برای تک تک فراگیران .


 • تاریخ ارسال : جمعه 27 شهريور 1394
 • بازدید : 2982 مشاهده

تفریق با انتقال

بسمه تعالی

طرح درس روزانه

 

ریاضی پایه سوم

 

موضوع : تفریق با انتقال         

 

نام استاد : جناب آقای پور شیخ

 

سال تحصیلی 89 88

 

 

نام طراح : عبدالرسول جعفری

      مدت : 20 دقیقه

 

 

 

مشخصات کلی

نام درس : ریاضی             تفریق با انتقال          کلاس : سوم               مدت : 25             نام مدرسه : بلال حبشی       تعداد دانش آموزان : 20    طراح : عبدالرسول جعفری

 

هدف کلی

دانش آموزان تفریق های با انتقال را یاد بگیرند .

عنوان های فرعی :

1 ـ مفهوم تفریق

2 ـ یادآوری جدول ارزش مکانی و نوشتن اعداد در آن

3 ـ تبدیل دسته های ده تایی به یکی و صدتایی و ده تایی

4 ـ تفریق اعداد دو رقمی بدون انتقال و با انتقال

5 ـ ایجاد آمادگی برای تفریق های سه رقمی با انتقال

هدفهای جزئی : دانش آموزان درفرآیند آموزش و تدریس معلم

1 ـ با مفهوم تفریق اعداد دو رقمی از دو رقمی با انتقال آشنا شوند .

2 ـ برای درک تفریق های سه رقمی از سه رقمی آماده شوند .

3 ـ تفریق با انتقال را به صورت عملی درک کنند .

4 ـ چگونگی استفاده از جدول ارزش مکانی را در تفریق با انتقال بفهمند .

5 ـ دسته های ده تایی را به یکی و صدتایی را به ده تایی تبدیل کنند.

6 ـ کاربرد تفریق را درمساله روزمره درک کنند.

هدفهای رفتاری :

دانش آموزان پس از پایان آموزش و تدریس معلم بتوانند در کلاس درس :

1 ـ عمل تفریق را با استفاده از ابزاری نظیر ( نی ، چوب ، مکعب های کویزند و ...) انجام دهند .

2 ـ عمل تفریق را روی شکل به درستی انجام دهند .

3 ـ جداول مربوط به انتقال ازمرتبه های صدگان به دهگان و دهگان به یکان را درمدت 5 دقیقه تکمیل کنند .

4ـ یک نمونه تفریق دورقمی باانتقال رابا استفاده ازجدول ارزش مکانی درمدت 4 دقیقه روی تابلوانجام دهند .

5 ـ نمونه تفریق دو رقمی با انتقال را بدون جدول در مدت 3 دقیقه انجام دهند .

6 ـ مسائل مربوط به تفریق با انتقال را طور درست حل کنند.

7 ـ متناسب با تفریق داده شده مسئله مورد قبول را بسازند .

8 ـ هنگام انجام تفریق : چگونگی عملیات را توضیح دهند .

حیطه شناختی :

1 ـ تفریق با انتقال را به صورت عملی درک کنند .

2 ـ بتواند تفریقها را روی تخته حل نمایند .

3 ـ بتواند تفریقها را بنویسند .

4 ـ مفهوم تفریق اعداد دو رقمی از دو رقمی با انتقال آشنا شوند .

حیطه عاطفی :

1 ـ برای حل تفریق داوطلب شود .

2 ـ به درس بعدی علاقع نشان دهد .

حیطه روانی حرکتی :

 1 ـ تفریق با انتقال روی تخته را بتواند حل کند .

2 ـ بتواند تفریقهای روی تخته را بنویسد .

3 ـ بتواند تفریقهای با انتقال را جدا کند .

روش های تدریس :

ایفای نقش ، بحث گروهی ، پرسش و پاسخ ، توضیحی ، تحریر و تقدیر ، ...

رسانه های آموزشی :

نی های پلاستیکی آموزشی ،‌کش حلقوی تخته سیا ه یا سفید ، گچ سفید و رنگی یا ماژیک وایت برد ، کتاب درسی ، مکعب های کویزند و چند بسته ده تایی و تعداد یکی مدادو ...

رفتارهای ورودی :

از دانش آموزان انتظار داریم برای شروع درس جدید :

1 ـ جمع ها و تفریق های اساسی نوع دوم را با تسلط و به سرعت انجام دهند .

2 ـ تبدیل بسته های صدتایی به دوتایی و ده تا به یکی را در اعداد انجام دهند .

3 ـ تفریق های بدون انتقال به خوبی حل کنند .

4 ـ تبدیل یک بسته ده تایی به یکی را در اعداد دو رقمی به تسلط کامل انجام دهند .

5 ـ جمع های با انتقال را با دقت انجام دهند .

انجام کارهای مقدماتی :

با چهره شادو بشاش وارد کلاس می شویم . با دانش آموزان سلام و احوالپرسی می کنیم و با ذکرنام یاد خداوند و نوشتن آن در گوشه سمت راست تابلو به بررسی وضعیت جسمی و روحی دانش آموزان می پردازیم . همچنین محیط کلاس را از نظر دما ، نظافت ، ... بررسی می کنیم حضور و غیاب کرده و علت غیبت بعضی از دانش آموزان در جلسه قبل را جویا می شویم و تکالیف آنان را بررسی می کنیم . مانند جلسات قبل کلاس را به 4 گروه پنچ نفری تقسیم می کنیم و از هر گروه می خواهیم نام مناسبی برای گروه خود انتخاب کنند. ( زمان به مدت 5 دقیقه )

ارزشیابی تشخیصی :

برای اطلاع از دانسته های قبل دانش آموزان در زمینه درس قبل و تعیین میزان آمادگی آنان نسبت به درس جدید انتظار دارم به سوال های زیر پاسخ دهند :

1 ـ یک اتوبوس 48 مسافر داشت 23 نفر از آنها پیاده شدند چند نفر در اتوبوس مانده است ؟

2 ـ جمع ها وتفریق های مقابل را به تسلط کامل حل کنند ؟

              = 9 12                 = 26 58                = 99 + 78

3 ـ در جای خالی عدد مناسب بنویسید ؟

الف : 42 برابر است با 3 ده تایی ......... یکی

ب : جدول های زیر را به طور مناسب از سمت چپ به راست کامل کنید :

یکان

دهگان

صدگان

 

یکی

ده تایی

صدتایی

 

یکی

ده تایی

 

یکان

دهگان

00

00

00

6

12

7

00

1

3

2

 

زمینه سازی و ایجاد و انگیزه

طرح مسئله : حمید به یک کتابفروشی رفت تا ( 19 ) مداد بخرد اگر کتاب فروش ( 35 ) مداد داشته باشد و بخواهد به حمید مداد بدهد چگونه این کار را انجام خواهد داد ؟ هر یک از گروهها برای حل مسئله به بحث و گفتگو می پردازند ( ایجاد تفکر برای حل مسئله ) آیا می توانید به کتابفروشی کمک کنید تا از (35 ) مداد که شامل 3 ده تایی و 5 یکی است 19 مداد را به حمید بدهد ؟

ارائه درس : ( اجرای تدریس ) پس از اجرای ارزشیابی از رفتار های ورودی دانش آموزان و رفع اشکالات احتمالی نقطه ی شروع تدریس خود را پیدا نموده و تدریس به بدین صورت شروع می کنیم . یکی از دانش آموزان را در نقش فروشنده و دیگری را در نقش خریدار مشخص می کنیم . بدین ترتیب به ارائه نمایش می پردازیم مشتری از فروشنده که 35 مداد دارد تعداد 19 مداد درخواست می کند فروشند ه می خواهد از 5 یکی تعداد 9 یکی به حمید ( مشتری ) بدهد و با کمک اعضای گروه خود به این نتیجه می رسد که تعداد مدادهای مورد نیاز کم است . بنابراین به دنبال راه حل می گردد و در این هنگام از دانش آموزان می خواهیم راه حلی را پیشنهاد  کند دانش آموزان با توجه به آموختهای خود در صفحه 6 و همچنین یادآوری در ارزشیابی تشخیص یک بسته ده تایی را باز می کنند و روی یکی ها می ریزند بدین ترتیب فروشنده به جای ( 3 ) ده تایی و 5 یکی 2 ده تایی و 15 یکی دارد بنابراین فروشنده می توانند از 15 یکی 9 یکی به حمید بدهد ( تفریق اساسی نوع دوم ) و از 2 ده تایی هم 1 ده تایی به حمید می دهد و 1 ده تایی و 6 یکی برای فروشنده باقی می ماند . بعد از اتمام نمایش و اطمینان از اینکه دانش آموزان درک درستی از مسئله ( تفریق با انتقال پیدا کرده اند از همه گروهها می خواهیم که تفریق رادرجدول ارزش مکانی به

صورت                      انجام دهند.

از یکی از شاگردان می خواهیم تا همین تفریق را بیرون از جدول انجام دهد .

با طرح مثال دیگری در قالب یک مسئله می خواهیم که آن را روی شکل انجام دهند ( نیمه مجسم ) مثلا برداشتن 18 مهره از 42 مهره انجام دهند . برای حصول اطمینان از انجام عمل درست تفریق روی شکل توسط گروه ها شکل مقابل را روی تابلو می کشیم و با پرسش و پاسخ مناسب آنان را به سوی هدف سوق می دهیم .

مرحله اول

 

مرحله دوم

 

از همه گروه ها می خواهیم تا همین تفریق را در جدول ارزش مکانی و بیرون جدول به صورت زیرهم  انجام دهند .

 

 

یکی

ده تایی

12

3

2

4

8

1  -

4

1

عدد اول     42

عدد دوم 18  -

باقیمانده

جمع بندی و نتیجه گیری

نتیجه فعالیت های یاددهی و یادگیری در این جلسه عبارت است از :

52 نی به یکی از بچه ها می دهیم ( مثلا رضا ) و از او می خواهیم 23 نی را به دیگری ( مثلا وحید ) بدهد تا جریان و مفهوم انتقال در تفریق عملا تکرار شود و همین تفریق را با کمک بچه ها روی تابلو در جدول و بیرون جدول توضیح می دهیم . جدول زیر را روی تابلو می کشیم و با کمک بچه ها تکمیل می کنیم .

 

یکی

ده تایی

صدتایی

یکی

ده تایی

صدتایی

10

00

00

0

0

6

 

ارزشیابی پایانی

از بچه ها می خواهیم که صفحه (12 ) کتاب خود را باز کنند ومتن درس را در گروههای خود بخوانند و پیرامون مسئله مطرح شده بحث کنند و تمرینات بالای صفحه 13 را انجام دهند . سپس به هر گروه یک مسئله می دهیم تا به کمک هم حل کنند و راه حل های هر گروه راکه یک تفریق با انتقال است جمع آوری و ارزش گذاری می کنیم .

تعیین تکلیف

1 ـ از دانش آموزان می خواهیم بقیه تمرین های صفحه 13 یعنی تمرین 2 را در منزل حل کنند.

2 ـ به هر یک از ( 4 ) گروه تکالیف زیر را می دهیم و از آنها می خواهیم که آنها را با دقت انجام دهند:

گروه 1: مسئله را حل کنند : مادر مریم برای هدیه جشن تکلیف او 15 جلد و پدرش 25 جلد کتاب از انواع مختلف خریدند . آنها روی هم رفته چند کتاب به او هدیه دادند؟ پس از 3 هفته مریم 18 جلد از آنها را مطالعه کرد چند جلد دیگر را مطالعه کرده است ؟

گروه 2 : برای تفریق مقابل مسئله بسازید ؟

گروه 3 : مسئله زیر را با دو تا اعداد دو رقمی بین (40 ) و (70 ) کامل کرده و حل کنند : در باغی ...... هلو و درخت انگور وجود دارد . تعداد درختان هلو چند تا از درختان انگور بیشتر است ؟

گروه 4 : جدول سمت راست را با توجه به جدول ست چپ کامل کنید :

یکی

ده تایی

صدتایی

یکی

ده تایی

صدتایی

00

9

00

0

0

8

 

از گروه چهارم می خواهیم کارشان روی مقوا با خط درشت وتمیز بنویسند تا روی دیوار کلاس نصب کنیم. ( 2 دقیقه )

پایان دادن درس

در آخر با تشکر از بچه هایی که در فعالیت های کلاس شرکت کردند و خوب به درس توجه داشتند و با آرزوی موفقیت و سلامتی برای آنها می گویم هر کدام از گروه ها که در آزمون ریاضی جلسه بعد معدل شان بیشتر از دیگران باشد به عنوان گروه  برتر نامشان در تابلو تشویقات مدرسه نصب خواهد شد و با خواندن دعا پایان درس کلاس را خاتمه می دهیم .

مفهوم ضرب- سوم

پست شماره 52
 • تاریخ ارسال : جمعه 27 شهريور 1394
 • بازدید : 455 مشاهده

مفهوم ضرب- سوم

                                                           طرح درس شماره 4

 نام درس : ریاضیات پایه سوم                                                     تهیه کننده : الهام حسن آبادی

    موضوع درس : ضرب                                زمان 45َ                     تعداد دانش آموزان : 25 نفر

                                                       الگوی پیش سازمان دهنده

 

هدف کلی

1-آشنا شدن دانش آموزان با ضرب

 

هدف جزیی

1-دانش آموزان با عدد آشنا باشند

2-دانش آموزان جمع اعداد را بدانند

3-دانش آموزان رابطه جمع و ضرب را تشخیص دهند

 

هدف رفتاری

1-دانش آموزان برای ضرب مثال بزنند ( حیطه شناختی - درک و فهم )

2-دانش آموزان ضرب را روی محور نشان دهد ( حیطه شناختی- کاربر )

3-دانش آموزان ضرب را تمرین می کنند ( نگرشی - واکنش )

4-دانش آموزان ضرب اشکالات ضرب خود را رفع می کنند ( حیطه روانی حرکتی )

5-دانش آموزان ضرب را از جمع تمیز می دهد ( روانی حرکتی )

 

 

 

نکات کلیدی

مفهوم جمع - ضرب

 

 

ابزار وسایل

بسته هایی از نی - مهره - مداد - تخته - کتاب - درسی - گچ

 

ایجاد انگیزه

بچه ها در کلاس ما چند پنجره وجود دارد حالا در کل کلاس های مدرسه که 9 تا است چند تا پنجره است

 

برقراری ارتباط

سلام و احوال پرسی - حضور و غیاب دانش آموزان و دقت در وضع جسمی ، روحی و روانی آنها

 

الگوی تدریس

پیش سازمان دهنده

 

ارزشیابی تشخیصی

جهت اطمینان از یافتن دانسته های قبلی فراگیران سوالاتی مطرح می کند

معلم - زهره جان شما می توانی یک عدد بگویی من روی تخته بنویسم

دانش آموز - عدد 9 ( معلم عدد را روی تخته می نویسد )

معلم -فاطمه جان شما نیز یک عدد بگو

دانش آموز - عدد 7 ( معلم عدد 7 را جلوی عدد 9 می نویسد )

معلم - خوب سارا جان شما می توانید با استفاده از نماد هایی که قبلا با آن آشنا شده اید نماد بین 7 و 9 بگذاری و پاسخ آن را برایمان بنویسی 16 = 9 + 7

معلم - دوستانتان را که خیلی خوب همکاری کردند تشویق کنید

 

 

ارائه مطلب

در همین زمان در باز می شود و مهسا ، مینا و زهرا در حالی که هر کدام یک دسته گل بسیار زیبا در دست دارند وارد می شوند و سلام می کنند دانش آموزان هیجان زده در جستجوی این هستند که این گل ها برای چیست؟

 

معلم - خوب بچه ها به نظر شما این گل هایی که دوستانتان به کلاس آورده اند چیست

در حالی که دانش آموزان به فکر فرو رفته اند ( معلم می گوید در آخر درس علت را برایتان خواهم گفت ) فعلاً اجازه دهید از این دسته های گل برای درسمان استفاده کنیم

معلم - مهسا جان شما تعداد شاخه های گل در دستت را بشمار و روی تخته بنویس ( مهسا عدد 7 شاخه گل را روی تخته می نویسد )

معلم - مینای عزیزم شما هم همینطور - تعداد شاخه های گل در دستت را شمرده و روی تخته بنویس ( مینا عدد 7 را کنار عدد قبلی با فاصله می نویسد )

معلم - خوب زهرا جان خودت می توانی تعداد گل های نوشته شده روی تخته را روی هم بگذاری و حساب کنی - ببینم که چه تعداد گل خریداری کرده اید

دانش آموز 21 = 7 + 7 + 7 را روی تخته انجام می دهد

معلم - دوستانتان را که تا این مرحله زحمت و به من کمک کردن تشویق کنید

معلم - خوب بچه ها در اینجا چند تا 7 داریم

دانش آموزان - سه تا هفت تا

معلم - به نظر شما ما می توانیم از راه دیگری استفاده کنیم که عدد 7 کمتر تکرار شود ما سریع تر به پاسخ برسیم

دانش آموز - خانم ما میتوانیم سه دسته گل را در تعداد آن که هفت تا است را اینطوری بگوییم سه تا هفت تا

معلم - بسیار عالی نازنین درست گفت بچه ها ما برای اینکه از تکرار عدد 7 جلوگیری کنیم به جز جمع کردن این اعداد می توانیم سه دسته گل را در عدد هفت ضرب کنیم پس سه هفت تا می شود 21 که آن را بصورت

 ( 21 = 7 × 3 ) می نویسیم

این که یک تساوی ضرب است که آنرا اینطور هم می خوانیم 3 ضرب در 7 مساوی است با 21 که 21 حاصل ضرب 3 در 7 و ( × ) را نماد ضرب گویند

 

ارزشیابی پایانی

 

 

خلاصه کردن درس با استفاده از نوشته های روی تابلو و توضیحات معلم و دادن چند نمونه ضرب به دانش آموزان به طور مثال

= 5 × 2

= 3 × 5

= 6 × 4

 

ارائه تکلیف

 

 

تکلیف تمرینی

تمرین های صفحه 40 و 41 را در منزل در دفتر حل نمایید

 

 

 

تکلیف خلاقیتی

چند نمونه ضرب را که در منزل و در روند روزمره به کار می برند یادداشت کنید و بنویسید

 

 


 • تاریخ ارسال : جمعه 27 شهريور 1394
 • بازدید : 426 مشاهده

تمرین تشدید

عنوان  : تمرین تشدید ( 1 )          مقطع : پایه ی سوم دبستان

زمان پیش بینی شده : 30 دقیقه       محل تدریس : کلاس درس

تعداد فراگیران : 15 نفر            

روش تدریس : گروهی و فعال

  

 

2)هدف نویسی : اهداف کلی : آموزش قرآن

هدف جزیی : تمرین تشدید (1)

 

اهداف رفتاری :

1)دانش آموز بتواند عبارات قرآنی را شمرده بخواند(مهارتی)

2)ترکیبات تشدید دار را به طور شمرده و بخش بخش بخواند (مهارتی)

3)علاقه مند به دانستن معنای قرآن میباشد(عاطفی)

 

وسایل مورد نیاز :

لوحه - تخته - ماژیک - دانش آموز-  کتاب درسی-  چوب نشانگر –

رفتار ورودی :

الف ) برقراری ارتباط : سلام علیکم به گلهای زندگی حالتون چطوره ؟ انشاالله که همیشه   خوب باشید و لبهاتون خندون.

ب  ) ارزیابی تشخیصی :

از هریک از دانش آموزان میخواهد تا عبارات و کلمات قرآنی جلسه ی قبل را از روی لوحه بخوانند. 

ج )ارزیابی ورودی _ پرسش آغازین :

بچه های گلم همتون وضو گرفتید ؟

 د ) دیدن تکالیف : تکالیف جلسه ی قبلی تون رو انجام دادید بچه ها ؟ که گفته بودم یه نقاشی از نماز خوندنتون بکشید ، کشیدید ؟ همه بذارن رو میز ببینم .

ن ) حضور وغیاب : بچه های گلم اینطور که معلومه الحمدالله همه حاضرند و غایب هم ندارید ؟ بله بچه ها ؟

 

4 ) ایجاد انگیزه :

آموزگار به طرح سوالی از دانش آموزان در مورد علت تشدید روی برخی حروف و علت تکرار برخی حروف بدون تشدید, فراگیران را به چالش می کشاند :

**سوال _  چرا در کلماتی مثل  "خییابان " و  "خییار"و  "بررسی " تشدید نداریم اما در کلماتی مثل  "نجّار" تشدید داریم ؟ که پس از پاسخ های متعدد به سوال مورد نظر، جواب صحیح را به دانش آموزان داد : چون هرگز دوتا مصوتها تشدید نمیگیرد بلکه دوتا صامتها تشدید میگیرند .

حالا معلم از بچه ها میخواهد تا با فرستادن یک صلوات سکوت را رعایت کنند و در این حال با نوشتن  "به نام خدا " پای تخته از بچه ها میپرسد که آغاز هر کاری چگونه است ؟ بچه ها : « بانام خدا » در این حال به سراغ درس و آموزش می رود. 

 

گام اول :

ابتدا آموزگار از دانش آموز میخواهد تا کتابهای خود را ببندند و لوحه ی درس جلسه ی گذشته را جهت مرور و یادآوری به پای تخته نصب کرده و میخواهد فراگیران دسته جمعی با اشاره ی معلم عبارات و آیات را بخش بخش بخوانند.

 

گام دوم :

لوحه را جمع نموده و لوحه ی درس جدید را نصب کرده و از دانش آموزان میخواهد همچنان کتابهای خود را بسته نگهدارند و معلم نوار آموزشی را در کلاس آورده وعبارات قرآنی را از نوار پخش نموده و دانش آموزان از روی لوحه و طبق دستور نوار میخوانند پس از اتمام صوت نوار، نوار را خاموش نموده و با استفاده از چوب نشانگر به عبارات اشاره نموده تا فراگیران آنها را بخش بخش بخوانند .

گام سوم :

در عبارات و ترکیبات تشدیددار،مانند « ربنّا» بخش های دارای حروف مشدّد را آموزگار در حالیکه از حرکت کوتاه  ( _َ ) به سوی علامت تشدید اشاره میکند  دانش آموزان میگویند : « َربّ »آنگاه آموزگار پس از کمی مکث ، از حرف  « ب  » با اشاره ی ثابت به حرکت  ( _َ ) اشاره میکند و سپس به حرف  « نا »  

 

« َرَبّنا  »

 باانجام این عمل دانش آموز میفهمد که حرف مشدد در واقع دوحرف است و دو بار خوانده میشود .

 

گام چهارم :

معلم این عمل را تا سه بار تکرار کرده و بچه ها آن را قرائت میکنند و از بچه ها میخواهد تا همزمان با اشاره ی وی بخش ها و کلمات را به صورت دسته جمعی بخوانند.

 

 جمع بندی مطالب و رفع نواقص :

پس از کمی تمرین آموزگار از دانش آموز میخواهدتا به صورت انفرادی نیز لوحه را بخوانند.  پرسش انفرادی را همیشه از دانش آموزان قویتر آغاز میکند . سپس میخواهد تا کتابها را باز نموده و مدت زمانی را فرصت میدهدتا دانش آموزان در قالب گروهای دو نفری برای هم عبارت را بخوانندو بعد مجددا از آنها میپرسد.

 

ارائه ی تکالیف :    بچه هاسوره ی کافرون رابخونیدوحروف تشدیددارانرا درداخل برگه بنویسیدوبیاریدوبافلش به حرکات ثابت ومتحرک ان اشاره کنید.

 

ارزیابی پایانی :  انتظار میرود در پایان این درس دانش آموز بتواند :

1 ) کلمات و ترکیبات تشدیددار را بخواند .

2 ) عبارات قر آنی را شمرده بخواند .

3 ) جایگاه تشدید را در کلمات بداند و بنویسد .

 
 • تاریخ ارسال : جمعه 27 شهريور 1394
 • بازدید : 582 مشاهده

روش تدریس از علوم سوم

علوم سوم ابتدایی

 

رضا  پورشیخ

فهرست مطالب                    علوم پایه سوم دبستان

 

صفحه                                                                                                           عنوان فصل 

                                                                                            

نیازهای جانوران  ..........................بارش مغزی        ..................................................................2

 

جانوران مهره دار....................بدیعه پردازی   ...........................................................................4

 

گوناگونی جانوران ................نمایشی             .........................................................................6

 

گرما ومواد ( 1) ....................مکاشفه ای            ......................................................................8

 

گرما ومواد ( 2 ) ................ مکاشفه ای             ......................................................................10

 

انرژی چیست  .................تدریس اعضای تیم    .....................................................................12

 

آب در روی زمین ............پرسش و پاسخ          .....................................................................14

 

دریا ها  ...........................آمزش با رسانه            .....................................................................16

 

منابع انرژی ...................قصه گویی                     .................................................................. 18

 

اندام های حرکتی ...............کاوشگری                ...................................................................20

 

دستگاه گوارش ..................کارایی تیم              .....................................................................22

 

غذای سالم ........        گردش علمی............................................................................................24

 

 

نام درس: علوم

پایه: سوم دبستان

تعداد فرا گیران : 15 نفر

موضوع در س: نیازهای جانوران

روش تدریس : بارش مغزی

زمان تدریس : 30 دقیقه

 

هدف کلی : آشنایی با نیاز های جانوران

 

اهداف جزئی :

1- نیاز های جانوران را بشناسند

2- منظور از نیازها را بدانند

3- نیازبه غذا و لانه را بدانند

 

اهداف رفتاری:

1- بتوانند نیازهای جانوران را نام ببرند

2- نسبت به لانه سازی جانوران علاقه نشان دهند

3- محل زندگی بعضی از جانوران را ترسیم کند

 

ارزشیابی ورودی :

1- انسان چه نیازهای دارد

2- جای مناسب یعنی چه

3- جانوران در کجا ها زندگی می کنند

 

ایجاد انگیزه:

جهت ایجاد انگیزه از یک لانه گنجشگ استفاده کرده که از بچه ها بخواهیم آنرا بکشند

وسایل مورد نیاز :  کتاب علوم اشکال حیوانات

مدل کلاس : حالت دایره مانند دانش آموزان بنشینند

 

ارائه تدریس : از دانش آموزان می خواهیم که در مورد لانه و نیاز با هم به مشورت پرداخته و سئوالاتی از آنها می پرسیم و تا به مطالب اصلی کتاب برسیم و دراین حین سعی می کنیم مطالب در حد ذهن و افکار دانش آموزان باشد .

 

جمع بندی مطالب:

پس از پایان بحث مطالب را جمع بندی کرده و اگر نیازی به توضیح بیشتر بود آنها را توضیح می دهیم .

 

ارزشیابی پایانی :

در پایان سئوالات زیر را می پرسیم

1- چرا بعضی از جانوران لانه می سازند

2- غذای جانوران با هم چه فرقی دارد

3- نیازهای جانوران را باهم مقایسه کنند

4- انواع نیازهای جانوران را نام ببرید

 

ارائه  تکلیف:

محل زندگی چند جانور محیط اطراف خود را رسم کرده و نیازهای آن را در آن محل بنویسید .

 

 

 

 

 

نام درس : علوم

پایه : سوم دبستان

تعداد فرا گیران : 20 نفر

موضوع درس : جانوران مهره دار

زمان تدریس : 25 دقیقه

روش تدریس : بدیعه پردازی

 

اهداف کلی :آشنایی با انواع جانوران مهره دار

 

اهداف جزئی :

1- دانش آموزان انواع جانوران مهره دار را بشناسند

2- دانش آموزان با ماهیها آشنا شوند

3- نحوه زندگی دو زیستان را درک کنند

4- آشنایی دانش آموزان با پر ندگان و خزندگان

5- دانش آموزان با زندگی جانوران مهره دار آشنا شوند

 

اهداف رفتاری :

1- دانش آموز بتوانند بدون کمک دیگران انواع جانوران مهره دار را نام ببرد

2- دانش آموز بتواند از روی شکل نام جانور مهره دار را بگوید

3- دانش آموز بتواند از روی اسم جانور مکان زندگی آن جانور را بگوید

4- دانش آموز بتواند از روی شکل جانور غذای آن را به صورت نمایش خلاق نشان دهد

 

آزمون ورودی :

1- طبقه بندی یعنی چه

2- برای چه طبقه بندی می کنیم

3- جانوران به نظر شما چند دسته اند

فضا و مدل کلاس :

دانش آموزان را برای انجام کار به 5 گروه 4 نفره تقسیم کرده :نام گروه ( ماهیها خزندگان دوزیستان پستانداران پر ندگان )

 

وسایل مورد نیاز :

کتاب درس CD اموزشی مر بوط به انواع جانوران تصاویر حیوانات- محیط کلاس و آزمایشگاه

 

ایجاد انگیزه :

ابتدا گروه بندی دانش آموزان را انجام داده و سعی می کنیم افرا یک گروه شامل (قوی متوسطو ضعیف ) باشند بعد به هر گروه تصاویر مربوط به حیوانات را داده و از آنها می خاهیم به کمک دوستان خود هر کدام از تصاویر حیوانات را در یک ردیف قرار دهند بعد از این کار از آنها می خواهیم که چگونه این کار را انجام داده اید آنها علت رابه طور آشکار ا بیان خواهند کرد سپس هر گروه پای تخته آمده و تقسیم بندی را که انجام داده در پای تخته سیاه می نویسندو به مقایسه نوشته های هر گروه پرداخته و جواب درست را یکبار دیگر برای بچه ها توضیح می دهیم .

 

ارزشیابی پایانی :

در پایان سئوالات ذیل را می پرسیم

1- جانوران مهره دار را چند نونه مثال بزنید

2- ماهیها چگونه شنا می کنند

3- دوزیستان چگونه زیاد می شوند

 تعیین تکلیف :

در پایان از دانش آموزان می خواهیم با دقت به محیط اطراف خود نگاه کرده و جانورانی را که می بینند راجع به آنها تحقیق کرده و ببینند که مهره دار است یا نه و در دفتر علوم خود یاداشت کرده و برای جلسه آینده به کلاس بیاورند. 

نام درس : علوم

پایه : سوم دبستان

تعداد دانش آموزان : 16 نفر

موضوع درس : گونا گونی گیاهان

روش تدریس : اجرای نمایش

زمان تدریس : 35 دقیقه

 

هدف کلی : آشنایی با گونا گونی گیاهان

 

اهداف جزئی :

1- انواع گیاهان را بشناسند

2- منظور از قسمتهای اصلی گیاه را بدانند

3- انواع گیاهان گل دار را تشخیص دهند

4- نیاز به دانه را در گیاهان بدانند

اهداف رفتاری :

1- بتوانند گیاهان دانه دار را نام ببرند

2- بتواند گیاهان گل دار را نام ببرند

3- نسبت به گیاهان علاقه نشان دهند

4- محل قسمتهای اصلی گیاه را رسم کنند

ارزشیابی ورودی :

1- گیاه ودرخت یعنی چه

2- ریشه کجاست

3- ساقه کجاست

4- گل یعنی چه

ایجاد انگیزه :

برای ایجاد انگیزه چند دقیقه ای با فرا گیران به حیاط رفته و گیاهان و درختان را مشاهده می کنیم و چند نمونه مخروط کاج بر داشته و به کلاس می آوریم .

 

وسایل مورد نیاز :کتاب علوم تخته سیاه چند نمونه گل ویا گیاه ماسک برای نمایش

مدل کلاس :U شکل

ارائه درس : ابتدا از دانش آموزانی که در هر گروه تئاتر مدرسه هستند چند نفر را انتخاب کرده از قبل با آنها کار کرده تا مطالب را خوب فرا گیرند پس برای روز نمایش آماده باشند هر کدام از دانش آموزان یک نقش را بر عهده داشته و در مورد نقش خود توضیح می دهند به صورت واقعی

مثلاً من یک ریشه هستم و کارم ………..

 ً      من یک ساقه هستم و کارم ……….

ً     من کاج هستم و کارم ………….
جمع بندی مطالب :

در پایان فرا گیران را تشویق کرده و اگر مطالبی جا مانده بود برای آنها مجدداً توضیح می دهیم

ارزشیابی پایانی :

در پایان سئوالات زیر را می پرسیم

1- کار دانه چیست

2- کار ریشه و ساقه را بیان کنید

3- میوه کاج را با میوه درخت سیب مقایسه کنید

4- انواع گیاهان گلدار را نام ببرید

ارائه تکلیف :

به بازار چه محل خود رفته و عکسهایی از میوه و درختان محیط اطراف خود را بر داشته و تقسیم بندی آنها را با عکسها در یک پوشه گذاشته و به کلاس بیاورند .

 

نام درس :علوم

پایه :سوم دبستان

تعداد فرا گیران : 20 نفر

موضوع درس : گرما ومواد (1 )

روش تدریس :مکاشفه ای

زمان تدریس : 30 دقیقه

 

هدف کلی : آشنایی با گرما ومواد

 

اهداف جزئی :

1- انواع تغییر حالت ها را بدانند

2- منظور از انجماد و ذوب را بدانند

3- چگونگی اثر گرما را بشناسند

 

اهداف رفتاری :

1- بتوانند تبدیل حالات ماده را نام ببرند

2- بتوانندذوب و انجماد را تعریف کنند

3- نسبت به ذوب و انجماد شدن مواد علاقه نشان دهند

 

ارزشیابی ورودی :

1- سه حالات ماده را نام ببرنند

2- گرما باعث چه چیزی می شود

3- سرما باعث چه چیزی می شود

4- آب چطور بخار می شود

 

ایجاد انگیزه :

ابتدا چند تکه یخ آورده و به هر کدام از بچه ها داده و از آنها می خواهیم که نگذترند این یخ آب شود

 

وسایل مورد نیاز :

یخ آب چراغ برای گرما بشر

 

مدل کلاس : مستطیلی شکل

 

ارائه درس :

بعد از دادن یخ به دانش آموزان در گروه های 5 نفرقرا ر می گیرند و چند دقیقه به آنها فرصت می دهیم که جلوی آب شدن یخ را بگیرند سپس آب را در داخل بشر می ریزند و زیر چراغ الکلی گذاشته تا آب بخار شود و سپس مانع بخار شدن شوند و در ادامه بخار را جمع آوری می کنند و چگونه آب شدن بخار را بفهمند  و این کار را چند بار تکرار کرده تا دانش آموزان با مفهوم ذوب، انجماد ، و تبخیر آشنا شوند .

 

جمع بندی مطالب :

در پایان وسایل ها را جمع آوری کرده و مقداری در مورد انجماد و ذوب توضیحاتی می دهیم

ارزشیابی پایانی :

در پایان سئوالات ذیل را می پرسیم

1- منظور از ذوب و انجماد چیست

2- چرا آب هم یخ می زند و هم بخار می شود

3- چگونه می توانیم بخار آب را به آب تبدیل کنیم

ارائه تکلیف :

دانش آموزان به خانه رفته همین آزمایش را با نمک انجام داده و نتیجه را به کلاس گزارش می دهند .

نام درس :  علوم

پایه:  سوم دبستان

تعداد فرا گیران : 20 نفر

موضوع درس : گرما و مواد (2 )

روش تدریس : مکاشفه ای

زمان تدریس : 40 دقیقه

 

هدف کلی : آشنایی با گرما ومواد

 

اهداف جزئی :

1- اثر گرما بر حجم مواد را بشناسند

2- اثر گرما بر حجم مواد جامد را بدانند

3- اثر گرما بر حالتهای ماده را تشخیص دهند

 

اهداف رفتاری :

1- بتواند اثر گرما بر حجم مواد جامد را شرح دهند

2- بتواند اثر گرما بر حجم مواد گاز را توضیح دهند

3- نسبت به اثرات گرما بر حجم مواد علاقه نشان دهند

4- بتوانند چگونگی اثر گرما بر حجم مواد مایع را تفسیر کنند

 

ارزشیابی ورودی :

1- گرما چگونه باعث ذوب و انجماد می شود

2- دما سنج چیه

3- دما سنج چه جور کار می کند

 

ایجاد انگیزه :

نفری یک باد کنک به دانش آموزان می دهیم تا آنها را باد کنند پس آن بادکنک را به جای سرد برده و از آنها می خواهیم بگویند چه چیزی باعث کوچک شدن باد کنک می شود و………

وسایل مورد نیاز : گوی و حلقه دما سنج- چراغ الکلی- کتاب

 

مدل کلاس : محیط آزمایشگاه

 

ارائه درس :

ابتدا دانش آموزان را گروه بندی کرده و به آزمایشگاه می بریم سپس وسایل مورد نیاز را در اختیار گروهها قرا ر می دهیم پس از آنها می خواهیم متن کتاب را مطالعه کرده و آزمایشات را انجام داده و نتایج را در پای تخته سیاه ثبت نمایند و پس از جمع بندی مطالب یکبار دیگر آزمایشات را تکرار کرده تا همه گروه ها مشاهده کنندو توضیحات لازم را داده .

 

ارزشیابی پایانی :

در پایان این سئوالات را می پرسیم :

1- دما سنج را چگونه می سازند.

2- گرما چگونه حجم مواد را تغییر می دهد .

3- در سه حالات ماده گرما چگونه اثر می گذارد .

 

ارائه تکلیف :

برای جلسه آینده تحقیقی بنویسند که چرا دسته های ظروف را از چوب ویا از پلاستیک درست می کنند.

 

 

 

 نام درس : علوم

پایه : سوم دبستان

تعداد فرا گیران : 15 نفر

موضوع درس : انرژی چیست

روش تدریس :اعضای تیم

زمان تدریس : 30 دقیقه

 

هدف کلی : آشنایی با انرژی و کاربرد های آن

 

اهداف جزئی :

1- مفهوم انرژی را بشناسید

2- صورتهای انرژی را نام ببرید

3- انرژی های گرمایی و حرکتی را تشخیص دهند

4- مفهوم انرژی گرمایی و نورانی و الکتریکی را بشناسند

 

اهداف رفتاری :

1- بتوانند مفهوم انرژی را شرح دهند

2- بتوانند صورتهای انرژی را بگویند

3- نسبت به اهمیت انرژی الکتریکی واقف باشند

4- کاربرد انرژی الکتریکی را تفسیر کنند

 
ارزشیابی ورودی :

1- انرژی دارم یعنی چه ؟

2- من قوی و پر انرژی هستم یعنی چه

3- برق و گرما و نور چه چیزی هستند

ایجاد انگیزه :

برق کلاس را روشن کرده و چند بار روشن و خاموش کرده و در کلاس چند بار این ور و آن ور می رویم

وسایل مورد نیاز : کتاب- چند سری سئوالات از قبل طرح شده تخته سیاه

 

مدل کلاس :

کلاس درس با میزهای مستطیلی شکل

 

ارائه درس :ابتدا دانش آموزان را به 3 گروه 5 نفری تقسیم کرده و به تر تیب ذیل عمل می کنیم .

گروهها :شماره یک:  از صفحه 62 تا 64

             شماره دو:  از صفحه 64 تا 66

            شماره سوم :  از صفحه 66 تا 68

           شماره چهارم :  از صفحه 68 تا 70

          شماره پنجم :  از صفحه 70 تا 72

سپس از گروهها شماره یک ها در کنار هم می نشیند و دو و سه وچهار و پنج ها با هم به بحث پر داخته وپس از بحث دوباره به گروه خود باز گشته و این سری هر گروه در جای خود به بحث پر داخته پس سئوالات را که از قبل طرح کردیم را به گروهها داده تا آنها را پاسخ دهند سپس در آخر مطالبی را بیان کرده و کلاس را به پایان می بریم.

ارزشیابی پایانی :

1- ا نرژی الکتریکی چیست .

 2- صورتهای انرژی ها را نام ببرید

3- کاربرد هر یک از انرژی ها را بنویسید

4- منظور از تبدیل انرژی چیست

ارائه تکلیف :

دانش آموزان برای جلسه آینده لیستی از صورتهای انرژی را نام برده و برای هر کدام دو مورد کاربرد بنویسید و به کلاس بیاورند .

نام درس :علوم

پایه : سوم دبستان

تعداد فراگیران : 16 نفر

موضوع درس :منابع انرژی

روش تدریس :پرسش و پاسخ

 زمان تدریس : 25 دقیقه

 

هدف کلی : آشنایی با منابع انرژی و کاربرد آنها

 

اهداف جزئی :

1- مفهوم سوخت را بشناسند

2- انواع سوخت را نام ببرند

3- اجسامی را که انرژی دارند را تشخیص دهند

4- با چگونه درست انرژی مصرف کردن آشنا شوند

 

اهداف رفتاری :

1- بتوانند مفهوم سوخت را بنویسند

2- نسبت به درست مصرف کردن انرژی علاقه نشان دهند

3- انواع سوختها را شرح دهند

 

ارزشیابی ورودی :

1- نفت و گاز برای چیه

2- خورشید چه انرژی دارد

3- چوب انرژی دارد یا نه

 

ایجاد انگیزه :

 یک چوب را برداشته و به کلاس می آوریم و آنها را به کمک دانش آموزان خرد کرده و به محوطه بیرون کلاس برده و آتش می زنیم و از بچه ها می خواهیم صورت انرژی آن را نام ببرند .

 

مدل کلاس :فقط کلاس درس

 

ارائه درس :

ابتدا سئوالات زیر را پای تخته سیاه می نویسیم و از تک تک دانش آموزان جواب آنها را می خواهیم سئوالات به شرح ذیل می باشد .

1- نفت برای چیه

2- به غیر از نت چه سوختهای داریم

3- خورشید چه انرژی دارد

4- آب و باد انرژی دارند یا نه

5- چگونه انرژی را مصرف کنیم

سئوالاتی بدین ترتیب می پرسیم و از تک تک دانش آموزان می خاهیم به انها پاسخ دهند سپس پاسخها را جمع بندی کرده و مطالب بیشتر را خودمان توضیح می دهیم و در پایان سئوالاتی را از آنها می پرسیم بدین ترتیب :

1- کاربرد انرژیها را بنویسید

2- چگونه به انرژی خورشید دسترسی پیدا کنیم

3- چگونه از انرژی آبی و بادی استفاده کنیم

 

ارائه تکلیف :

از دانش آموزان می خواهیم برای جلسه آینده در مورد آلودگی هوا ی شهر خود مطالبی را جمع آوری و به کلاس بیاورند.

 

 

نام درس : علوم

پایه : سوم دبستان

تعدادفرا گیران : 15 نفر

موضوع درس : آب بر روی زمین

روش تدریس : آموزش با رایانه

زمان تدریس : 40 دقیقه

 

هدف کلی : آشنایی با منابع آب بر روی زمین

 

اهداف جزئی :

1- منظور از منابع آب در روی زمین را تشخیص دهند

2- منابع آب در روی زمین را نام ببر ند

3- چرخ آب در روی زمین را ترسیم نمایند

 

اهداف رفتاری :

1- بتواند مفهوم چرخ آب را بنویسند

2- نسبت به آب های روی زمین توجه نمایند

3- درست مصرف کردن آب را بیاموزند

4- با چگونه درست مصرف کردن آب آشنایی پیدا کنند

 

ارزشیابی ورودی :

1- آب در کجا هست

2- آب آشامیدنی به چه آبی می گویند

3- تصفیه خانه آب چه وظیفه ای دارد

 

ایجادانگیزه :

برای ایجاد انگیزه ابتدا یک موزیک از جریان آب گذاشته تا دانش آموزان صدای آن رتا بشنوند .

 

وسایل مورد نیاز :

چند دستگاه رایانه – CDآموزشی رایانه سرور

 

مدل کلاس : همانند یک لابراتور زبان

 

ارائه درس :

ابتدا CD آموزشی را در رایانه سرور گذاشته و از دانش آموزان می خواهیم که کامپیوتر ها ی خود را روشن کرده و به مطالبCDگوش نمایند و خلاصه بر داری نمایند در پایان اگر نیاز ی به توضیح بود توضیحات را داده .

 

ارزشیابی پایانی :

1- از آب زیر زمینی چه استفاده های می کنند؟

2- آب در خشکیها به چه صورتهایی دیده  می شود ؟

3- آب در هوا چگونه ممکن هست باشد؟

 

ارائه تکلیف :

از دانش آموزان می خواهیم شکل چرخه آب و چند رو دخانه را کشیده و در داخل یک پوشه گذاشته و به کلاس بیاورند .

 

 

 

 

 

نام درس : علوم

پایه: سوم دبستان

تعدادفراگیران : 15 نفر

موضوع درس : در یاها

روش تدریس : قصه گویی

زمان تدریس : 25 دقیقه

 

هدف کلی : آشنایی با در یاها و اقیانوسها

 

اهداف جزئی :

1- اقیانوس را تعریف نمایند

2- حر کت آب دریا را نام ببرند

3- قسمتهای یک دریا را نام ببرند

4- چگونگی استفاده از دریا را با رسم شکل توضیح دهند

 

اهداف رفتاری :

1- بتواند مفهوم اقیانوس را بدانند

2- تفاوت اقیانوس از دریا را بنویسند

3- با راههای کاربرد دریاها آشنایی پیدا کنند

 

ارزشیابی ورودی :

1- دریا چگونه تشکیل می شود

2- چند کاسه ماست لازم داریم تا تمام آب دریا را آب دوغ درست کنیم

 

ایجاد انگیزه :

برای این کار یک پارچ آب دوغ آورده و به تک تک دانش آموزان می دهیم تا نوش جان کنند .

وسایل مورد نیاز : کتاب درسی معلم قصه گو

 

مدل کلاس :همانند قهوه خانه سنتی

 

ارائه درس :

معلم بعد از وارد شدن در کلاس درس و پس از احوالپرسی و مراحل فوق شروع به قصه گویی از خاطرات دریا و اقیانوس و دانش آموزان ضعیف را به عنوان ناخدای کشتی خود قرار داده و دور دنیا را می گردند و در این حین مطالب را به صورت قصه برای دانش آموزان توضیح داده تا مطالب کتاب برایشان واضح و روشن شود .

 

ارزشیابی پایانی :

1- نمک چگونه وارد دریا می شود ؟

2- اقیانوسها چگونه تشکیل می شوند؟

3- آلودگی یعنی چه؟

4- از آب دریا چه استفاده های می کنند؟

 

ارائه تکلیف :

1- در مورد چگونگی شیرین کردن آب دریا مطالبی را بنویسند و به کلاس بیاورند

2- در مورد این که در یا نوردان چگونه از آب دریا استفاده می کنند تحقیق بنویسند و برای دو جلسه آینده به کلاس گزارش دهند .

 

 

 

 

نام درس : علوم

پایه : سوم دبستان

تعداد فرا گیران : 16 نفر

موضوع درس :اندامهای حرکتی

روش تدریس : کاوش گری

زمان تدریس : 25 دقیقه

 

اهداف کلی : آشنایی با اندامهای حرکتی

 

اهداف جزئی :

 

1- انواع اندامهای حرکتی را نام ببرند

2- کاربرد استخوانها را درک نمایند

3- مفهوم مفصل را بشناسند

4- منظور از شکستگی استخوان و ماهیچه را شرح دهند

 

                                                                                          اهداف رفتاری :

1- بتواند کاربرد استخوان را بنویسند

2- تفاوت استخوان و ماهیچه را شرح دهند

3- نسبت به اندامهای حرکتی خود علاقه نشان دهند

4- محل استخوانها در روی بدن خود را نشان دهند

 

ارزشیابی ورودی :

1- چه چیزی باعث می شود راست بایستیم؟

2- چه چیزی باعث می شود حرکت کنیم ؟

3- اگر بدنمان بدون استخوان بود چه می شد؟

 

ایجادانگیزه :

دانش آموزان را به حیاط برده تا چند دقیقه دور حیاط را بدوند و از آنها می پرسیم چرا و چطور شما می دوید و

 

وسایل مورد نیاز : اسکلت انسان مولاژ بدن چارت ماهیچه ها و استخوانها

 

مدل کلاس :یک آزمایشگاه با میزهای مستطیلی شکل

 

ارائه درس :

ابتدا وسایل مورد نیاز را در اختیار دانش آموزان می گذاریم و از آنها می خواهیم توسط کتاب تمام قسمتها را ببیند و برای هر کدام یک شماره گذاشته و آن شماره ها را روی بدن یکی از دوستانشان نشان دهند و بعد از بحث و مباحثه مختصر توضیحی خود معلم می دهد پس به سئوالات دانش آموزانی که ایراد دارند جواب می دهیم

 

ارزشیابی پایانی :

در پایان این سئوالات را می پر سیم :

1- مفصل چیست ؟

2- کار استخوان چیست؟

3- کار ماهیچه ها را بنویسید؟

 

ارائه تکلیف :

درمورد علت شکستگی و نحوه مراقبت آن به یک فیزیو تراپ مراجعه کرده و مطالبی را جمع آوری کرده و به کلاس بیاورند و بخوانند تا دانش آموزان دیگر استفاده کنند.

 

 

نام درس : علوم

پایه : سوم دبستان

تعداد فرا گیران : 15 نفر

موضوع درس : دستگاه گوارش

روش تدریس : طرح کارآیی تیم

زمان تدریس : 30 دقیقه

 

هدف کلی : آشنایی با دستگاه گوارش

 اهداف جزئی :

1- قسمتهای دستگاه گوارش را نام ببرید

2- انواع دندانها را نام ببرند

3- کاربرد هرکدام از اجزای دستگاه گوارش را بشناسید

 

اهداف رفتاری :

1- بتواند اجزای دستگاه گوارش بدن را نام ببرند

2- نسبت به سلامتی خود و دستگاه گوارش کوشا باشند

3- کاربرد هر یک از اجزای دستگاه گوارش را در روی شکل آنها بنویسند

 

ارزشیابی ورودی :

1- غذا را می خورید چه بلای سر غذا می آید ؟

2- غذا برای چه می خورید ؟

3- زخم معده یعنی چه؟

 

ایجاد انگیزه :

 به تعداد دانش آموزان لقمه ای نان همراه با پنیر و سبزی تهیه کرده و به دانش آموزان می دهیم و از آنها می خواهیم آن را بخورند و بگویند چه بلای سر غذا در شکم آنها به وجود می آید .

وسایل مورد نیاز : کتاب تعداد سوالات تستی و تشریحی

 

مدل کلاس : دایره وار

 

ارائه درس :

ابتدا دانش آموزان را به سه گروه 5 نفری تقسیم کرده و هر گروه را می خواهیم مفصل کتاب را با دقت بخوانند و بعد از خواندن کتابها را می بندند و سئوالات تشریحی را به آنها می دهیم که از داخل کتاب در آورده ایم سپس سئوالات را جمع آوری کرده و از آنها می خواهیم در باره جواب سئوالات بحث و گفتگو کنند پس جواب صحیح را به آنها نگفته وسئوالات تستی را به آنها داده تا جواب دهند پس آنهارانیز جمع آوری کرده و در پایان آنها را تصحیح و جواب صحیح را به آنها می گوییم.

جمع بندی مطالب :

 

در پایان سئوالات را جواب داده و مطالب کتاب را به طور مختصر توضیح می دهیم تا مشکلی نداشته باشند .

 

ارزشیابی پایانی :

1- شیره معده چیست؟

2- جذب یعنی چه؟

3- قسمتهای دستگاه گوارش را نام ببرید .

ارائه تکلیف :

از دانش آموزان می خواهیم شکل دستگاه گوارش را ترسیم کنند و قسمتهایی  آن را نام گذاری کنند و در داخل یک پوشه گذاشته و جلسه آینده به کلاس بیاورند .

نام درس : علوم

پایه : سوم دبستان

تعدا فرا گیران : 15 نفر

موضوع درس :غذای سالم

روش تدریس : گردش علمی

زمان تدریس : 50 دقیقه

 

هدف کلی : آشنایی با انواع غذاها

 

اهداف جزئی :

1- انواع غذاها را بشناسند

2- غذاهای سالم را نام ببرند

3- پروتئین ها را بدانند

 

اهداف رفتاری :

1- بتواند قند ها و چربیها را از هم دیگر تشخیص دهند

2- تفاوت ویتامین ها با پروتئین ها را بنویسند

3- نسبت به داندانهای سالم خود علاقه نشان دهند

 

ارزشیابی ورودی :

1- غذا برای چه می خوریم

2- چه غذا های بخوریم

3- قند به چه چیزی می گویند

 

ایجاد انگیزه و مدل و وسایل مورد نیاز و ارائه درس به شرح ذیل می باشد ( به علت اینکه گردش علمی است از مطالب گفته شده زیر موارد فوق برداشت می شود )

  ابتدا مدیر مدرسه و راننده سرویس هماهنگی کرده که دانش آموزان را به بازار برده و در کنار میوه فروشی و آجیل فروشی و لبنیات فروشی و چند مغازه دیگر رفته و غذا ها و مواد خوردنی را به دانش آموزان نشان داده و از دانش آموزان می خواهیم چیزهای را که می بینند یاداشت کنند تا نوع ماده آن را بشناسند و اگر امکانات مالی خوبی فراهم بود از هر کدام از مواد غذایی یک نمونه خریداری کرده و به کلاس می آوریم و مجدداً در جلسه آینده در باره آنها توضیح می دهیم .

 

جمع بندی مطالب:

در مورد غذاهای سالم و انواع آنها مختصر توضیحی می دهیم .

 

ارزشیابی پایانی :

در پایان سئوالات ذیل را می پرسیم :

1- نشاسته و قند چه چیزی هستند ؟

2- چه چیزهایی پروتئین دارند؟

3- چه چیزهایی ویتامین دارند؟

 

ارائه تکلیف:

  از دانش آموزان می خواهیم سه شبانه روز چیزهای را که می خورند یا می نوشند اسامی آنها را یاداشت کرده و نوع ماده آن را تشخیص داده و نوشته و در جلسه آینده به کلاس گزارش دهند.

 


 • تاریخ ارسال : پنجشنبه 26 شهريور 1394
 • بازدید : 563 مشاهده
درس از کلاس سوم با روش تدریس اعضای تیم

روش تدریس اعضای تیم

 برای 18 درس کلاس سوم ابتدایی

 

طرح درس شماره 1

نام درس: علوم                                     روش: تدریس اعضای تیم

پایه: سوم ابتدایی                                  موضوع درس: مهره‌داران

اهداف کلی: آشنایی دانش‌آموزان با مهره‌داران (ماهی‌ها و دوزیستان)

اهداف جزئی:

1-    آشنایی فراگیران با نوع پوشش ماهی‌ها و دوزیستان

2-    آشنایی فراگیران با نحوه تنفس ماهی‌ها و دوزیستان

3-    آشنایی فراگیران با طریقۀ تولیدمثل ماهی‌ها و دوزیستان

4-    آشنایی فراگیران با محل زندگی ماهی‌ها و دوزیستان

اهداف رفتاری:

1-    فراگیران باید بتوانند در خصوص ویژگی‌های ماهی‌ها توضیح دهند. (دانستنی)

2-    فراگیران باید بتوانند در خصوص ویژگی‌های دوزیستان توضیح دهند. (دانستنی)

3-    فراگیران باید بتوانند با دیدن مهره‌داران دوزیستان و ماهی‌ها را از میان آنها تشخیص دهند. (مهارتی)

4-    فراگیران باید نسبت به زندگی دوزیستان و ماهی‌ها از خود کنجکاوی نشان دهند. (نگرشی)

5-    فراگیران باید نسبت به شناخت دوزیستان و ماهی‌ها از خود علاقه نشان دهند. (نگرشی)

وسایل موردنیاز:

تصاویر و ماکتی از ماهی‌ها و دوزیستان- به همراه متن‌های از قبل آماده شده

ارزشیابی ورودی:

1-    جانوران مهره‌دار به چه جانورانی می‌گویند؟

2-    تفاوت جانوران مهره‌دار و بی‌مهره در چیست؟

3-    چند نوع جانور بی‌مهره نام ببرید؟

ایجاد انگیزه:

معلم با نصب تصاویری از ماهی‌ها و دوزیستان بر روی تابلو و نشان دادن یک نوع ماهی و قورباغه و طرح سوالاتی از آنها در فراگیران ایجاد انگیزه می‌کند.

ارائه درس:

مرحله اول: مشخص کردن قسمت‌های مختلف برای افراد در گروه

بخش اول: ماهی‌ها در آب زندگی می‌کنند و به وسیله آبشش تنفس می‌کنند بدن آنها از پولک تشکیل شده و به وسیلۀ تخم‌ریزی تولیدمثل می‌نمایند. ماهی‌ها انواع مختلفی دارند، بعضی‌ها بزرگند و بعضی‌ها کوچک، بعضی‌ها از ماهی‌ها گوشتخوارند و بعضی از ماهی‌ها از باکتری‌های داخل آب تغذیه می‌کنند. بدن تمامی آنها از استخوان تشکیل شده است و بسیار زیبا هستند. بعضی از ماهی‌ها شکاری هستن و خطرناکند. بعضی از آنها نیز آرام هستند. ماهی‌ها به وسیلۀ باله در آب شنا می‌کنند. آبشش که در کنار چشمان آنها قرار دارد نیز وسیله‌ای است برای تنفس آنها.

بخش دوم: دوزیستان مثل قورباغه‌ها که توسط تخم‌ریزی در آب تولیدمثل می‌کنند و تخم‌های خود را روی گربه‌ها و جلبک‌های داخل آب قرار می‌دهند. نوزاد قورباغه در ابتدا دارای آبشش است و توسط آن شنا می‌کند ولی وقتی بزرگ شد دارای شش می‌شود. بنابراین قورباغه هم در داخل آب و هم خشکی می‌تواند زنده بماند. قورباغه در کوچکی از جانوران ریز درون آب تغذیه می‌کند و وقتی بزرگ شد توسط زبان بلندش حشرات را در هوا شکار می‌کند. بدن قورباغه از پوست تشکیل شده است و باید همیشه مرطوب بماند. اگر پوست او زیاد خشک بماند قورباغه از بین خواهد رفت.

مرحله دوم: معلم ابتدا فراگیران را به سه گروه دو نفره تقسیم می‌کند که این تقسیم‌بندی کاملاً تصادفی و بر اثر قرعه‌کشی معلم صورت می‌گیرد و به شکل U در کلاس بنشینند.

مرحله سوم: متن‌های مشخص شده را در اختیار اعضای گروه قرار داده تا هر فرد به صورت انفرادی قسمت مربوط به خود را مطالعه نماید تا برای سایر اعضای تیم تدریس کند در این مرحله هر عضو می‌تواند از مطالب مربوط به خود خلاصه و نت‌برداری نماید تا در هنگام تدریس به کتاب مراجعه نکند.

مرحله چهارم: همه اعضایی که مسوول تدریس بخش در هر گروه هستند کنار هم قرار می‌گیرند تا درک خود را از موضوع مشترک به هم انتقال دهند و اشکالات خود را نیز رفع نمایند.

مرحله پنجم: در این مرحله هر عضو به تیم خود برگشته و تدریس بخش مربوط به خود را آغاز می‌کند. این کار توسط تمام افراد انجام و کل مبحث توسط اعضای تیم تدریس می‌شود.

مرحله ششم: هر یک از شما فراگیران عزیز به سوالات زیر که از متن استخراج شده است جواب بدهید.

1-    ماهی‌ها و دوزیستان هر کدام به چه وسیله‌ای تنفس می‌کنند؟

2-    ماهی‌ها و دوزیستان هر کدام چگونه تولیدمثل می‌کنند؟

3-    ماهی‌ها و دوزیستان هر کدام بدنشان از چه پوشیده شده است؟

4-    مراحل زندگی دوزیستان را توضیح دهید؟

مرحله هفتم: در این مرحله معلم کلید سوالات را در اختیار فراگیران قرار داده تا برگه‌های خود و یا دوستانشان را تصحیح کنند همچنین معلم نیز در صورت نیاز برگه‌های فراگیران را تصحیح نماید.

مرحله هشتم: در این مرحله نمرات فردی و گروهی روی جدول نوشته و تجزیه و تحلیل می‌گردد.

جمع‌بندی مطالب: در پایان معلم به کمک فراگیران به جمع‌بندی مطالب پرداخته و درباره موضوع درس توضیح می‌دهد.

ارزشیابی پایانی

1-    خصوصیات و ویژگی‌های ماهی‌ها را بیان کنید؟

2-    خصوصیات و ویژگی‌های دوزیستان را بیان کنید؟

تعیین تکلیف

برای جلسه آینده نام دو نوع ماهی و قورباغه و خصوصیات آنها را نوشته و ارائه دهید.

چک لیست

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

نمرات گروهی

نفر اول

نفر دوم

نفر اول

نفر دوم

نفر اول

نفر دوم

دو مورد از خصوصیات ماهی‌ها را بیان کنند.

 

 

 

 

 

 

 

دو مورد از خصوصیات دوزیستان را بیان کنند.

 

 

 

 

 

 

 

بتوانند دوزیستان و ماهی‌ها را از بین مهره‌داران تشخیص دهند.

 

 

 

 

 

 

 

در خصوص زندگی ماهی‌ها و دوزیستان کنجکاو باشند.

 

 

 

 

 

 

 

در خصوص زندگی ماهی‌ها و دوزیستان علاقه‌مند باشند.

 

 

 

 

 

 

 

نمرات فردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس شماره 2

نام درس: علوم تجربی                                  موضوع درس: مهره‌داران (خزندگان- پرندگان)

پایه: سوم ابتدایی                              روش: تدریس اعضای تیم

تعداد فراگیران: 6 نفر

اهداف کلی: آشنایی فراگیران با مهره‌داران (خزندگان- پرندگان)

اهداف جزئی:

1-   آشنایی فراگیران با نحوه تنفس خزندگان و پرندگان

2-   آشنایی فراگیران با نحوه تولیدمثل خزندگان و پرندگان

3-   آشنایی فراگیران با محل زندگی خزندگان و پرندگان

4-   آشنایی فراگیران با نوع پوشش خزندگان و پرندگان

اهداف رفتاری:

1-   فراگیران باید بتوانند دو مورد از ویژگی‌های خزندگان را بیان کنند. (دانستنی)

2-   فراگیران باید بتوانند دو مورد از ویژگی‌های پرندگان را بیان کنند. (دانستنی)

3-   فراگیران باید بتوانند در بین مهره‌داران خزندگان و پرندگان را تشخیص دهند. (مهارتی)

4-   فراگیران باید نسبت به نحوۀ زندگی پرندگان و خزندگان کنجکاوی نمایند. (نگرشی)

5-   فراگیران باید نسبت به نحوۀ زندگی پرندگان و خزندگان از خود علاقه نشان دهند. (نگرشی)

وسایل موردنیاز:

تصاویر و ماکتی از پرندگان و خزندگان همراه با متن‌های از قبل آماده شده

ایجاد انگیزه:

معلم با نصب تصاویری بر روی تابلو و همچنین نمایش ماکت‌ها به فراگیران و طرح سوال در رابطه با تصاویر در آنها ایجاد انگیزه می‌نماید.

ارزشیابی ورودی:

1-   مهره‌داران به چه جانورانی می‌گویند؟

2-   چند نوع جانور مهره‌دار نام ببرید؟

3-   تفاوت جانوران مهره‌دار و بی‌مهره در چیست؟

ارائه درس:

مرحله اول: مشخص کردن قسمت‌های مختلف برای افراد در گروه

بخش اول: خزندگان جزو جانوران مهره‌دار می‌باشند که توسط شش تنفس می‌کنند. بدن آنها از پولک تشکیل شده است و در خشکی و آب زندگی می‌کنند. نحوۀ تولیدمثل آنها از طریق تخم‌گذاری می‌باشد مثل مار، سوسمار و لاک‌پشت- خزندگانی که در آب نیز می‌توانند زندگی کنند مثل لاک‌پشت به دلیل این که آبشش ندارند جهت تنفس باید گاهی از آب خارج شوند.

بخش دوم: پرندگان نیز جزء مهره‌داران می‌باشند که از طریق شش تنفس می‌کنند و بدنشان از پر تشکیل شده است. پرندگان تخم‌گذارند و توسط منقاری که دارند تغذیه می‌نمایند، مثل خروس، پنگوئن و پرستو. پرندگان از غذاهای گوناگونی تغذیه می‌کنند که بستگی به نوع آنها دارد، مثل دانه،حشرات، ماهی. پرندگان در خشکی زندگی می‌کنند.

مرحله دوم: معلم ابتدا فراگیران را به سه گروه دو نفره تقسیم می‌کند که این تقسیم‌ به صورت تصادفی بوده و با قرعه‌کشی معلم صورت می‌گیرد.

مرحله سوم: متن‌های مشخص شده را در اختیار اعضای گروه قرار داده تا هر فرد به صورت فردی قسمت مربوط به خود را مطالعه نماید تا برای سایر اعضای تیم تدریس کند. در این مرحله هر عضو می‌تواند از مطالب مربوط به خود خلاصه و نت‌برداری نماید.

مرحله چهارم: همه اعضایی که مسوول تدریس بخش مشترک هستند کنار هم قرار می‌گیرند تا درک خود را از موضوع مشترک به هم انتقال دهند و اشکالات خود را نیز رفع نمایند.

مرحله پنجم: در این مرحله هر عضو به تیم خود برگشته و تدریس بخش مربوط به خود را آغاز می‌کند. این کار توسط افراد انجام و کل مبحث توسط اعضای تیم تدریس می‌شود.

مرحله ششم: هر یک از شما فراگیران به سوالات زیر که از متن استخراج شده است جواب دهید.

1-   کدام یک از جانوران زیر خزنده است؟

الف- قورباغه       ب- لاک‌پشت               ج- مار             د- ب- ج

2-   خزندگان و پرندگان چگونه تنفس می‌کنند؟

3-   خزندگان و پرندگان چگونه تولیدمثل می‌کنند؟

4-   دو نوع خزنده و پرنده را نام ببرید؟

5-   بدن خزندگان و پرندگان از چه پوششی تشکیل شده؟

مرحله هفتم: در این مرحله معلم کلید سوالات را در اختیار فراگیران قرار داده تا برگه‌های خود و یا دوستانشان را تصحیح نمایند و همچنین معلم نیز در صورت نیاز برگه‌های فراگیران را تصحیح کند.

مرحله هشتم: در این مرحله نمرات فردی و گروهی روی جدولی نوشته و تجزیه و تحلیل می‌گردد.

جمع‌بندی مطالب: در پایان معلم به کمک فراگیران به جمع‌بندی مطالب پرداخته و درباره موضوع توضیح می‌دهد.

ارزشیابی پایانی

1-   خصوصیات پرندگان را بیان کنید؟

2-   خصوصیات خزندگان را بیان کنید؟

تعیین تکلیف

به سوالات آخر فصل پاسخگویی نمایید.

 

چک لیست

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

نمرات گروهی

نفر اول

نفر دوم

نفر اول

نفر دوم

نفر اول

نفر دوم

بتوانند دو مورد از ویژگی‌های خزندگان را نام ببرند.

 

 

 

 

 

 

 

بتوانند دو مورد از خصوصیات پرندگان را نام ببرند.

 

 

 

 

 

 

 

بتوانند در بین مهره‌داران خزندگان و پرندگان را تشخیص دهند.

 

 

 

 

 

 

 

نسبت به زندگی پرندگان و خزندگان کنجکاو باشند.

 

 

 

 

 

 

 

نسبت به زندگی پرندگان و خزندگان علاقه‌مند باشند.

 

 

 

 

 

 

 

نمرات فردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس شماره 3

نام درس: علوم تجربی                                  موضوع درس: گرما و مواد 1

پایه: سوم ابتدایی                              روش: تدریس اعضای تیم

تعداد فراگیران: 6 نفر

اهداف کلی: آشنایی فراگیران با چگونگی تبدیل جامد و مایع به یکدیگر

اهداف جزئی:

1-   آشنایی فراگیران به این مطلب که مواد همیشه به یک حالت باقی نمی‌مانند.

2-   آشنایی فراگیران با چگونگی تبدیل جامد به مایع

3-   آشنایی فراگیران با چگونگی تبدیل مایع به جامد

4-   آشنایی فراگیران با فرآیند ذوب شدن

5-   آشنایی فراگیران با فرآیند انجماد

اهداف رفتاری:

1-   فراگیران باید بتوانند آب را به یخ تبدیل کنند. (مهارتی)

2-   فراگیران باید بتوانند فرآیند ذوب را بیان کنند. (دانستنی)

3-   فراگیران باید بتوانند فرآیند انجماد را بیان کنند. (دانستنی)

4-   فراگیران نسبت به این درس از خود علاقه و اشتیاق نشان دهند. (نگرشی)

5-   فراگیران نسبت به تبدیل جامد و مایع به یکدیگر کنجکاو باشند. (نگرشی)

ارزشیابی ورودی:

1-   چند نوع مواد داریم؟

2-   چند نوع از مواد جامد را نام ببرید؟

3-   چند نوع از مواد مایع را نام ببرید؟

وسایل موردنیاز:

آوردن ظرفی که داخل آن یخ است و هم متن‌های از قبل آماده شده

ایجاد انگیزه:

ابتدا معلم با آوردن ظرفی که در آن یخ است به داخل کلاس و نشان دادن آن به گروه‌ها که یخ کم‌کم در حالت آب شدن بود و همچنین روشن کردن شمع و قطرات آب شده‌ای که دوباره بسته و سفت می‌شود به بچه‌ها و پرسش از این تصاویر از آنها در بچه‌ها ایجاد انگیزه می‌کند.

ارائه درس:

مرحله اول: مشخص کردن قسمت‌های مختلف برای افراد در گروه

بخش اول: تبدیل جامد به مایع- مواد اطراف ما می‌توانند از حالتی به حالت دیگر تغییر کنند، مثلاً اگر مقداری یخ را در ظرفی بریزیم بعد از چند دقیقه مشاهده خواهیم کرد که یخ آب شده یعنی ماده‌ای که ابتدا جامد بود تبدیل به آب که مایع می‌باشد درآمده است. پس به این نتیجه می‌رسیم که مواد جامد به اندازه کافی گرم شوند تبدیل به مایع می‌شوند. تبدیل شدن مواد جامد به مایع را ذوب شدن می‌گویند. ذوب به معنای مایع شدن است. این مورد در خصوص شمع نیز صادق است. وقتی شمع حرارت ببیند آب می‌شود و تبدیل به مایع می‌شود.

بخش دوم: مواد اطراف ما می‌توانند از حالتی به حالت دیگر تغییر کنند. مثلاً اگر ظرفی را پر از آب بکنیم و در جایخی یخچال قرار دهیم بعد از یک ساعت آب تبدیل به یخ می‌شود. پس نتیجه می‌گیریم که اگر مایعی به اندازه لازم سرما ببیند تبدیل به جامد می‌شود. تبدیل شدن مایع به جامد را انجماد می‌گویند. انجماد به معنای جامد شدن می‌باشد. این موضوع در مورد شمع نیز صادق است. زمانی که شمع بر اثر حرارت آب می‌شود و سریع به دلیل سرد شدن تبدیل به جامد می‌شود.

مرحله دوم: معلم ابتدا فراگیران را به سه گروه دو نفره تقسیم می‌کند که این تقسیم‌بندی کاملاً تصادفی بوده و بر اثر قرعه‌کشی معلم صورت می‌گیرد- و به شکل U در کلاس بنشینند.

مرحله سوم: متن‌های مشخص شده را در اختیار اعضای گروه قرار داده تا هر فرد به صورت انفرادی قسمت مربوط به خود را مطالعه نماید تا برای سایر اعضای تیم تدریس کند. در این مرحله هر عضو می‌تواند از مطالب مربوط به خود خلاصه و نت‌برداری نماید تا در هنگام تدریس به کتاب مراجعه نکند.

مرحله چهارم: همه اعضایی که مسوول تدریس بخش مشترک در هر گروه هستند کنار هم قرار می‌گیرند تا درک خود را از موضوع مشترک به هم انتقال دهند و اشکالات خود را نیز رفع نمایند.

مرحله پنجم: در این مرحله هر عضو به تیم خود برگشته و تدریس بخش مربوط به خود را آغاز می‌کند. این کار توسط افراد انجام و کل مبحث توسط اعضای تیم تدریس می‌شود.

مرحله ششم: هر یک از شما فراگیران عزیز به سوالات زیر که از متن استخراج شده است جواب بدهید.

1-   چگونه مایعی تبدیل به جامد می‌شود؟

2-   چگونه جامد تبدیل به مایع می‌شود؟

3-   ذوب شدن را تعریف کنید؟

4-   انجماد را تعریف کنید؟

مرحله هفتم: در این مرحله معلم کلید سوالات را در اختیار فراگیران قرار داده تا برگه‌های خود و یا دوستانشان را تصحیح نمایند و همچنین معلم نیز در صورت نیاز برگه‌های فراگیران را تصحیح نماید.

مرحله هشتم: در این مرحله نمرات فردی و گروهی روی جدولی نوشته و تجزیه و تحلیل می‌گردد.

جمع‌بندی مطالب: در پایان معلم به کمک فراگیران به جمع‌بندی مطالب پرداخته و درباره موضوع درس توضیح می‌دهد.

ارزشیابی پایانی

1-   فرآیند ذوب شدن را توضیح دهید و مثال بزنید؟

2-   فرآیند انجماد را توضیح دهید و مثال بزنید؟

تعیین تکلیف

به سوالات آخر فصل پاسخگویی نمایید.

 

چک لیست

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

نمرات گروهی

نفر اول

نفر دوم

نفر اول

نفر دوم

نفر اول

نفر دوم

تبدیل آب را به یخ توضیح دهند.

 

 

 

 

 

 

 

فرآیند ذوب شدن را بیان کند.

 

 

 

 

 

 

 

فرآیند انجماد را بیان کند.

 

 

 

 

 

 

 

به درس علاقه داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

در تبدیل جامد و مایع به یکدیگر کنجکاو باشد.

 

 

 

 

 

 

 

نمرات فردی

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس شماره 4

نام درس: علوم تجربی                          موضوع درس: دریاها

پایه: سوم ابتدایی                                  روش: تدریس اعضای تیم

تعداد فراگیران: 6 نفر

اهداف کلی: آشنایی فراگیران با موارد استفاده از دریاها

اهداف جزئی:

1-    آشنایی فراگیران با به دست آوردن غذا از دریا

2-    آشنایی فراگیران با گرفتن نمک از دریا

3-    آشنایی فراگیران با شیرین کردن آب دریا

4-    آشنایی فراگیران با کشتی‌رانی در دریا

اهداف رفتاری:

1-    فراگیران باید بتوانند موارد استفاده از دریاها را بیان کنند. (دانستنی)

2-    فراگیران باید بتوانند دو نوع از غذاهایی که از دریا به دست می‌آید را نام ببرند. (دانستنی)

3-    فراگیران باید بتوانند غذاهای دریایی را با دیگر غذاها تشخیص دهند. (مهارتی)

4-    فراگیران باید نسبت به مطالعه این درس از خود علاقه نشان دهند. (نگرشی)

5-    فراگیران باید نسبت به حفظ و آلوده نکردن دریاها مسوولیت‌پذیر باشند. (نگرشی)

ارزشیابی ورودی:

1-    آیا تا به حال به دریا رفته‌اید؟

2-    از دریا چه اطلاعاتی دارید؟

3-    چه حیوانات و گیاهانی را می‌شناسید که در دریا زندگی می‌کنند؟

وسایل موردنیاز:

تصاویری از غذاهای دریایی و موارد دیگر از دریا همراه با متن‌های از قبل آماده شده

ایجاد انگیزه:

معلم با نصب تصاویر از افرادی که مشغول ماهیگیری هستند و همچنین تصویر از تپه‌های نمکی که در کنار دریا قرار دارد بر روی تابلو و پرسش از تصاویر در بچه‌ها ایجاد انگیزه می‌کند.

ارائه درس:

مرحله اول: مشخص کردن قسمت‌های مختلف برای افراد در گروه

بخش اول: در رابطه با غذا گرفتن و همچنین گرفتن نمک از دریاها می‌باشد. انسان از زمان‌های دور به وسیلۀ ماهیگیری از دریا برای خود غذا تهیه نموده است. اکنون نیز توسط کشتی‌های بزرگ و قایق‌های ماهیگیری مشغول جمع‌آوری غذا از دریا است و همچنین از گیاهان دریایی نیز در بعضی از کشورها غذا تهیه می‌نمایند. غذاهای دریایی بسیار متنوع و برای بدن مفید هستند. استفادۀ دیگر انسان از دریا در رابطه با گرفتن نمک از آب دریاها است که این نمک‌ها علاوه بر مصرف خوراکی جنبۀ صنعتی نیز دارند.

بخش دوم: در بعضی از شهرهای جنوبی کشورمان ایران آب شیرین کم می‌باشد بنابراین توسط تصفیه، آب دریا را شیرین کرده و استفاده خوراکی می‌نمایند. آب شیرین آبی است که قابل آشامیدن و مورد استفاده در کشاورزی و صنعت می‌باشد. استفاده دیگر انسان‌ها از دریا جهت حمل و نقل و جابه‌جا کردن کالاها است که توسط کشتی‌ها صورت می‌گیرد. کشتی‌ها می‌توانند به راحتی کالاهای زیادی را با قیمت ارزان جابجا کنند و از نظر تجاری سود بسیار فراوانی برای انسان‌ها دارد و بسیار مفید است بنابراین باید در حفظ و نگهداری دریاها کوشا باشیم تا این سرمایه بزرگ از بین نرود.

مرحله دوم: معلم ابتدا فراگیران را به سه گروه دو نفره تقسیم می‌کند که این تقسیم‌ به صورت تصادفی بوده و با قرعه‌کشی معلم صورت می‌گیرد.

مرحله سوم: متن‌های مشخص شده را در اختیار اعضای گروه قرار داده تا هر فرد به صورت فردی قسمت مربوط به خود را مطالعه نماید تا برای سایر اعضای تیم تدریس کند. در این مرحله هر عضو می‌تواند از مطالب مربوط به خود خلاصه و نت‌برداری نماید.

مرحله چهارم: همه اعضایی که مسوول تدریس بخش مشترک هستند کنار هم قرار می‌گیرند تا درک خود را از موضوع مشترک به هم انتقال دهند و اشکالات خود را نیز رفع نمایند.

مرحله پنجم: در این مرحله هر عضو به تیم خود برگشته و تدریس بخش مربوط به خود را آغاز می‌کند. این کار توسط افراد انجام و کل مبحث توسط اعضای تیم تدریس می‌شود.

مرحله ششم: هر یک از شما فراگیران به سوالات زیر که از متن استخراج شده است جواب دهید.

1-    کدام یک از غذاهای زیر دریایی می‌باشد؟

الف- مرغ                ب- ماهی                      ج- میگو                       د- ب و ج

2-    نمکی که از دریا به دست می‌آید چه استفاده‌ای دارد؟

الف- خوراکی          ب- صنعتی       ج- غیر قابل استفاده     د- الف و ب

3-    به چه دلیل آب دریا را شیرین می‌کنند؟

الف- خوراکی          ب- صنعتی       ج- کشاورزی                د- الف و ج

4-    کشترانی چه نقشی در دریاها دارد؟

الف- حمل و نقل کالا با قیمت بالا      ب- حمل و نقل کالا با قیمت ارزان

ج- کاربرد خاصی ندارد                   د- هیچ کدام

5-    برای حفظ و آلوده نکردن دریا چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

مرحله هفتم: در این مرحله معلم کلید سوالات را در اختیار فراگیران قرار داده تا برگه‌های خود و یا دوستانشان را تصحیح نمایند و همچنین معلم نیز در صورت نیاز برگه‌های فراگیران را تصحیح کند.

مرحله هشتم: در این مرحله نمرات فردی و گروهی روی جدولی نوشته و تجزیه و تحلیل می‌گردد.

جمع‌بندی مطالب: در پایان معلم به کمک فراگیران به جمع‌بندی مطالب پرداخته و درباره موضوع توضیح می‌دهد.

ارزشیابی پایانی

1-    موارد استفاده از دریا را بیان کنید؟

2-    دو نوع از انواع غذاهای دریایی را نام ببرید؟

تعیین تکلیف

سوالات پایان درس را در کتاب جواب بدهید.

چک لیست

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

نمرات گروهی

نفر اول

نفر دوم

نفر اول

نفر دوم

نفر اول

نفر دوم

موارد استفاده از دریا را بیان کند.

 

 

 

 

 

 

 

دو نوع از غذاهای دریایی را نام ببرد.

 

 

 

 

 

 

 

غذاهای دریایی را از بین غذاهای دیگر تشخیص دهد.

 

 

 

 

 

 

 

در کلاس فعال و علاقه‌مند باشد.

 

 

 

 

 

 

 

نسبت به حفظ دریاها مسوولیت‌پذیر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

نمرات فردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس شماره 5

نام درس: علوم تجربی                                  موضوع درس: غذای سالم

پایه: سوم ابتدایی                                  روش: تدریس اعضای تیم

تعداد فراگیران: 6 نفر

اهداف کلی: آشنایی فراگیران با خواص غذای سالم

اهداف جزئی:

1-    آشنایی فراگیران با خواص پروتئین‌ها در بدن

2-    آشنایی فراگیران با خواص قند و نشاسته در بدن

3-    آشنایی فراگیران با خواص چربی‌ها در بدن

4-    آشنایی فراگیران با خواص ویتامین‌ها در بدن

اهداف رفتاری:

1-    فراگیران باید بتوانند غذای سالم را تشخیص دهند. (مهارتی)

2-    فراگیران باید بتوانند فواید غذای سالم را بیان کنند. (دانستنی)

3-    فراگیران باید بتوانند به خوردن غذای سالم علاقه‌مند باشند. (نگرشی)

4-    فراگیران باید بتوانند خواص پروتئین، چربی، ویتامین، قند را در بدن بیان کنند. (دانستنی)

5-    فراگیران باید بتوانند بیان کنند که غذای سالم از چه چیزهایی تشکیل شده است. (دانستنی)

ارزشیابی ورودی:

1-    چند نوع غذا نام ببرید؟

2-    غذا چه فایده‌ای برای بدن دارد؟

3-    در طول شبانه‌روز چه غذاهایی می‌خورید؟

وسایل موردنیاز:

تصاویری از مواد که حاوی پروتئین، قند، چربی، ویتامین‌ها می‌باشند همراه متن‌های از قبل آماده شده

ایجاد انگیزه:

با نصب تصاویری از میوه، گوشت مرغ و حبوبات بر روی تابلو و پرسش در رابطه با تصاویر از بچه‌ها در آنها ایجاد انگیزه می‌کنیم.

ارائه درس:

مرحله اول: مشخص کردن قسمت‌های مختلف برای هر فرد در گروه

بخش اول: پروتئین‌ها برای رشد بدن لازم هستند. پروتئین در گوشت جانوران و یا بعضی از گیاهان مثل سویا وجود دارد. از غذاهای پروتئینی می‌توان به ماهی- مرغ- تخم‌مرغ، گوشت و سویا اشاره کرد. در بعضی از غذاها نیز قند و یا نشاسته وجود دارد مثل مربا- خرما- عسل و میوه‌ها که دارای قند طبیعی می‌باشند که به بدن نیز انرژی می‌رسانند. نان و سیب‌زمینی نیز دارای نشاسته می‌باشند. بعضی از قندها برای بدن مفیدتر از قندهای دیگرند مثل قندی که در میوه‌ها وجود دارد.

بخش دوم: چربی نیز در بدن ایجاد انرژی می‌کند. چربی در زیر پوست قرار دارد بنابراین در فصل سرما بدن را گرم می‌کند. ما دو نوع چربی داریم، گیاهی و جانوری. گیاهی مثل روغن زیتون، آفتابگردان و جانوری مثل روغنی که از بدن حیوانات گرفته می‌شود. ویتامین‌ها همراه با غذاهای مختلف وارد بدن می‌شوند و برای سلامت بسیار لازم هستند. هیچ غذایی همه ویتامین‌ها را ندارد بنابراین ما باید غذاهای متنوع بخوریم مثل شیر، سبزی، میوه، بدن به ویتامین‌های گوناگون نیاز دارد.

مرحله دوم: معلم ابتدا فراگیران را به سه گروه دو نفره تقسیم می‌کند که این تقسیم‌ به صورت تصادفی بوده و با قرعه‌کشی معلم صورت می‌گیرد.

مرحله سوم: متن‌های مشخص شده را در اختیار اعضای گروه قرار داده تا هر فرد به صورت فردی قسمت مربوط به خود را مطالعه نماید تا برای سایر اعضای تیم تدریس کند. در این مرحله هر عضو می‌تواند از مطالب مربوط به خود خلاصه و نت‌برداری نماید.

مرحله چهارم: همه اعضایی که مسوول تدریس بخش مشترک هستند کنار هم قرار می‌گیرند تا درک خود را از موضوع مشترک به هم انتقال دهند و اشکالات خود را نیز رفع نمایند.

مرحله پنجم: در این مرحله هر عضو به تیم خود برگشته و تدریس بخش مربوط به خود را آغاز می‌کند. این کار توسط افراد انجام و کل مبحث توسط اعضای تیم تدریس می‌شود.

مرحله ششم: هر یک از شما فراگیران به سوالات زیر که از متن استخراج شده است جواب دهید.

1-    در کدام یک از غذاهای زیر پروتئین وجود دارد؟

الف- میوه‌ها         ب- گوشت گوسفند       ج- روغن گیاهی           د- نان

2-    در کدام یک از غذاهای زیر نشاسته وجود دارد؟

الف- میوه                        ب- گوشت                    ج- روغن گیاهی           د- نان

3-    در کدام یک از غذاهای زیر چربی وجود دارد؟

الف- میوه                        ب- روغن گیاهی           ج- نان                          د- شیر

4-    در کدام یک از غذاهای زیر ویتامین وجود دارد؟

الف- میوه                        ب- شیر                        ج- سبزی                     د- هر سه مورد

مرحله هفتم: در این مرحله معلم کلید سوالات را در اختیار فراگیران قرار داده تا برگه‌های خود و یا دوستانشان را تصحیح نمایند و همچنین معلم نیز در صورت نیاز برگه‌های فراگیران را تصحیح کند.

مرحله هشتم: در این مرحله نمرات فردی و گروهی روی جدولی نوشته و تجزیه و تحلیل می‌گردد.

جمع‌بندی مطالب: در پایان معلم به کمک فراگیران به جمع‌بندی مطالب پرداخته و درباره موضوع توضیح می‌دهد.

ارزشیابی پایانی

1-    غذای سالم از چه موادی تشکیل شده است؟

2-    پروتئین‌ها و چربی‌ها چه فایده‌ای برای بدن دارند؟

3-    ویتامین‌ها و قندها چه فایده‌ای برای بدن دارند؟

4-    از هر کدام از مواد تشکیل‌دهندۀ غذای سالم یک مثال بزنید؟

تعیین تکلیف

بچه‌ها در منزل به آشپزخانه بروید و غذاهایی که در آنجا می‌بینید را نوشته و مواد تشکیل‌دهندۀ آن را بیان کنید.

چک لیست

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

نمرات گروهی

نفر اول

نفر دوم

نفر اول

نفر دوم

نفر اول

نفر دوم

بتوانند غذای سالم را تشخیص دهند.

 

 

 

 

 

 

 

بتوانند دو مورد فواید غذای سالم را بیان کنند.

 

 

 

 

 

 

 

به خوردن غذای سالم علاقه‌مند باشند.

 

 

 

 

 

 

 

خواص پروتئین، ویتامین، چربی و قند را بیان کنند.

 

 

 

 

 

 

 

بیان کنند غذای سالم از چه موادی تشکیل شده.

 

 

 

 

 

 

 

نمرات فردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس شماره 6